สยามดิสคัฟเวอรี่ ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจรีเทลรักษ์โลกตัวจริง จัดงาน “Siam Discovery The Magical Eco Playground Celebration 2020” ฉลองเทศกาลแห่งความสุข - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, December 6, 2019

สยามดิสคัฟเวอรี่ ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจรีเทลรักษ์โลกตัวจริง จัดงาน “Siam Discovery The Magical Eco Playground Celebration 2020” ฉลองเทศกาลแห่งความสุขสยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม เติมเต็มความสนุกต้อนรับเทศกาลปีใหม่ภายใต้รูปแบบรักษ์โลก กับงาน “Siam Discovery The Magical Eco Playground Celebration 2020” (สยามดิสคัฟเวอรี่ เดอะ เมจิคอล อีโค่ เพลย์กราว เซเลเบรชั่น 2020) ให้พื้นที่สยามดิสคัฟเวอรี่เต็มไปด้วยความสุขด้วยเสียงเพลงจาก “Giant Eco Music Box” กล่องดนตรีสุดยิ่งใหญ่สไตล์อีโค่ที่ขับเคลื่อนจากพลังงานกลด้วยการหมุนมือ พร้อมตอกย้ำเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความยั่งยืนในทุกมิติโดยประกาศขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้านค้าปลีกภายใต้แนวคิด “The Future of Sustainability Retail” เน้นความร่วมมือในทุกภาคส่วน ด้วยนโยบายบัญญัติ 10 ประการตามมาตรฐานสากล พร้อมสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเซเลบริตี้รักษ์โลกร่วมงาน รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต, ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม, เจษฎา ชำนาญสวน, รัศชาวดี สิงหรา ณ อยุธยา, ศักดิ์ทิพ ปันยานชุน, กานต์ จาติกวณิช, ปราการ ไรวา, พิมดาว พานิชสมัย, อกนิษฐ์ วิเชียรเจริญ ณ ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

นางอุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 60 ปี สยามพิวรรธน์ มีพันธกิจในการดำเนินธุรกิจที่ต้องสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ชุมชน สังคม ผ่านกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม สยามพิวรรธน์มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิดที่จะขยายผลการสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจด้าน Retail จึงได้วางกลยุทธ์ “The Future of Sustainability Retail” เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาค้าปลีกสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งชู “สยามดิสคัฟเวอรี่” เป็น The Real ECO Lifestyle System หรือเป็นศูนย์การค้าแห่งการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ โดย ECO ในแบบฉบับของสยามดิสคัฟเวอรี่ จะไม่ใช่จำกัดแค่เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งของการรักษ์โลก

“โดยสยามดิสคัฟเวอรี่ได้เริ่มต้นตั้งแต่การดีไซน์ตัวอาคารทั้งภายใน และภายนอก การบริหารจัดการการดำเนินงานภายใต้แนวคิดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การเปิดโซน ECOTOPIA บริเวณชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ นำเสนอสินค้าเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกว่า 100 แบรนด์ และสินค้ากว่า 3,000 รายการ ที่ครบวงจรยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย, การจัดวางถังขยะที่แบ่งประเภทขยะอย่างชัดเจน, เริ่มใช้ถุงกระดาษใส่สินค้าให้กับลูกค้ามาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งสยามพิวรรธน์ ยังคงมีแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องระยะยาวที่จะสร้างประโยชน์คืนกลับสู่ลูกค้าและสังคม” นางอุสรากล่าว

สัตยาบัน Manifesto เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาด้านอีโค่ให้กับสยามพิวรรธน์มาเป็นเวลานาน จึงสามารถกล่าวได้ว่าสยามพิวรรธน์ได้มีการจัดทำแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด รวมทั้งการจัดทำหนังสือเขียวสยาม ที่รวบรวมแนวทางการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และการนำเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากสังคมไทยและโลก เพื่อผู้อ่านได้สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพิทักษ์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ต่อไป

สิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของสยามพิวรรธน์ในการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้าแบรนด์ดังต่างๆ คือ การกำหนดนโยบายบัญญัติ 10 ประการ พร้อมประกาศสัตยาบัน Manifesto ร่วมกัน เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 1) ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่สามารถยืดระยะเวลาการใช้งาน 2) การนำวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้วมาทำให้มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้น 3) ใช้วัสดุที่ช่วยลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม 4) ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ (Organic)ไม่ใช้สารพิษใดๆ 5) ผลิตด้วยกระบวนการและวัสดุที่ไม่ใช้สารเคมี 6) การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ทั้งหมดกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่เหลือเศษขยะใดๆที่จะถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบหรือเตาเผาขยะ 7) ผลิตโดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือใช้พลังงานสีเขียวที่เป็นพลังงานสะอาด 8) การผลิตอย่างมีจริยธรรม (Ethically Produce) ผลิตอย่างเคารพต่อความเป็นมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช่น การจ่าย ค่าแรงอย่างเป็นธรรม การจัดสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม 9) จัดกิจกรรมการตลาดที่ส่งเสริมแนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 10) บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตมาจากธรรมชาติ สามารถนำกลับเข้าสู่วงจรได้ใหม่ นำกลับมาใช้ได้ใหม่

สยามดิสคัฟเวอรี่โชว์ไอเดียใหม่จัดพื้นที่ฉลองเทศกาลแห่งความสุขสไตล์ ECO

โอกาสพิเศษนี้ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ชวนมาสัมผัสและค้นหาการใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมใหม่ในงาน “Siam Discovery The Magical Eco Playground Celebration 2020” โดยสยามดิสคัฟเวอรี่ได้จัดเตรียมสินค้าที่เหมาะเป็นของขวัญสำหรับลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ เป็นสถานที่รวบรวมของขวัญในทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งของขวัญที่มีความพิเศษและแตกต่าง อาทิ ของขวัญแบบเพอร์ซันนอลทำขึ้นพิเศษเฉพาะบุคคลแบบหนึ่งเดียว ของขวัญเอ็กซ์คลูซีฟจากสินค้าลิมิเต็ด ของขวัญที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบดีไซน์ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มสินค้า ECO Gifts ของขวัญที่คัดสรรมาแล้วว่าเป็นสินค้าที่สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมฉลาดเลือกและนิยมใช้สินค้ารักษ์โลก ในขณะที่ร้าน Loft ได้จัดเตรียมมหกรรมสินค้ามากมายสมกับเป็นดินแดนที่รวบรวมของขวัญแปลกใหม่ล้ำเทรนด์ สินค้าแก็ตเจ็ตและนวัตกรรมใหม่ๆ มาให้เลือกช้อปอย่างสนุกสนาน

ไฮไลท์สุดสนุกอยู่ที่บริเวณ Eco Playground บริเวณดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า เนรมิต Giant Eco Music Box ที่เป็นเครื่องเล่นใช้พลังงานกลไกขับเคลื่อนฟันเฟืองด้วยการหมุนมือ ซึ่งช่วยประหยัดทรัพยากรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมสนุกๆ มากมาย อาทิ ปั่นจักรยานเพื่อรับ Bike Cotton Candy หรือปั่นผลไม้ให้เป็นเครื่องดื่ม รวมทั้งพบมินิคอนเสิร์ทของศิลปินดัง กัปตัน-ชลธร คงยิ่งยง และแพรวา-ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์ และในวันที่ 25 ธ.ค. วันคริสต์มาส เวลา 19.00 น. พบกับวง Jestset’er และ มาร่วมเคาท์ดาวน์สไตล์อีโค่ชิล ในวันที่ 31 ธ.ค. เวลา 23.00 น. ทอม – อิศรา กิจนิตย์ชีว์

ตื่นตากับต้นคริสต์มาส Siam Discovery Clean Air Eco Christmas Tree

การสร้างสรรค์ต้น Eco Christmas ซึ่งสยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คิดค้นประดิษฐ์ผลงานต้นคริสต์มาสในแนวรักษ์โลก โดยปีนี้ นำเสนอ “Clean Air Eco Christmas Tree” ดีไซน์เป็นรูปกังหันใบพัดสีขาวทำจากวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จำนวน 1,000 ใบ ขนาด 70 ซม.× 50 ซม. สำหรับต้น Eco Christmas เพิ่มความพิเศษ คือ มีเครื่องฟอกอากาศ เป็น ‘เครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic air purifier) IonFresh’ สำหรับใช้งานภายนอกอาคาร จำนวน 4 เครื่อง วิจัยและพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (National Security and Dual-Use Technology Center –NSD)

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ NSD สวทช. เปิดเผยว่า ทีมวิจัย สวทช. มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีการถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนใช้งานได้จริง และแก้ไขปัญหาของประเทศได้ สำหรับเครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิต IonFresh เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการกรองฝุ่นละอองขนาดอนุภาคเล็กกว่า 2.5 ไมครอน โดยทีมนักวิจัยไทย หลักการทำงานอาศัยการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต ด้วยการปล่อยประจุบวกให้ไปจับกับฝุ่นละออง แล้วอนุภาคของฝุ่นละอองจะถูกดูดเข้าไปติดที่แผ่นโลหะซึ่งมีประจุลบภายในเครื่อง อากาศที่ออกมาจึงเป็นอากาศสะอาด

“จุดเด่นของเครื่อง IonFresh คือสามารถกรอง ‘ฝุ่น PM 2.5’ และเมื่อฝุ่นละอองเกาะเต็มแผ่นโลหะสามารถถอดไปล้างทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ที่สำคัญการกรองฝุ่นแบบระบบไฟฟ้าสถิต ออกแบบแผงกรองฝุ่นให้ลมผ่านง่าย ไม่ลดแรงลมในการดูดกรองฝุ่นละออง ทำให้พัดลมดูดฝุ่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น สำหรับต้นแบบเครื่อง IonFresh ที่นำมาติดตั้งใน Clean Air Eco Christmas Tree ครั้งนี้ เป็นแบบใช้งานภายนอกอาคาร มีจำนวน 4 เครื่อง มีอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์รวม 5,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (ราว 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อ 1 เครื่อง) เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภายนอกหรือพื้นที่ควบคุม” ดร.ศิวรักษ์กล่าว

มาค้นพบประสบการณ์ความสุขพร้อมไอเดียรักษ์โลก ใน “Siam Discovery The Magical Eco Playground Celebration 2020” วันนี้ – 12 มกราคม 2563 ที่ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

#SiamDiscoveryTheMagicalEcoPlaygroundCelebration2020

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages