ฟังศิลปินแห่งชาติแนะ...คนรุ่นใหม่ทำไมต้องเสพงานศิลป์ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, July 14, 2019

ฟังศิลปินแห่งชาติแนะ...คนรุ่นใหม่ทำไมต้องเสพงานศิลป์ทุกวันนี้มีงานนิทรรศการศิลปะให้เลือกเสพหลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็น ภาพเขียน ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ ประติมากรรม ทั้งของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาจัดแสดงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ่อยๆ แสดงให้เห็นว่าไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด แต่ศิลปะยังคงเป็นสิ่งที่ช่วยจรรโลงชีวิตและจิตใจได้อย่างไม่เสื่อมคลาย เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอาจจะเป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ได้ศึกษางานศิลปะได้สะดวกมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งตำราต่างประเทศเหมือนยุคก่อนๆ แต่การที่ได้มาร่วมชมงานนิทรรศการนั้น นอกจากการได้ใช้เวลาพินิจผลงานของศิลปินอย่างเต็มอิ่ม เกิดแนวความคิดและเปิดมุมมองใหม่ๆ แล้ว ยังทำให้ผู้ทีชื่นชอบในสิ่งเดียวกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เหมือนหรือต่างกันด้วย

ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี นักวิชาการศิลปะและศิลปินอาวุโส กล่าวว่า “ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบ้านเรามีงานศิลปะให้ดูเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญจากคนรุ่นใหม่อยู่พอสมควร เวลาที่ศิลปินรุ่นใหม่ หรือผู้ที่สนใจในงานศิลปะไปชมงานนิทรรศการเหล่านั้น มีโอกาสที่จะได้พบกับผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่มีเทคนิคการนำเสนอที่แปลกแตกต่างไปจากสิ่งที่เคยทำมา ช่วยให้เปิดโลกทัศน์ของงานศิลปะกว้างมากขึ้น ทั้งในด้านความคิดและจินตนาการ อีกทั้งการชมงานศิลปะยังก่อให้เกิดสุนทรียภาพขึ้นในจิตใจของผู้ชม ยิ่งไปกว่านั้นคือสารหรือข้อความที่ศิลปินผู้นั้นตั้งใจสื่อออกมาผ่านผลงาน สามารถให้แง่คิดในการใช้ชีวิตและการมองโลกที่แตกต่างกันไป พร้อมจรรโลงจิตใจ อันเป็นรากฐานที่สำคัญของความสุขด้วย”

อาจารย์ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) กล่าวชวนคนรักศิลปะมาค้นหาคุณค่าและแก่นแท้ของงานศิลปะ “นิทรรศการแต่ละงานก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปะตามสไตล์ของศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานขึ้นมา ซึ่งจากการที่ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินและร่วมคัดลือกผลงานมาจัดแสดงในงานนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิคเป็นเวลาหลายปี จึงอยากชวนคนที่สนใจศิลปะหรือคนทั่วไปให้ลองมาเดินดูผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยในงานนี้ เพราะสิ่งที่จะได้จากการเสพงานศิลป์อาจไม่ไช่แค่ความเพลิดเพลินทางจิตใจเท่านั้น แต่จะได้ความรู้สึกถึงความเป็นแก่นแท้ของงานศิลปะ ได้รับรู้ถึงอารมณ์ ซาบซึ้งไปกับความบริบูรณ์ของความงามในงานศิลปะที่ศิลปินถ่ายทอดออกมา”

ส่วน ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ให้ความเห็นว่า “ศิลปะไม่ใช่แค่สิ่งที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมาเพียงอย่างเดียว แต่อาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย การใช้ชีวิต ทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความคิดเพื่อให้เกิดความงาม ซึ่งมีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และจะยังคงสืบเนื่องต่อไปในอนาคต เช่นเดียวกับผลงานศิลปะที่จัดแสดงในนิทรรศการฯ ที่ต่างมีแนวคิดและแนวทางนำเสนอที่ร่วมสมัยเข้ากับช่วงเวลานั้นๆ ผู้เข้ามาเสพผลงานก็จะได้รับความดี ความจริง และความงามในมุมมองที่แตกต่างกันไป มีโอกาสในการเปิดมุมมองความคิดให้กว้างขึ้น อาทิ ศิลปินได้เห็นเทคนิคและไอเดียใหม่ๆ เพื่อมาปรับใช้ ผู้เข้าชมได้รับกำลังใจและพลังงานบวกเพิ่มเติมเป็นต้น”

หนึ่งในงานนิทรรศการศิลปะดีๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้น และเชิญชวนคนรุ่นใหม่ผู้รักงานศิลปะ มาร่วมค้นหามุมมอง แรงบันดาลใจ และประสบการณ์ที่แตกต่างไปด้วยกัน คือ “นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 21” ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” โดยมีการแสดงผลงานจากผู้ที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดจำนวน 16 ผลงาน และผลงานร่วมจัดแสดงอีก 33 ผลงาน

โดย ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) กล่าวชวนคนรุ่นใหม่มาสัมผัสงานศิลปะชั้นดีในงานนี้ว่า “ทุกผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการฯ ปีนี้ เป็นงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่ศิลปินตั้งใจถ่ายทอดออกมาด้วยฝีมือที่ยอดเยี่ยม อาทิ จิตรกรรมเหมือนจริง จิตรกรรมเชิงความคิด จิตรกรรมแบบใช้เทคนิคเข้ามาผสมผสาน เป็นต้น แต่ละคนถ่ายทอดวิธีคิดออกมาในรูปแบบที่สร้างสรรค์ต่างกัน ไม่บ่อยนักที่จะมีงานนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยดีๆ เช่นนี้จัดขึ้นในเมืองไทย สำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักในงานศิลปะหรือกำลังจะเดินทางสายศิลปะ ควรหาเวลามาสัมผัสงานนี้ เพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองต่อไป หรือผู้ที่สนใจอยากสร้างงานจิตรกรรมอาจจะได้แนวคิด วิธีการในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาแนวทางที่ทำอยู่”


สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ได้แก่ “แถลงข่าว 2” ของนายอานนท์ เลิศพูลผล อายุ 26 ปี จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้เทคนิคการวาดเส้นรวมกับสีน้ำมันมาสะท้อนถึงแนวความคิดความถูกผิดในเรื่องของกฎหมายและศีลธรรม ที่เปรียบเหมือนความไม่สมบูรณ์ของความดีและความไม่สมบูรณ์แบบของจิตรกรรม เพราะทั้งสองอย่างมีมาตรฐานที่เคลื่อนที่ไปตามสังคมและยุคสมัย


ส่วนรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “Decommissioned No.4” โดย นายชัยชนะ ลือตระกูล อายุ 28 ปี ผลงาน “ความงามในความผูกพัน” โดย นางสาวณัฐกานต์ เจริญเชาว์ อายุ 24 ปี รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 มี 3 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “วัตถุในความสัมพันธ์ 2” โดย นายปัญญาวิศิษฐ์ สุริสุข อายุ 22 ปี ผลงาน “Cyber Bullying” โดย นายวฤทธิ ไพศาลจิรศักดิ์ อายุ 35 ปี และผลงาน “ใครงามฤกษ์ในปฐพี” โดย นายณัฐวุฒิ แต่งวัฒนไพบูลย์ อายุ 35 ปี ร่วมด้วยรางวัลดีเด่น อีกจำนวน 10 รางวัล

นับได้ว่าเป็นงานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะที่น่าสนในที่คนรักความสุนทรีย์จะพลาดไม่ได้ “นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 21” จะถูกจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4-28 สิงหาคมนี้ ในวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. (เว้นวันจันทร์และอังคาร) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.081-075-5195

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages