“มอบรางวัล SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 22” - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, December 25, 2019

“มอบรางวัล SET เยาวชนดนตรีฯ ครั้งที่ 22”


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ชนะเลิศจากการประกวด “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 22 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านเครื่องดนตรีที่ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างอิสระ มีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งสิ้น 562 คน ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ ประถมศึกษา ด.ช. พสิษฐ์ วัฒนาเลขาวงศ์ (เปียโน) ร.ร. นานาชาติโชรส์เบอรี่ มัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ. กัญญาณัฐ สวัสดิ์วงษ์ (โหวด) ร.ร. มารีย์แก้งคร้อ จ.ขอนแก่น มัธยมศึกษาตอนปลาย นายนนทพัทธ์ ชัยวิรัตน์นุกูล (อัลโต แซกโซโฟน) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล อุดมศึกษา นายนิชฌาน พิทยาธร (โซปราโน แซกโซโฟน) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ติดตามผลการประกวดได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/set

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages