ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ เผยความคืบหน้าโครงการ TRIUMPH TE-1 ระยะที่ 2 พร้อมสร้างปรากฏการณ์อีกระดับของการพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแห่งสหราชอาณาจักร - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, March 25, 2021

ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ เผยความคืบหน้าโครงการ TRIUMPH TE-1 ระยะที่ 2 พร้อมสร้างปรากฏการณ์อีกระดับของการพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแห่งสหราชอาณาจักร“ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” ได้เปิดเผยแผนการอันน่าตื่นเต้นของการพัฒนาระบบส่งกำลังไฟฟ้าและแบตเตอรี่ซึ่งเป็นนวัตกรรมขั้นสูง อีกทั้งได้เปิดเผยแบบร่างของโปรโตไทป์ในโปรเจค Triumph TE-1 เป็นครั้งแรก ซึ่งความร่วมมือนี้นับเป็นระยะที่ 2 นี้ จากการทำงานร่วมกันทั้งหมด 4 ระยะ ในการออกแบบและวิศวกรรมของอังกฤษ ได้บรรลุข้อสรุปที่ประสบความสำเร็จแล้ว

โดยการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการ Triumph TE-1 ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ที่ผ่านมา มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเฉพาะทาง และโซลูชันแบบบูรณาการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นระหว่างไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ บริษัท Williams Advanced Engineering บริษัท Integral Powertrain และศูนย์ WMG มหาวิทยาลัยวอร์ริค (The University of Warwick) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานเพื่อยานพาหนะปลอดการปล่อยมลพิษ (OZEV) โดยความร่วมมือดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จแล้ว

ความสำเร็จของความร่วมมือในการออกแบบแบตเตอรี่และระบบส่งกำลัง ได้แสดงให้เห็นผ่านการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น ที่บรรลุผลแบบเกินเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ในขณะที่ด้านการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพ ทำให้โครงการ Triumph TE-1 สามารถบรรลุประสงค์ของความร่วมมือได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมอังกฤษ นอกจากนี้ยังช่วยให้ข้อมูลสำคัญที่ช่วยในการวางแผนพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตจากไทรอัมพ์

• การประกาศความสำเร็จในระยะที่ 2 ผ่านการเปิดเผยโปรโตไทป์ของแบตเตอรี่และระบบส่งกำลัง ผลการทดสอบเบื้องต้นที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงแบบร่างขั้นแรกของแนวคิดสำหรับโปรโตไทป์ ของรถจักรยานยนต์ Triumph TE-1 ที่จะถูกสร้างขึ้นในช่วงท้ายของการทำงานในระยะถัดไป

• ความสำเร็จของโครงการในปัจจุบัน ได้แก่ ผลการทดสอบที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีแบตเตอรี่ และสมรรถนะของระบบส่งกำลังที่บรรลุเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งถูกกำหนดโดยสภายานยนต์แห่งสหราชอาณาจักร (UK Automotive Council) ในปี 2568 ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการส่งมอบนวัตกรรมเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของสมรรถนะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริง

• โครงการ TRIUMPH TE-1 เป็นความร่วมมือพิเศษระหว่างผู้นำด้านอุตสาหกรรมและวิชาการรายใหญ่ทั้ง 4 แห่งของสหราชอาณาจักร ได้แก่ บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ จำกัด บริษัท Williams Advanced Engineering บริษัท Integral Powertrain แผนก e-Drive และศูนย์ WMG มหาวิทยาลัยวอร์ริค (University of Warwick)

• วัตถุประสงค์ของโครงการตลอดระยะเวลาสองปี เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตของไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ ขับเคลื่อนนวัตกรรม ความสามารถและทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ ๆ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่อุตสาหกรรมและการออกแบบของประเทศอังกฤษ

• โครงการ Triumph TE-1 ได้รับทุนสนับสนุนผ่าน Innovate UK โดยเป็นทุนจากสำนักงานเพื่อยานพาหนะปลอดการปล่อยมลพิษ (OZEV) ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร

มร. นิค บลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ เปิดเผยว่า “ความสำเร็จของการร่วมมือระยะที่ 2 และผลลัพธ์ที่ได้ เผยให้เห็นถึงอนาคตอันน่าตื่นเต้นของศักยภาพยานยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านนวัตกรรมของการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการของอังกฤษ ผลลัพธ์ของโครงการนี้จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความพยายามในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต ตลอดจนความพยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลักดันสังคมไปสู่การคมนาคมที่ยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น ความร่วมมือครั้งสำคัญในโครงการนี้ จะเป็นหนึ่งในรากฐานของการวางกลยุทธ์ขับเคลื่อนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต ซึ่งจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อส่งมอบสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องการจากรถไทรอัมพ์ของพวกเขา ได้แก่ ความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านสมรรถนะ การควบคุม และการใช้งานในโลกความเป็นจริง ผ่านคาแรคเตอร์ที่แท้จริงของไทรอัมพ์”

ผลลัพธ์ของโครงการ Triumph TE-1 – ระยะที่ 2
โปรโตไทป์แบตเตอรี่และระบบส่งกำลัง

บริษัท Williams Advanced Engineering (WAE)


ตามข้อกำหนดด้านคุณลักษณะ เราได้กำหนดรูปแบบเทคโนโลยีเซลล์และโครงสร้างแบตเตอรี่ที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการพัฒนาสมรรถนะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเมื่อใช้วัตถุประสงค์ดังกล่าวเป็นกรอบการดำเนินงาน เราได้ปรับรูปแบบโมดูลแบตเตอรี่ให้เหมาะสม เพื่อสร้างความสมดุลของมวลและการวางตำแหน่งภายในโครงรถต้นแบบ โดยคำนึงถึงจุดศูนย์ถ่วง พื้นที่ และการทำงานของระบบส่งกำลัง และการชาร์จแบตเตอรี่

นอกจากรูปแบบโมดูลแล้ว เรายังได้พัฒนาชุดควบคุมยานพาหนะแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งถูกรวมอยู่ในชุดแบตเตอรี่ เพื่อลดน้ำหนักและขนาดให้เหลือน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันบริษัท WAE ยังได้สร้างนวัตกรรมซอฟต์แวร์การจัดการแบตเตอรี่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจ่ายพลังงานที่สัมพันธ์กับสมรรถนะของแบตเตอรี่

ผลลัพธ์ของความร่วมมือในระยะที่ 2 สำหรับ WAE คือ แบตเตอรี่ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยผลลัพธ์ด้านสมรรถนะล้ำกว่าคู่แข่งในตลาดในแง่ของความหนาแน่นของพละกำลังและพลังงาน

มร. ดียร์ อาร์แดช ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพาณิชย์ บริษัท Williams Advanced Engineering กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมโครงการนี้ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบควบคุม ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ให้ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ที่ลดลงขณะแบตเตอรี่ต่ำ ด้วยข้อดีของความกะทัดรัด และน้ำหนักที่เบา ทำให้เราสามารถส่งมอบสมรรถนะทั้งหมดให้แก่ผู้ขับขี่ได้ตลอดเวลา (โดยไม่ต้องคำนึงถึงการชาร์จแบตเตอรี่) รวมทั้งความเป็นผู้นำในคลาส นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นไปที่การผลักดันขอบเขตของการลดมวลรวมและปรับตำแหน่งโครงสร้างให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมรถ พร้อมกันนี้ เรายังได้ขับเคลื่อนขีดจำกัดในด้านสมรรถนะของแบตเตอรี่ การสร้างความสมดุลทั้งการออกแบบเพื่อการเร่งความเร็วและช่วงรอบ โดยมีการจำลองรูปแบบการขับขี่ในสนามแข่ง หรือเรียกได้ว่ายังคงรักษาความดุดันไว้เท่าที่สามารถทำได้ ในขณะที่ความหนาแน่นของพลังงานแบตเตอรี่รุ่นใหม่นี้จะเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีที่มีอยู่ โดยสามารถส่งมอบพละกำลังที่มากขึ้นแก่ผู้ขับขี่ พร้อมทั้งการใช้งานที่ยาวนานขึ้น บริษัทฯ ยังได้ออกแบบและพัฒนาชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่รวมระบบการจัดการแบตเตอรี่ เข้ากับฟังก์ชันการควบคุมรถจักรยานยนต์ไว้ในชุดเดียวกัน นี่เป็นครั้งแรกในตลาดที่ผู้ขับขี่จะได้รับประโยชน์ทั้งจากชุดแบตเตอรี่และการรวมเอาคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ส่งผลให้สมรรถนะและระยะทางที่วิ่งได้ดียิ่งขึ้น”

บริษัท Integral Powertrain

ประสบการณ์ของเราในการออกแบบและผลิตมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ที่ทันสมัยช่วยให้เราพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ Triumph TE-1 ขึ้นไปอีกขั้น โดยในระยะที่ 1 เราได้รวมมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ที่โดยปกติทำงานแบบแยกจากกันเข้าด้วยกันเป็นชุดเดียว ในขนาดกะทัดรัด ซึ่งการรวมเข้าด้วยกันนี้ช่วยลดมวลและปริมาตรของระบบขับเคลื่อน โดยเราใช้การลดพื้นที่บนตัวรถ รวมถึง ลดน้ำหนัก ลดจุดติดตั้งอุปกรณ์ ระบบหล่อเย็น และระบบเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้าแรงดันสูง

อย่างไรก็ตาม แนวคิดที่เป็นนวัตกรรมการผสมผสานมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ดังกล่าวยังสามารถปรับขนาดได้ โดยระดับของกำลังสามารถเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขนาด แรงบิดของมอเตอร์ที่สูงขึ้น เป็นต้น ซึ่งเมื่อรวมกับเทคโนโลยียานยนต์ที่ล้ำสมัยของเรา จะเห็นได้ถึงผลลัพธ์อันน่าตื่นเต้น ด้วยมอเตอร์ที่มีความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้าถึงสองเท่าจากที่ตั้งเป้าไว้โดยสภายานยนต์แห่งสหราชอาณาจักรในปี 2568

นอกจากนี้ เรายังได้นำเทคโนโลยีซิลิกอนคาร์ไบด์สวิตช์ขั้นสูงมาใช้ในอินเวอร์เตอร์ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียพลังงานในอินเวอร์เตอร์และส่งผลให้ระบบขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพในการจ่ายพลังงานและช่วงรอบที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดความร่วมมือในระยะที่ 2 เรามีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้สร้างต้นแบบมอเตอร์ใหม่ที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการตรวจสอบเชิงเปรียบเทียบและสามารถส่งมอบสมรรถนะที่ดีที่สุดในทุกด้าน

มร.แอนดรูว์ ครอส หัวหน้าฝ่ายเทคนิคของบริษัท Integral Powertrain กล่าวว่า “หนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อสมรรถนะและการควบคุมรถจักรยานยนต์คือมวล ดังนั้น Integral Powertrain จึงมุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ รวมถึงการถอดสายไฟฟ้าแรงสูงที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งข้อดีเหล่านี้ทำให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในแง่ความกะทัดรัดมากขึ้น และน้ำหนักที่เบากว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน โดยมอเตอร์ให้กำลัง 130 กิโลวัตต์ หรือเกือบ 180 แรงม้า แต่มีน้ำหนักเพียงแค่ 10 กิโลกรัม ซึ่งเบากว่าเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเมื่อเทียบแล้วน้ำหนักประมาณชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีซิลิกอนคาร์ไบด์สวิตช์ในอินเวอร์เตอร์ที่สามารถปรับขนาดได้ของเราจะช่วยกำหนดมาตรฐานใหม่ของประสิทธิภาพรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้น้ำหนักโดยรวมที่เบาลง พร้อมด้วยประสิทธิภาพและช่วงรอบที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน เราให้ความสำคัญต่อการออกแบบสำหรับการผลิตและประกอบ เพื่อให้ประสิทธิภาพอันทรงพลังของมอเตอร์และอินเวอร์เตอร์ สร้างความคุ้มค่าในด้านต้นทุน ท้ายที่สุดแล้ว ผลงานครั้งนี้จะกลายเป็นระบบส่งกำลังอันเหนือชั้นของอุตสาหกรรม ที่จะช่วยกำหนดอนาคตของระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ทั้งนี้ เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Triumph TE-1 ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของอุตสาหกรรมแห่งสหราชอาณาจักร”

ศูนย์ WMG มหาวิทยาลัยวอร์ริค (University of Warwick)

ที่ศูนย์ WMG เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในโครงการความร่วมมือ Triumph TE-1 ในช่วงการทำงานระยะที่ 1 และระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาโมเดลโดยจำลองระบบการทำงานของรถจักรยานยนต์ซึ่งรวมถึงแบตเตอรี่ มอเตอร์ และระบบควบคุมยานพาหนะ โดยในการทำงานขั้นต้นจะช่วยให้เราสามารถประเมินความถูกต้องของคุณลักษณะกับการเลือกส่วนประกอบที่ต้องการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ช่วงรอบและความเร็วสูงสุดกับโมเดลตั้งต้น ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ไทรอัมพ์สามารถดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ในระยะเริ่มต้นก่อนที่ฮาร์ดแวร์จะจะถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าในการใช้งานจริงจะสามารถส่งมอบประสิทธิภาพได้อย่างครบถ้วน โดยล่าสุดเราได้ทำการทดสอบอุปกรณ์ส่งกำลังโดยใช้ระบบส่งกำลังต้นแบบ IPT เพื่อให้มั่นใจว่าการจำลองของเรามีความแม่นยำและเพื่อยืนยันว่ามอเตอร์สามารถทำงานได้ตามระบบที่ออกแบบไว้ นอกจากนี้ เรายังให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายในอนาคต โครงสร้างพื้นฐานในระบบการชาร์จ และกลยุทธ์การรีไซเคิลส์แก่ไทรอัมพ์ ซึ่งคำแนะนำเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในแพลตฟอร์มรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

มร. ทรอง ควาง ดินห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านระบบการจัดการและควบคุมพลังงาน ศูนย์ WMG มหาวิทยาลัยวอร์ริค (University of Warwick) เผยว่า การสร้างแบบจำลองเบื้องต้นโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการเริ่มต้นของระยะที่ 1 ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเลือกส่วนประกอบนั้นเหมาะสม เพื่อให้บรรลุสมรถถนะเป้าหมายตามที่พันธมิตรในโครงการความร่วมมือ Triumph TE-1 Prototype ได้กำหนดร่วมกัน โดยเรายังคงดำเนินการสร้างแบบจำลองดังกล่าวต่อในความร่วมมือระยะที่ 2 ของโครงการ เพื่อพัฒนาโมเดลให้มีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้เราและพันธมิตรในโครงการสามารถจำลองส่วนประกอบอื่น ๆ ของจักรยานยนต์ได้ เช่น ระบบเบรก ระบบคันเร่งไฟฟ้า ระบบไฟ และอื่น ๆ อีกทั้งสามารถจำลองการขับขี่เสมือนจริงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ก่อนการออกแบบส่วนประกอบอื่น ๆ จะเสร็จสมบูรณ์ ยิ่งไปกว่านั้น เราได้สร้างสายเชื่อมต่อกับชุดควบคุมทั้งหมด เพื่อนำมาใช้กับโปรแกรมการตรวจสอบการออกแบบ เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของแต่ละส่วนอยู่ในช่วงรอบที่กำหนด

ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์

ตลอดความร่วมมือในระยะที่ 2 ไทรอัมพ์ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมยานพาหนะขั้นสูงใหม่ล่าสุด ซึ่งรวมเอาระบบไฟฟ้าทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบคันเร่งไฟฟ้าตอบสนองตามปกติ ระบบเบรกแบบ Regenerative Braking การควบคุมการยึดเกาะถนน ตลอดจนทุกมิติที่ลูกค้าคาดหวังจากรถจักรยานยนต์สมรรถนะสูงอย่างไทรอัมพ์ นอกจากนี้เราได้รวบรวมฟังก์ชันด้านความปลอดภัยระดับชั้นนำไว้ในซอฟต์แวร์นี้ และให้การสนับสนุนศูนย์ WMG ในการทดสอบรถจักรยานยนต์ รวมถึงยังได้พัฒนาจอแสดงผลของโมเดลต้นแบบ นอกเหนือจากการพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบการควบคุมแล้ว เรายังได้ออกแบบโครงรถต้นแบบใหม่ล่าสุด ซึ่งรวมถึงเฟรมหลักและเฟรมด้านหลังที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม ควบคู่ไปกับชุดแบตเตอรี่และมอเตอร์ซึ่งจะได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมในความร่วมมือระยะที่ 3 และถูกใช้เป็นแพลตฟอร์มทดสอบ (Mule Test)ในระยะที่ 4 อย่างไรก็ดี ในระหว่างการพัฒนาโครงรถ เรายังคงคำนึงถึงทั้งการออกแบบระบบส่งกำลัง และรูปลักษณ์ในขั้นสุดท้ายของ Triumph TE-1 Prototype ผ่านภาพวาดที่เรายินดีเปิดเผยเป็นครั้งแรกในวันนี้

มร.สตีฟ ซาร์เจนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ กล่าวว่า “จุดเริ่มต้นของเราสำหรับโครงการ Triumph TE-1 คือการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องการจากรถจักรยานยนต์ของพวกเขา รวมทั้งทำความเข้าใจว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสามารถส่งมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ผู้ขับขี่ต้องการได้อย่างไร ซึ่งรวมไปถึงการคำนึงถึงประเภทของการขับขี่ ระยะทาง ความรู้สึก ตลอดจนลักษณะของการส่งกำลังและแรงบิดไปพร้อมกับการออกแบบด้านสรีรศาสตร์เพื่อการขับขี่และการควบคุมจักรยานยนต์ เมื่อนำความคิดเห็นทั้งหมดมาพิจารณา เราจึงเริ่มดำเนินการออกแบบโครงรถ โดยมุ่งเน้นไปที่การรวมเอาทุกอย่างมารวมกันใน Triumph TE-1 Prototype ในรูปแบบที่สามารถส่งมอบประสบการณ์การขับขี่ที่น่าตื่นเต้น ดูแปลกใหม่ แต่ผู้ขับขี่ยังรู้สึกคุ้นเคย อีกทั้งเราได้เริ่มกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันของระบบส่งกำลังและแบตเตอรี่ ผ่านการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อส่งมอบพละกำลังและการตอบสนองคันเร่งไฟฟ้าที่เร้าใจ ซึ่งให้การควบคุมที่ยอดเยี่ยมและให้ความรู้สึกการใช้งานที่ง่าย สะดวกสบายต่อผู้ขับขี่ โดยภาพรวมในด้านรูปลักษณ์แล้ว เราต้องการสร้างปรากฏการณ์ที่แปลกใหม่ น่าตื่นเต้น ทั้งยังเป็นวิวัฒนาการของแบรนด์ไทรอัมพ์ที่สอดแทรก DNA อันโดดเด่น และแน่นอนว่าเราไม่ได้พัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาเพียงแค่เพื่อสร้างความแตกต่างเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องการสร้างโครงการที่มีคุณค่าในตัวเองด้วย ทั้งนี้ จากความคืบหน้าของโครงการทั้งหมดนี้ร่วมกับพันธมิตร เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นความคืบหน้าของแบบจำลองรถอันน่าตื่นเต้น ซึ่งได้รวมเอาเทคโนโลยีสุดล้ำสมัยที่จำเป็นต่อการวางกลยุทธ์ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตจากไทรอัมพ์ ทั้งนี้ ทีมงานมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการสร้างนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง และมีไดนามิค ร่วมกับสุดยอดพันธมิตรซึ่งในท้ายที่สุดจะสามารถนำพาวงการวิศวกรรมและการออกแบบของสหราชอาณาจักรไปสู่ระดับแนวหน้าของการออกแบบยานยนต์สองล้อในอนาคต”

ภาพรวมของโครงการความร่วมมือ Triumph TE-1

ความร่วมมือโครงการความร่วมมือ Triumph TE-1 โดยไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม ผู้นำด้านวิชาการ และรัฐบาลสหราชอาณาจักร

โครงการ Triumph TE-1 ในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันยอดเยี่ยมระหว่างไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์และผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าของสหราชอาณาจักร ซึ่งแต่ละฝ่ายจะสร้างสรรค์นวัตกรรมในสาขาที่ตนเองถนัด ได้แก่

• บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (Triumph Motorcycles)
 จะเป็นผู้นำโครงการในด้านการออกแบบตัวถังรถจักรยานยนต์ขั้นสูงและด้านความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม ความเป็นเลิศด้านการผลิต และระบบความปลอดภัยในการใช้งานที่ล้ำสมัย รวมทั้งกำหนดลักษณะการส่งกำลังของระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

• บริษัท Williams Advanced Engineering จะออกแบบแบตเตอรี่น้ำหนักเบาที่เป็นอุตสาหกรรมชั้นนำ โดยใช้การทดสอบและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการพัฒนา เพื่อสร้างระบบการจัดการแบตเตอรี่เชิงนวัตกรรมพร้อมกับชุดควบคุมยานพาหนะ

• บริษัท Integral Powertrain แผนก e-Drive จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าความหนาแน่นสูงและอินเวอร์เตอร์คาร์ไบด์ซิลิกอน (silicon carbide inverter) โดยการผสานเข้ากับโครงติดตั้งมอเตอร์เอก (singular motor housing)

• ศูนย์ WMG มหาวิทยาลัยวอร์ริค (University of Warwick) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้า และมีวิสัยทัศน์ที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมจาก R&D ให้เกิดผลกระทบเชิงพาณิชย์ผ่านการสร้างแบบจำลอง และการจำลองตามความต้องการของตลาดในอนาคต

• สำนักงานเพื่อยานพาหนะปลอดการปล่อยมลพิษ (OZEV) เป็นทีมที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะที่ปลอดการปล่อยมลพิษ รวมถึงให้เงินทุนสนับสนุนสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วสหราชอาณาจักร ภารกิจของ OZEV จะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศบนท้องถนนในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ OZEV ยังเป็นส่วนหนึ่งของกรมขนส่งและกรมยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ พลังงาน และอุตสาหกรรม

• Innovate UK เป็นหน่วยงานรัฐด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่สนับสนุนกลุ่มธุรกิจที่มุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนารวมถึงการเติบโตของธุรกิจในสหราชอาณาจักร

โครงการ Triumph TE-1 ตลอดระยะเวลาสองปี มุ่งเน้นไปที่การพัฒนานวัตกรรมด้านเทคนิค และความสามารถของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง

โครงการดังกล่าวจะถูกแบ่งออกเป็นสี่ขั้นหลัก โดยหนึ่งในเป้าหมายหลักคือการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งมอบระบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่มีความซับซ้อนซึ่งจะช่วยลดการจราจรที่ติดขัด ความซับซ้อนและความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ ด้วยการพัฒนาส่วนประกอบแต่ละส่วนของระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า และปรับให้เหมาะสมกับหน่วยต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาใหม่

ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ จะดำเนินงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์และความปลอดภัยของแบตเตอรี่ ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม การใช้ระบบเบรก รวมถึงระบบเบรกแบบ Regenerative Braking ระบบความปลอดภัยขั้นสูง นวัตกรรม และความสามารถที่พัฒนาขึ้น เพื่อนำไปพัฒนากลยุทธ์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของไทรอัมพ์ในอนาคต

โครงการความร่วมมือ Triumph TE-1 พร้อมการสนับสนุนของสำนักงานเพื่อยานพาหนะปลอดการปล่อยมลพิษ (OZEV) และ Innovate UK มุ่งเน้นไปที่การอำนวยความสะดวกในการสร้าง อาทิ

• ความสามารถของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งที่น้อยลง ซึ่งถือเป็นประเด็นที่สำคัญของสหราชอาณาจักรในการลดการปล่อยมลพิษ

• การเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ และยั่งยืนกับผู้ผลิตและซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร

• ความเชี่ยวชาญ และความสามารถภายในทีมดำเนินงานของสหราชอาณาจักร การสร้างงาน และฐานความสามารถ ซึ่งทำให้เกิดการจ้างงานที่ยั่งยืน ตลอดจนผลักดันชื่อเสียง รวมถึงอิทธิพลของสหราชอาณาจักรในเวทีโลก

ดร. ฟรานเซสก้า ลูดิเซลโล ผู้จัดการโครงการยานยนต์ปลอดการปล่อยมลพิษ Innovate UK กล่าวว่า “Innovate UK ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานเพื่อยานพาหนะปลอดการปล่อยมลพิษ (OZEV) เพื่อส่งมอบโครงการการจัดส่งแบบบูรณาการตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งเป็นการจัดหาเงินทุนสำหรับนวัตกรรมล้ำสมัยในภาคยานยนต์ เพื่อเทคโนโลยียานยนต์ที่ปลอดการปล่อยมลพิษ ตั้งแต่การอนุมัติแนวคิดไปจนถึงการทำยานยนต์สาธิต

โครงการความร่วมมือ Triumph TE-1 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้การแข่งขัน IDP15 และสอดคล้องกับนโยบาย Road to Zero และนับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนยานยนต์ที่ปลอดการปล่อยมลพิษ รวมถึงการก้าวไปสู่การปล่อยมลพิษที่เป็นศูนย์

เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการบุกเบิกสำหรับการผลิตรถจักรยานยนต์ที่ปลอดการปล่อยมลพิษในสหราชอาณาจักร จากการพัฒนาที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จ โดยกลุ่มผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความสามารถ ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Triumph คันแรกที่ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเตรียมพร้อมที่จะเป็นรากฐานสำหรับอนาคตแห่งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า”

จอน เบรย์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D) สำนักงานเพื่อยานพาหนะปลอดการปล่อยมลพิษ (OZEV) กล่าวว่า “การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเป็นกุญแจสำคัญสำหรับพันธกิจของเราในการทำให้สหราชอาณาจักรเป็นผู้นำในการออกแบบ ผลิตและใช้ยานยนต์ที่ปลอดการปล่อยมลพิษ เรากำลังช่วยผลักดันการบรรลุเป้าหมายการลดปริมาณคาร์บอนในระบบขนส่งทางถนน ผ่านการสนับสนุนเทคโนโลยีเหล่านี้ ในขณะที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทั่วสหราชอาณาจักรด้วยการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโรคระบาดไปพร้อม ๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อม

ซึ่งนี่คือเหตุผลที่สำนักงานเพื่อยานพาหนะปลอดการปล่อยมลพิษ (OZEV) ยังคงทำงานด้านการออกแบบและให้ทุนสนับสนุนการแข่งขันวิจัยและพัฒนา (R&D) ซึ่งเป็นการสนับสนุนนวัตกรรมของสหราชอาณาจักรในการพัฒนารถยนต์ที่ปลอดการปล่อยมลพิษและเทคโนโลยีเพื่อการชาร์จไฟฟ้า

โครงการความร่วมมือ TE-1 ของ Triumph เป็นส่วนหนึ่งของผลงานการวิจัยและพัฒนาที่หลากหลายของเราสำหรับโครงการพลังงานไฟฟ้า ซึ่งกำลังเผชิญกับความท้าทายไปพร้อมกับความพยายามในการยุติการผลิตยานพาหนะที่ใช้น้ำมัน รวมถึงความรับผิดชอบในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในแผนยุทธศาสตร์ 10 ข้อของนายกรัฐมนตรีสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมสีเขียวของสหราชอาณาจักร (Ten Point Plan)

เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นว่าเงินทุนของเราสามารถสนับสนุนไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและขีดความสามารถไปข้างหน้าในแวดวงของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ในขณะเดียวกันก็มีส่วนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้บุกเบิกความร่วมมือนี้ในสหราชอาณาจักร”

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เว็บไซต์ www.triumphmotorcycles.co.th หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/TriumphMotorcyclesThailand

                                                   ###

เกี่ยวกับ ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์:

ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ เป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของประเทศอังกฤษ ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1902 มีพนักงานทั่วโลกราว 2,000 คน มีบริษัทสาขาทั้งในอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน อิตาลี ญี่ปุ่น สวีเดน กลุ่มประเทศเบเนลักซ์ บราซิล อินเดีย จีนและไทย ซึ่งทางบริษัทเข้ามาทำการตลาดและจัดจำหน่ายในนาม บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งแต่ปี 2015 โดยมอเตอร์ไซค์ของ ไทรอัมพ์ มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการกว่า 650 รายทั่วโลก บริษัทฯ มีฐานการผลิตจักรยานยนต์เต็มรูปแบบ 2 แห่งที่ฮิงค์ลีย์ เขตเลสเตอร์ไชร์ อังกฤษและที่ประเทศไทย รวมทั้งมีโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์แบบ CKD (Completely Knocked Down) ในบราซิลและอินเดีย ปัจจุบันมีการผลิตรถจักรยานยนต์ราว 65,000 คันต่อปี โดยหัวใจหลักในการทำงานของ ไทรอัมพ์ คือ การมุ่งมั่นสร้างสรรค์รถจักรยานยนต์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ผสมผสานงานออกแบบที่สวย คลาสสิก ร่วมสมัย เข้ากับความแม่นยำในการควบคุมรถ และสมรรถนะอันเป็นเลิศ เพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages