เทคโนโลยีไอโอที บทบาทเหนือชั้นหนุนธุรกิจขนส่งอาหารอัจฉริยะ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, August 24, 2021

เทคโนโลยีไอโอที บทบาทเหนือชั้นหนุนธุรกิจขนส่งอาหารอัจฉริยะ


ประเทศไทยวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน รวมถึงพัฒนาระบบโซ่ความเย็น (Cold Chain System) เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งกระบวนการ ช่วยลดต้นทุนตลอดห่วงโซ่การผลิต และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

อุณหภูมิ หัวใจหลัก ส่งความสดถึงมือ

นายปวิณ วรพฤกษ์ CEO บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้านไอโอทีโซลูชันครบวงจร เปิดเผยว่า จากข้อมูลของ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ ในปี 2562 ระบุว่า การขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) จากตัวเลขประมาณการของประเทศไทย มีมูลค่าราว 2.6 หมื่นล้านบาท หรือมีสัดส่วนประมาณ 5% ของตลาดโลจิสติกส์ทั้งหมด และความต้องการใช้บริการ Cold Chain Logistics มีแนวโน้มเติบโต 8% CAGR (Compound Average Growth Rate) ในปี 2562 - 2565

ปัจจุบัน Cold Chain Logistics เข้ามามีบทบาทสำคัญในภาคการขนส่ง โดยทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์อัจฉริยะ เพื่อควบคุมอุณหภูมิห้องเย็น หรือตู้แช่สินค้า ทั้งแบบแช่เย็นและแช่แข็งของรถขนส่งให้เหมาะสมกับอาหารและวัตถุดิบแต่ละประเภท ล็อกอุณหภูมิเพื่อให้ความเย็นคงที่ในจุดที่เหมาะสมตลอดกระบวนการ ตั้งแต่สายการผลิต การขนส่ง และการวางจำหน่าย ไปถึงมือผู้รับปลายทางในอุตสาหกรรมค้าปลีก หรือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจนถึงมือผู้บริโภค

ไอโอทีโซลูชันตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นจาก ติงส์ ออน เน็ต สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ในช่วงตั้งแต่ -40 องศา ถึง 125 องศา ตรวจวัดความชื้นได้ตั้งแต่ระดับ 0-100% มีประสิทธิภาพและความแม่นยำเพื่อตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น บอกค่าได้อย่างละเอียดในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติได้ทันท่วงที มีระบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆ อย่างปลอดภัย ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับพัฒนาการให้บริการขนส่งต่อไปได้

การทำงานของ Cold Chain Logistics นอกจากจะช่วยให้รถขนส่งสามารถล็อกอุณหภูมิในห้องเย็นให้คงที่และเหมาะสมกับประเภทของสินค้าจากต้นทางถึงปลายทาง ยังช่วยแก้ปัญหา Food Waste อันเกิดจากกระบวนการขนส่งที่ผิดพลาด ขาดการควบคุมอุณหภูมิที่ดีพอ อันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้วัตถุดิบหรืออาหารเกิดการเน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพก่อนถึงมือผู้รับ

ในกรณีขนส่งข้ามประเทศ โซลูชันควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัจฉริยะนี้จะทำงานบนโครงข่ายซิกฟอกส์ (Sigfox) เทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบ LPWAN ที่มีเครือข่ายครอบคลุม 72 ประเทศทั่วโลก ผู้ประกอบการสามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นจากที่ใดก็ได้ เมื่อใดก็ได้ ตามต้องการผ่านการแสดงผลบนมือถือ แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ ขณะที่ตัวเซ็นเซอร์อัจฉริยะมีขนาดกะทัดรัด สะดวกต่อการใช้งาน ไร้สาย ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินระบบสายไฟ และถูกออกแบบให้ใช้พลังงานต่ำ แบตเตอรี่สามารถชาร์จซ้ำได้ อายุการใช้งานนานหลายปี จึงช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้

ล่าสุด ไอโอทีโซลูชันตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น จาก ติงส์ ออน เน็ต ได้รับการรับรองให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล เวชภัณฑ์ และธุรกิจได้หลากหลาย ทั้งในโรงเรือน พื้นที่เกษตร ฟาร์มปศุสัตว์ บนตู้ขนส่งสินค้า คลังสินค้า ชั้นวางสินค้าในห้างสรรพสินค้า การเก็บรักษาเวชภัณฑ์ หรือแม้แต่ในห้องเย็นของร้านอาหาร การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงระดับความเย็นเพื่อรักษาความสด (Fresh) สำหรับอาหาร และผลิตภัณฑ์แช่เย็น (Cool) หรือแช่แข็ง (Freeze)

Asset Tracking เพิ่มศักยภาพงานขนส่ง

นอกจากไอโอทีโซลูชันสำหรับตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นแล้ว ติงส์ ออน เน็ต ยังมีเทคโนโลยีครบวงจรสำหรับติดตามรถขนส่ง IoT Solution Asset Tracking โซลูชันติดตามทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ด้วยอุปกรณ์ติดตามแบบไร้สาย ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ประหยัดพลังงาน แบตเตอรี่อายุใช้งานยาวนานโดยไม่ต้องชาร์จ สามารถระบุพิกัดและตำแหน่งของรถห้องเย็น ตู้คอนเทนเนอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ส่วนควบในการขนส่ง เช่น พาเลท พัสดุ หรือรถเข็น ได้อย่างแม่นยำ และมีความเสถียร ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคลังสินค้าและยานพาหนะห้องเย็น ไร้ปัญหาการโดนกวนสัญญาณด้วยจุดเด่นของอุปกรณ์ติดตามอัจฉริยะที่สามารถส่งสัญญาณได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ Sigfox Connectivity, GPS, Wi-Fi และ Bluetooth

ขณะเดียวกัน ด้วยจุดเด่นของ Massive IoT บนโซลูชันและเครือข่ายจากติงส์ ออน เน็ต ที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT จำนวนมากได้พร้อมๆ กัน จึงช่วยให้ระบบทำงานอย่างมีเสถียรภาพ รวดเร็ว แม่นยำ สามารถติดตามและรายงานข้อมูลการทำงานแบบรอบด้าน รวมถึงความผิดปกติต่างๆ ของยานพาหนะขนส่งจำนวนมากในเวลาเดียวกันได้ เช่น เมื่อรถขนส่งวิ่งออกนอกขอบเขตพื้นที่ที่กำหนด ระบบจะแจ้งเตือนไปยัง application ที่ถูกกำหนด ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลที่ได้มาประเมินวิเคราะห์และสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับห่วงโซ่ของธุรกิจ

จากอรรถประโยชน์ข้างต้น ตอกย้ำว่าโซลูชันไอโอทีเป็นเทคโนโลยีเหนือชั้นที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพธุรกิจขนส่งอาหาร ทั้งแบบสด แปรรูป แช่เย็นและแช่แข็ง ช่วยให้ผู้บริการขนส่งสามารถบริหารจัดการซัพพลายเชนแบบครบวงจร อันเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจ อีกทั้งส่งเสริมการเติบโต ตลอดจนยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการขนส่งในแต่ละท้องถิ่น ไปถึงระดับประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages