“ครูกัลยา” นำทัพผู้บริหารการศึกษา 77 จังหวัด ขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ นำร่อง 349 โรงเรียน เห็นผลภายในปี 64 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, March 15, 2021

“ครูกัลยา” นำทัพผู้บริหารการศึกษา 77 จังหวัด ขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ นำร่อง 349 โรงเรียน เห็นผลภายในปี 64
15 มีนาคม 2564  คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมมอบนโยบายแผนบูรณาการการศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ ให้แก่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ศึกษาธิการภาค/จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกจังหวัด เพื่อได้รับทราบนโยบาย และเสนอแนะแนวทางที่ควรดำเนินการตามนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1 ทั้ง 77 จังหวัด ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ


คุณหญิงกัลยา เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาจังหวัดอย่างมาก ในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเดินหน้า ขับเคลื่อน สานต่อนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาให้มีความต่อเนื่อง โดยเร่งรัดทำให้เห็นเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด โดยในขณะนี้ สพฐ.ได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 349 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพของชุมชนจำนวน 183 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองจำนวน 77 โรงเรียน และโรงเรียน Stand Alone จำนวน 89 โรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในปี 2564 ได้สั่งการให้สพฐ.ทำการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องที่สามารถเป็นต้นแบบของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone แบ่งเป็น 5 ภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 15 โรงเรียน ให้แต่ละโรงเรียนเขียนโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนั้น เพื่อเสนอของบประมาณปี 2564 ภายใต้กรอบวงเงินโรงเรียนละไม่เกิน 2,000,000 บาท ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 334 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพของชุมชนจำนวน 178 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองจำนวน 72 โรงเรียน และโรงเรียน Stand Alone จำนวน 84 โรงเรียน จะได้รับงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนละไม่เกิน 400,000 บาท

ซึ่งการยกระดับคุณภาพการศึกษานั้น จะต้องให้ความสำคัญกับพัฒนาทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน การจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย นอกเหนือจากการพัฒนาเชิงกายภาพเป็นหลัก ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมภายในปีนี้

นอกจากนี้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังกล่าวว่า พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน สานต่อและเร่งรัดในการดำเนินนโยบายตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้ง 10 ด้าน ตามที่ได้เคยแถลงไว้ตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติให้รับหน้าที่ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยวางรากฐานการศึกษาให้เด็กไทย โดยใช้ Coding วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นตัวขับเคลื่อน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages