สยามดิสคัฟเวอรี่ ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจรีเทลรักษ์โลกตัวจริง จัดงาน “Siam Discovery The Magical Eco Playground Celebration 2020” ฉลองเทศกาลแห่งความสุข - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Friday, December 6, 2019

สยามดิสคัฟเวอรี่ ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจรีเทลรักษ์โลกตัวจริง จัดงาน “Siam Discovery The Magical Eco Playground Celebration 2020” ฉลองเทศกาลแห่งความสุขสยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม เติมเต็มความสนุกต้อนรับเทศกาลปีใหม่ภายใต้รูปแบบรักษ์โลก กับงาน “Siam Discovery The Magical Eco Playground Celebration 2020” (สยามดิสคัฟเวอรี่ เดอะ เมจิคอล อีโค่ เพลย์กราว เซเลเบรชั่น 2020) ให้พื้นที่สยามดิสคัฟเวอรี่เต็มไปด้วยความสุขด้วยเสียงเพลงจาก “Giant Eco Music Box” กล่องดนตรีสุดยิ่งใหญ่สไตล์อีโค่ที่ขับเคลื่อนจากพลังงานกลด้วยการหมุนมือ พร้อมตอกย้ำเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความยั่งยืนในทุกมิติโดยประกาศขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้านค้าปลีกภายใต้แนวคิด “The Future of Sustainability Retail” เน้นความร่วมมือในทุกภาคส่วน ด้วยนโยบายบัญญัติ 10 ประการตามมาตรฐานสากล พร้อมสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเซเลบริตี้รักษ์โลกร่วมงาน รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต, ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม, เจษฎา ชำนาญสวน, รัศชาวดี สิงหรา ณ อยุธยา, ศักดิ์ทิพ ปันยานชุน, กานต์ จาติกวณิช, ปราการ ไรวา, พิมดาว พานิชสมัย, อกนิษฐ์ วิเชียรเจริญ ณ ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

นางอุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 60 ปี สยามพิวรรธน์ มีพันธกิจในการดำเนินธุรกิจที่ต้องสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ชุมชน สังคม ผ่านกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม สยามพิวรรธน์มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิดที่จะขยายผลการสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจด้าน Retail จึงได้วางกลยุทธ์ “The Future of Sustainability Retail” เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาค้าปลีกสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งชู “สยามดิสคัฟเวอรี่” เป็น The Real ECO Lifestyle System หรือเป็นศูนย์การค้าแห่งการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ โดย ECO ในแบบฉบับของสยามดิสคัฟเวอรี่ จะไม่ใช่จำกัดแค่เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งของการรักษ์โลก

“โดยสยามดิสคัฟเวอรี่ได้เริ่มต้นตั้งแต่การดีไซน์ตัวอาคารทั้งภายใน และภายนอก การบริหารจัดการการดำเนินงานภายใต้แนวคิดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การเปิดโซน ECOTOPIA บริเวณชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ นำเสนอสินค้าเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกว่า 100 แบรนด์ และสินค้ากว่า 3,000 รายการ ที่ครบวงจรยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย, การจัดวางถังขยะที่แบ่งประเภทขยะอย่างชัดเจน, เริ่มใช้ถุงกระดาษใส่สินค้าให้กับลูกค้ามาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งสยามพิวรรธน์ ยังคงมีแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องระยะยาวที่จะสร้างประโยชน์คืนกลับสู่ลูกค้าและสังคม” นางอุสรากล่าว

สัตยาบัน Manifesto เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาด้านอีโค่ให้กับสยามพิวรรธน์มาเป็นเวลานาน จึงสามารถกล่าวได้ว่าสยามพิวรรธน์ได้มีการจัดทำแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด รวมทั้งการจัดทำหนังสือเขียวสยาม ที่รวบรวมแนวทางการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และการนำเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากสังคมไทยและโลก เพื่อผู้อ่านได้สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ต่อไป

สิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของสยามพิวรรธน์ในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้าแบรนด์ดังต่างๆ คือ การกำหนดนโยบายบัญญัติ 10 ประการ พร้อมประกาศสัตยาบัน Manifesto ร่วมกัน เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 1) ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่สามารถยืดระยะเวลาการใช้งาน 2) การนำวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้วมาทำให้มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้น 3) ใช้วัสดุที่ช่วยลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม 4) ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ (Organic)ไม่ใช้สารพิษใดๆ 5) ผลิตด้วยกระบวนการและวัสดุที่ไม่ใช้สารเคมี 6) การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ทั้งหมดกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่เหลือเศษขยะใดๆที่จะถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบหรือเตาเผาขยะ 7) ผลิตโดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือใช้พลังงานสีเขียวที่เป็นพลังงานสะอาด 8) การผลิตอย่างมีจริยธรรม (Ethically Produce) ผลิตอย่างเคารพต่อความเป็นมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช่น การจ่าย ค่าแรงอย่างเป็นธรรม การจัดสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม 9) จัดกิจกรรมการตลาดที่ส่งเสริมแนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 10) บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตมาจากธรรมชาติ สามารถนำกลับเข้าสู่วงจรได้ใหม่ นำกลับมาใช้ได้ใหม่

สยามดิสคัฟเวอรี่โชว์ไอเดียใหม่จัดพื้นที่ฉลองเทศกาลแห่งความสุขสไตล์ ECO

โอกาสพิเศษนี้ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ชวนมาสัมผัสและค้นหาการใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมใหม่ในงาน “Siam Discovery The Magical Eco Playground Celebration 2020” โดยสยามดิสคัฟเวอรี่ได้จัดเตรียมสินค้าที่เหมาะเป็นของขวัญสำหรับลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ เป็นสถานที่รวบรวมของขวัญในทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งของขวัญที่มีความพิเศษและแตกต่าง อาทิ ของขวัญแบบเพอร์ซันนอลทำขึ้นพิเศษเฉพาะบุคคลแบบหนึ่งเดียว ของขวัญเอ็กซ์คลูซีฟจากสินค้าลิมิเต็ด ของขวัญที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบดีไซน์ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มสินค้า ECO Gifts ของขวัญที่คัดสรรมาแล้วว่าเป็นสินค้าที่สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมฉลาดเลือกและนิยมใช้สินค้ารักษ์โลก ในขณะที่ร้าน Loft ได้จัดเตรียมมหกรรมสินค้ามากมายสมกับเป็นดินแดนที่รวบรวมของขวัญแปลกใหม่ล้ำเทรนด์ สินค้าแก็ตเจ็ตและนวัตกรรมใหม่ๆ มาให้เลือกช้อปอย่างสนุกสนาน

ไฮไลท์สุดสนุกอยู่ที่บริเวณ Eco Playground บริเวณดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า เนรมิต Giant Eco Music Box ที่เป็นเครื่องเล่นใช้พลังงานกลไกขับเคลื่อนฟันเฟืองด้วยการหมุนมือ ซึ่งช่วยประหยัดทรัพยากรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมสนุกๆ มากมาย อาทิ ปั่นจักรยานเพื่อรับ Bike Cotton Candy หรือปั่นผลไม้ให้เป็นเครื่องดื่ม รวมทั้งพบมินิคอนเสิร์ทของศิลปินดัง กัปตัน-ชลธร คงยิ่งยง และแพรวา-ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์ และในวันที่ 25 ธ.ค. วันคริสต์มาส เวลา 19.00 น. พบกับวง Jestset’er และ มาร่วมเคาท์ดาวน์สไตล์อีโค่ชิล ในวันที่ 31 ธ.ค. เวลา 23.00 น. ทอม – อิศรา กิจนิตย์ชีว์

ตื่นตากับต้นคริสต์มาส Siam Discovery Clean Air Eco Christmas Tree

การสร้างสรรค์ต้น Eco Christmas ซึ่งสยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คิดค้นประดิษฐ์ผลงานต้นคริสต์มาสในแนวรักษ์โลก โดยปีนี้ นำเสนอ “Clean Air Eco Christmas Tree” ดีไซน์เป็นรูปกังหันใบพัดสีขาวทำจากวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จำนวน 1,000 ใบ ขนาด 70 ซม.× 50 ซม. สำหรับต้น Eco Christmas เพิ่มความพิเศษ คือ มีเครื่องฟอกอากาศ เป็น ‘เครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic air purifier) IonFresh’ สำหรับใช้งานภายนอกอาคาร จำนวน 4 เครื่อง วิจัยและพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (National Security and Dual-Use Technology Center –NSD)

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ NSD สวทช. เปิดเผยว่า ทีมวิจัย สวทช. มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีการถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนใช้งานได้จริง และแก้ไขปัญหาของประเทศได้ สำหรับเครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิต IonFresh เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการกรองฝุ่นละอองขนาดอนุภาคเล็กกว่า 2.5 ไมครอน โดยทีมนักวิจัยไทย หลักการทำงานอาศัยการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต ด้วยการปล่อยประจุบวกให้ไปจับกับฝุ่นละออง แล้วอนุภาคของฝุ่นละอองจะถูกดูดเข้าไปติดที่แผ่นโลหะซึ่งมีประจุลบภายในเครื่อง อากาศที่ออกมาจึงเป็นอากาศสะอาด

“จุดเด่นของเครื่อง IonFresh คือสามารถกรอง ‘ฝุ่น PM 2.5’ และเมื่อฝุ่นละอองเกาะเต็มแผ่นโลหะสามารถถอดไปล้างทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ที่สำคัญการกรองฝุ่นแบบระบบไฟฟ้าสถิต ออกแบบแผงกรองฝุ่นให้ลมผ่านง่าย ไม่ลดแรงลมในการดูดกรองฝุ่นละออง ทำให้พัดลมดูดฝุ่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น สำหรับต้นแบบเครื่อง IonFresh ที่นำมาติดตั้งใน Clean Air Eco Christmas Tree ครั้งนี้ เป็นแบบใช้งานภายนอกอาคาร มีจำนวน 4 เครื่อง มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์รวม 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ราว 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อ 1 เครื่อง) เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภายนอกหรือพื้นที่ควบคุม” ดร.ศิวรักษ์กล่าว

มาค้นพบประสบการณ์ความสุขพร้อมไอเดียรักษ์โลก ใน “Siam Discovery The Magical Eco Playground Celebration 2020” วันนี้ – 12 มกราคม 2563 ที่ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

#SiamDiscoveryTheMagicalEcoPlaygroundCelebration2020

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages