กสอ. เปิดตัวฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย Thailand Textiles Tag คาดสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งทอไทยไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Wednesday, July 1, 2020

กสอ. เปิดตัวฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย Thailand Textiles Tag คาดสร้างมูลค่าเพิ่มสิ่งทอไทยไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท


กรุงเทพฯ 30 มิถุนายน 63 - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปั้นฉลากพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย Thailand Textiles Tag สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้านำร่องเฟสแรกพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอไม่น้อยกว่า 50 ราย หวังสร้างมูลค่าเพิ่มฟื้นฟูสิ่งทอไทย ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท

นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 เปิดเผยว่า กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Thailand Textiles Tag เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพของเนื้อผ้า ความคงทนของสี และความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล คือ นายพิเชษฐ์พล ไทยประสงค์ นักออกแบบอิสระ โดยตราสัญลักษณ์ Thailand Textiles Tag หมายรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้และกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (Made in Thailand) โดยพิจารณาแหล่งกำเนิดของสินค้ายึดตามหลักสากล ได้แก่

- เส้นด้ายที่ผลิตในประเทศไทย (Yarn Forward) หมายถึง กรณี ผู้ประกอบการซื้อเส้นใยแล้วนำมาผ่านกระบวนการปั่นเป็นเส้นด้ายในประเทศไทย

- ผ้าผืนที่ผลิตในประเทศไทย (Fabric Forward) หมายถึง กรณี ผู้ประกอบการซื้อเส้นด้ายแล้วนำมาผ่านกระบวนการทอ หรือ ถัก เป็นผ้าผืนในประเทศไทย รวมถึงผ่านกระบวนการฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งสำเร็จในประเทศไทยด้วย

พร้อมกันนี้ กสอ. มีแนวทางส่งเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยให้มีคุณภาพตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 50 ราย เพื่อขอรับฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย รวมทั้งส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรณรงค์และกระตุ้นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เกิดความต้องการใช้และเกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย ภายใต้ฉลาก Thailand Textiles Tag นายเจตนิพิฐ กล่าว

โดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มของไทยอยู่ในสภาวการณ์ชะลอตัว ตลาดส่งออกแข่งขันค่อนข้างสูง มีการนำเข้าสินค้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจากต่างประเทศมากขึ้น ในขณะที่การผลิตสินค้าดังกล่าวสำหรับการใช้ในประเทศก็มีปริมาณมากเช่นกัน สำหรับภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนเมษายน 2563 พบว่า การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 377.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 29.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวของปีก่อน ส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 24.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

โดยคาดว่าภายหลังการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรอง Thailand Textiles Tag จะสามารถกระตุ้นการค้าให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มของไทย พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มฟื้นฟูสิ่งทอไทย ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages