เปิดแล้ววันนี้ ช้อปชิมชมของดีกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พร้อมสัมผัส “เสน่ห์สีสัน ไทย รามัญ จีน” ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ในงานเดียว - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, July 28, 2019

เปิดแล้ววันนี้ ช้อปชิมชมของดีกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พร้อมสัมผัส “เสน่ห์สีสัน ไทย รามัญ จีน” ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ในงานเดียวเริ่มต้นแล้ววันนี้ กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวชุมชนและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ จีน ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล นำเสนอผลิตภัณฑ์ของดีที่โดดเด่นและวิถีชุมชน วัฒนธรรม ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์สีสัน ไทย รามัญ จีน” ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ลานสแควร์ ซี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 


นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธาน
กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวชุมชนและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ จีน ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ว่า ภาคการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ถือเป็นภาคที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศที่มีความผสมผสานกันทั้งเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ธรรมชาติ การเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนมีประเพณี วัฒนธรรมและอาหารการกินที่ผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ ของชาติพันธุ์ไทย รามัญ จีน ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มาเยือนเป็นจำนวนมาก

สถานการณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลปีพ.ศ. ๒๕๖๐ มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ๑๑,๖๖๙,๐๔๕ คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๑๘,๘๒๙.๓๙ ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑ มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด ๑๒,๒๗๑,๙๑๒ คน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๒ และมีรายได้จากการท่องเที่ยว ๒๐,๔๘๒.๙๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๘ จะเห็นได้ว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นโอกาสดีของกลุ่มจังหวัดที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและกระจายรายได้สู่ชุมชน

สำหรับการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวชุมชนและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ จีน ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ลานสแควร์ ซี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในแนวคิด “เสน่ห์สีสัน ไทย รามัญ จีน” หรือ “Colors of Culture” สื่อถึงการนำเสนออัตลักษณ์อันโดดเด่น ที่เป็นเสน่ห์และสีสันอันหลากหลายของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล อันประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานสัมผัสกับวิถีชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไทย รามัญ จีน

งานครั้งนี้เป็นงานแสดงสินค้าท่องเที่ยวชุมชน ที่รวบรวมของดีอันโดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และสีสัน พร้อมวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ภายในงานแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสและค้นหา ประกอบด้วย

คูหาจำหน่ายสินค้าของดี ๔ จังหวัดภาคกลางปริมณฑล (Local Product Pavilion) ที่มีความหลากหลาย ทั้งอาหาร ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ โดดเด่นทั้งคุณภาพ ดีไซน์ แฝงไว้ด้วยเอกลักษณ์

นิทรรศการอลังการสินค้าชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ๔ จังหวัดภาคกลางปริมณฑล (Product Showcase & Tourism Exhibition) ที่นำเสนอให้เห็นถึงเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดให้ผู้เข้าชมงานต้องการเดินทางไปเยี่ยมเยือนสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

เวทีการแสดงและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ จีน (Colors of Culture Zone) ที่นำเสนอการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามและอุดมไปด้วยเอกลักษณ์พื้นถิ่นไทย รามัญ จีน โดยจัดการแสดงเป็นรอบสลับสับเปลี่ยนกับการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดทั้งวัน ทุกวันที่มีการจัดงาน

“ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมครั้งนี้จะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยพื้นบ้านที่ควรรักษาไว้ รวมไปถึงเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ซึ่งจะส่งผลไปถึงเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด” รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวทิ้งท้าย
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages