เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ “จีเอฟที 2019” และ “จีเอ็มเอส 2019” - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, July 8, 2019

เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ “จีเอฟที 2019” และ “จีเอ็มเอส 2019”


คุณอิทธิชัย ยศศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน "จีเอฟที 2019" (GFT 2019) มหกรรมแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอที่ครบครันที่สุดในอาเซียน ซึ่งจัดโดย บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด และงาน "จีเอ็มเอส 2019" (Garment Manufacturers Sourcing Expo : GMS 2019) มหกรรมแสดงสินค้าวัสดุและอุปกรณ์เพื่อตกแต่งเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ งานเดียวในอาเซียน ซึ่งร่วมจัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) และ รี้ด เทรดเด็กซ์ โดยเป็นเวทีเพื่อผู้ประกอบการในการเพิ่มโอกาส ปรับธุรกิจ ด้วยเครื่องจักรและโซลูชั่นล่าสุดกว่า 250 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ รวมทั้งวัสดุตกแต่ง ทั้งผ้าผืน ลูกไม้ กระดุม ในการสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าสินค้า และขยายตลาดใหม่ ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคมนี้ ณ ไบเทค บางนา คาดผู้เข้าชมงานกว่า 17,000 ราย จากทั้งในไทยและต่างประเทศ อาทิ ประเทศกลุ่ม CLMV มาเลเซีย จีน ไต้หวันภาพรวมการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอของไทยเติบโต และหันมา แข่งขันด้านนวัตกรรมมากกว่าราคา เพื่อเพิ่มคุณค่าของสินค้ามากขึ้น ปัจจัยที่จะเอื้อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถยกระดับและเพิ่มความสามารถใน การแข่งขัน ส่วนหนึ่งผู้ประกอบการอาจต้องปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้อยู่เดิม เป็นเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้า เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพสูง เน้นการปรับตัวเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 มากขึ้น ผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เช่น ระบบอัตโนมัติ บิ๊กดาต้า และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาสินค้าเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอไทยให้ มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่หลากหลาย นำไปสู่ความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกได้ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือของ ผู้ประกอบการไทยตั้งแต่ อุตสาหกรรมต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้ำ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน และสร้างรูปแบบกลไกความเชื่อมโยงทางการผลิตให้เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอยุคใหม่” คุณอิทธิชัย กล่าว

คุณยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย เผยถึงอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในช่วงครี่งปีแรกโตขึ้น 4% โดยคาดการณ์ว่าทั้งปีจะเติบโตขึ้นร้อยละ 6 การพัฒนาการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยียุคดิจิทัล มีมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัว เลือกเทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสและต้นทุนการผลิต รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แฟชั่นและเครื่องนุ่งห่ม โดยงาน "จีเอฟที" และ "จีเอ็มเอส" นั้น เป็นมหกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ และเป็นศูนย์รวมทางเทคโนโลยี โซลูชั่น และองค์ความรู้ที่จะช่วยในการต่อยอดทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีนัดพบเป็นประจำทุกสองปีสำหรับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรม และพบปะเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าใหม่ๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

คุณสุทธิศักดิ์ วิลานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เผยถึงบทบาทของงานเอ็กซ์ฮิบิชั่นต่อการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย ว่า ณ ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอป้อนให้แก่ตลาดโลก ที่มีความครบวงจรของสายการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การผลิตเส้นใย ถักทอผืนผ้า ไปจนถึงการออกแบบดีไซน์ ตัดเย็บ ตกแต่ง และวางตลาด มูลค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยคาดการณ์ว่าอาจเติบโตสูงถึงสองแสนล้านบาทภายในปี พ.ศ. 2567 ซึ่งนับว่าเป็นมูลค่าที่สูงมากสำหรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และเพื่อส่งเสริมการเติบโตและวิวัฒนาการของภาคการผลิต ผ่านงาน "จีเอฟที" และ "จีเอ็มเอส" นั้น ในปีนี้มีผู้มาเข้าร่วมแสดงสินค้าจำนวนกว่า 250 แบรนด์จาก 25 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสัมมนา “จีเอฟที ฟอรั่ม” (GFT Forum) ที่มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์ในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจหมุนเวียน, เทคโนโลยีดิจิทัลกับโมเดลธุรกิจ และการสร้างแบรนด์ด้วยดีไซน์ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงรับแรงบันดาลใจจากกิจกรรมเวิร์กช็อป “ดีไซน์ สตูดิโอ” (Design Studio) ที่เป็นการสาธิตงานพิมพ์ลายผ้าด้วยเทคโนโลยีล่าสุดผสานการใช้เครื่องประดับ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและเพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจมาก ซึ่งในปีนี้เราคาดการณ์ว่าจะมีนักอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการมาร่วมงานกว่า 17,000 ราย อันจะก่อให้เกิดการผนึกกำลังของผู้ประกอบการสู่ความสำเร็จแก่อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอของไทยอย่างยั่งยืน


กิจกรรมเด่นในงาน
   - รวมเทคโนโลยียุคดิจิทัล เช่น จักรเย็บดิจิทัล จักรปักคอมพิวเตอร์ และระบบสั่งการผลิตออนไลน์

   - รวมเครื่องพิมพ์สกรีนระบบดิจิทัลล่าสุด สำหรับงานดีไซน์ให้แตกต่าง

   - เทคโนโลยีลดตุ้นทุนและแรงงาน เช่น เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติด้วยระบบกล้องสแกน ไม่ต้องวาดแพทเทิร์น เครื่องพับเสื้อพร้อมพร้อมแพ็กใส่ถุงอัตโนมัติ

   - พบสิ่งทอแห่งอนาคต พร้อมฟังแนวคิดต่อยอดธุรกิจ สร้างสินค้าใหม่และเพิ่มมูลค่าเพิ่มที่ “ฟังก์ชั่นแนล เท็กซ์ไทล์ โซน” (Functional Textile Zone) เช่น สิ่งทอจากคอลลาเจนนำมาสวมใส่ได้ เทคโนโลยีนาโนซิงค์ เส้นใยหนึ่งเดียวในเอเชีย ลดการสะสมแบคทีเรีย

   - ชมการสาธิตงานพิมพ์ผ้าพันคอ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ล่าสุดจาก เอปสัน (Epson) พร้อมตกแต่งคริสตัล สวารอฟสกี้ (SWAROVSKI)

   - การแสดงผลงาน จุดประกายต่อยอดธุรกิจที่ Design Studio

   - “แฟบริค มาร์เก็ต” (Fabric Market) รวบรวมคอลเลกชั่นผ้าคุณภาพและหลากหลายจากจีน

   - สัมมนาเจาะลึก การปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอยุคใหม่จนถึงเทรนด์การตลาดและการสร้างแบรนด์

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages