งานแถลงข่าวเปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน” - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Friday, July 3, 2020

งานแถลงข่าวเปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน”


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๖๓ พรรษา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด “ศรีสวางควัฒน” และร่วมพูดคุยกับ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เกี่ยวกับการเฉลิมพระยศ “กรมพระ” และพระนาม “ศรีสวางควัฒน” เนื่องในโอกาสทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศ และเฉลิมพระอิสริยศักดิ์ เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง The Exhibition Gallery บ้านปาร์คนายเลิศ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages