มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ส่งแคมเปญ “Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน” - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, December 18, 2019

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ส่งแคมเปญ “Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน”ส่งความสุขด้วยการ “ให้” ส่งท้ายปี สานต่อพระปณิธานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ “ของขวัญเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” ร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ 18 ธันวาคม 2562: มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมระดมทุนสานต่อพระปณิธานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในแคมเปญ “Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน” พร้อมเปิดตัวของที่ระลึกการกุศลจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุด ‘เสือ’ ที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เพื่อนำมาจัดทำของที่ระลึกการกุศลสำหรับผู้ร่วมบริจาค มอบเป็นของขวัญในเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี รวมทั้งเปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ภายใต้แนวคิด “ของขวัญเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” เพราะกำลังใจให้ผู้ป่วยคือพลังอันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง สานต่อพระปณิธานเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และส่งกำลังใจเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งมีพลังใจต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ บอกเล่าการดำเนินงาน พันธกิจสำคัญ และกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ พร้อมด้วยเหล่าคนดังร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจ “สุขแห่งการให้” ที่ได้จากน้ำพระทัย รัชกาลที่ ๙ โดย หม่อมหลวงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี, ดร.สุพัตรา จิราธิวัฒน์, มาริษา สมบัติบูรณ์, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, อลิสา อินทเสนี, กรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์, โม-มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, โบว์-เมลดา สุศรี และ ได๋-ไดอาน่า จงจินตนาการ เป็นพิธีกร ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ กล่าวว่า “ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิโดยพระราชทานชื่อว่า “มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์” ในพระอุปถัมภ์ฯ อันสื่อความหมายเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง และเป็นการถวายราชสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ โดยเป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 970 ตามประกาศกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ในการจัดหาทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ และการให้บริการรักษาพยาบาลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การจัดตั้งมูลนิธิเพื่อเป็นศูนย์กลางให้ผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วนได้ร่วมสานต่อแนวพระราชดำริในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน ผ่านการร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการศึกษา และการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย และเพื่อช่วยเหลือทางการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยยากไร้ โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งซึ่งจัดเป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งของประเทศไทยและทั่วโลก โดยได้ยกระดับการรักษาให้ทัดเทียมนานาประเทศและบริบาลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธานองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระประสงค์จะช่วยเหลือประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดารที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง จากการอุทิศพระวรกายเพื่อทรงนำความเจริญก้าวหน้ามายังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งทางด้านวิทยาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อความก้าวหน้าด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษาโรคมะเร็ง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกัน ทำให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั้งหลายในการเป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจร เพื่อเป็นที่พึ่งทางสุขภาพให้กับประชาชนและให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม”

“ในโอกาสเทศกาลความสุขส่งท้ายปีนี้ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมระดมทุนจัดหารายได้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายใต้แนวคิด “Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน” ชวนร่วมส่งความสุขด้วยการ “ให้” ส่งท้ายปี ด้วยการร่วมสนับสนุนของที่ระลึกการกุศลจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุด ‘เสือ’ ที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานให้ทางมูลนิธิฯ มาจัดทำของที่ระลึกการกุศล โดยมี เสื้อโปโล เสื้อยืด และชุดบัตรอวยพร โดยสามารถมอบให้เป็นของขวัญในเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี และยังได้ร่วมเป็นหนึ่งพลังแห่งการแบ่งปันสานต่อพระปณิธานในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง” ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ กล่าวทิ้งท้าย

ภายในงานเปิดตัวมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ “Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน” เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยังได้มีการจัดแสดงนิทรรศการพระกรณียกิจด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง และจัดแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมการออกร้านจำหน่ายของที่ระลึกจากลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เสื้อยืด ราคา 350 บาท เสื้อโปโล ราคา 490 บาท และชุดบัตรอวยพร ราคา 90 บาท รวมทั้งร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ "Maithong Collection" สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ จากบริษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 จำกัด ที่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานที่จะส่งต่อความผูกพัน ความน่ารักสดใสของ “คุณไหมทอง” สุนัขทรงเลี้ยงสายพันธุ์ อลาสกัน มาลามิวท์ ซึ่งเป็นแรงบันดาลพระทัย ให้ทรงสร้างสรรค์ และถ่ายทอดเอกลักษณ์ของคุณไหมทอง ผ่านการทรงงานด้านศิลปะ โดยทรงออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย อาทิ กระเป๋า นาฬิกา หมวก เสื้อ แก้วน้ำ และพวงกุญแจ เป็นต้น โดยสามารถมอบให้เป็นของขวัญในเทศกาลแห่งความสุขนี้ และบูธกิจกรรม Health and Heart for Cancer ให้บริการประเมินความเสี่ยง ปรึกษาป้องกันโรคมะเร็งจากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยกับกิจกรรม Art for Cancer โดยศิลปินจิตอาสาวาดภาพที่ระลึกนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ ร่วมเป็นหนึ่งพลังแห่งการแบ่งปัน สานต่อพระปณิธานในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้ ให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

นอกจากนี้ สำหรับผู้บริจาคตั้งแต่ 50,000 บาท รับภาพพิมพ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ระลึกพร้อมกรอบ ขนาด 34.3”x 28.2” นิ้ว ประดับพระนามย่อ และผู้บริจาค 200,000 บาท รับภาพพิมพ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ “ไดอาน่า” พร้อมกรอบ ขนาด 48”x 40.3” นิ้ว ประดับพระนามย่อ ร่วมส่งสุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน บริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 942-0-08989-9 หรือ ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 236-1-00491-0 โดยสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ สอบถามข้อมูลได้ที่ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โทร 0 2576 6100 ต่อ 8110 หรือทาง www.facebook.com/bhadramaharajanusorn

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages