สวก. จัดงาน “ARDA Virtual Event : ต่อยอดงานวิจัยเกษตรไทย มิติใหม่แห่งการลงทุน” เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจด้านการเกษตรด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, August 25, 2021

สวก. จัดงาน “ARDA Virtual Event : ต่อยอดงานวิจัยเกษตรไทย มิติใหม่แห่งการลงทุน” เพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจด้านการเกษตรด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม


กรุงเทพฯ 20 สิงหาคม 2564 - ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “ARDA Virtual Event : ต่อยอดงานวิจัยเกษตรไทย มิติใหม่แห่งการลงทุน” บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมี นางสาวภาวดี ใจเอื้อ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยด้านการเกษตรของ สวก. ให้เป็นที่รับรู้ และรู้จักอย่างกว้างขวาง ในการส่งเสริมและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย สาธารณะ และพาณิชย์ โดยได้นำเสนอเทคโนโลยี จำนวน 12 โครงการ จากนักวิจัยฝีมือเยี่ยมระดับประเทศ ที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งได้นำเสนอความสำเร็จของภาคเอกชนที่นำผลงานวิจัยนวัตกรรมของ สวก. ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์.คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด บริษัท ไบโอเมดอินโนเวชั่น จำกัด และ บริษัท เจอาร์ แลบโบราทอรี่ จำกัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผลงานวิจัยนวัตกรรม ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงธุรกิจ ในงานมีการเสวนา เรื่อง “ศักยภาพของสมุนไพรไทยในการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูโรคโควิด 19” เพื่อยกระดับงานวิจัยด้านสมุนไพรไทย นำไปต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก จากหลากหลายหน่วยงานที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทย

นอกจากนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสามารถชมนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวก. ในรูปแบบเสมือนจริง Virtual Event บนแพลตฟอร์มออนไลน์ จำนวนกว่า 60 ผลงาน ผ่าน http://www.ardavirtual2021.com/ แบ่งเป็น 4 โซน ดังนี้

โซนที่ 1 ผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยจาก “หิ้งสู่ห้าง” มากกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ ที่มีการผลิตและจำหน่ายจริง อาทิ เครื่องสำอางชะลอความชราจากข้าว เครื่องดื่มข้าวสินเหล็ก ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลง ผลิตภัณฑ์เส้นบุก เครื่องสำอางจากดอกไม้สีเหลือง เป็นต้น

โซนที่ 2 ต้นแบบผลงานวิจัยพร้อมใช้ “เชิงพาณิชย์” มากกว่า 20 ผลงาน อาทิ ตำรับยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ตำรับยาจากพืชกระท่อม อาหารสุขภาพสำหรับโรคเรื้อรังจากสาหร่าย เป็นต้น

โซนที่ 3 ต้นแบบองค์ความรู้วิจัยพร้อมใช้ “เชิงสาธารณะ” มากกว่า 20 ผลงาน อาทิ คู่มือเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์ปลาช่อน Food loss เทคโนโลยีการให้น้ำด้วยการใช้อ่างน้ำจากยางรถยนต์เก่าและระบบไส้ตะเกียง และนวัตกรรม Cement ring แบบประหยัดน้ำ เป็นต้น

โซนที่ 4 การให้บริการข้อมูลของ สวก. (ARDA Contact) ได้แก่ การสนับสนุนทุนวิจัย ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย ระบบคลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย (TARR) ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ และช่องทางการติดต่อ สวก.

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โทร. 02-579-7435 และ Facebook : Agricultural Research Development Agency (ARDA)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages