ซีพีเอฟ ชู เสาหลัก Innovation-People-Planet ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็น “ครัวโลก”​ ที่ยั่งยืน - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, March 13, 2021

ซีพีเอฟ ชู เสาหลัก Innovation-People-Planet ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็น “ครัวโลก”​ ที่ยั่งยืน
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าขับเคลื่อนการเป็น “ครัวโลก” ที่ยั่งยืน กลยุทธ์ Innovation – People – Planet ผลิตอาหาร ด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เป็นรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม ส่งมอบอาหารคุณภาพปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างเพียงพอ ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ ในฐานะ “ครัวของโลก” ที่ยั่งยืน

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ
กล่าวใน เวทีเสวนาในงานดินเนอร์ทอล์ก “​Food for Good: Best Practices and Lessons Learned” จัดโดย VIV Asia ผู้จัดงานแสดงเทคโนโลยีและสัมมนาด้านอุตสาหกรรมปศุสัตว์และอาหารแห่งภูมิภาคเอเชีย เพื่อแบ่งปันความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน แนวปฏิบัติที่ดี และประสบการณ์ขององค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหารของไทย ว่า ซีพีเอฟ ตระหนักดีว่า ธุรกิจของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชากรโลก ซึ่งในปัจจุบัน ซีพีเอฟเป็นผู้ผลิตและส่งมอบอาหารคุณภาพ ปลอดภัยให้กับผู้คนใน 50 ประเทศทั่วโลก และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดตามแนวทาง “ความทุ่มเทหัวใจในการผลิตอาหาร” (Put our Heart into Food) ขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานของ 3 เสาหลัก ได้แก่ Innovation – People – Planet เพื่อเติบโตอย่างต่อเนื่องในฐานะ “ครัวของโลก” ที่ยั่งยืน

เสาแรก “นวัตกรรม” (Innovation) จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของซีพีเอฟ โดยบริษัทฯ ได้ก่อตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ”​ หรือ CPF RD Center ซึ่งเป็นส่วนสำคัญศูนย์กลางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร สร้างความแตกต่าง เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอาหารโลกได้

ตัวอย่างนวัตกรรมที่เป็นผลสำเร็จช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท อาทิ ผลิตภัณฑ์ไก่เบญจา ที่เลี้ยงด้วย ข้าวกล้อง นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอุตสาหกรรมอาหารในการพัฒนาวัตถุดิบเนื้อสด และ ล่าสุด ผลิตภัณฑ์“หมูชีวา” นวัตกรรมเนื้อหมูไขมันดี มีโอเมก้า3 สูง สามารถคว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมจากงาน THAIFEX – Anuga Asia 2020 อีกด้วย

สำหรับเสาที่ 2 People ซีพีเอฟ ตระหนักดีว่า พนักงาน เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน และเพื่อตอบรับการก้าวสู่องค์กรยุคดิจิทัล ซีพีเอฟจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ และมี สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Leadership Institute) เป็นที่บ่มเพาะบุคลากร ผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเสาหลักที่สาม คือ Planet หรือ สิ่งแวดล้อม ซีพีเอฟ ดำเนินการผลิตอาหารที่ทุกขั้นตอนด้วยความใส่ใจ มีแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น กรีนฟาร์ม การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายได้รวมร้อยละ 99.99 นอกจากนี้ บริษัทฯ ร่วมกับกรมป่าไม้และชุมชน ดำเนินโครงการ ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาพระยาเดินธง ใน ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 5,971 ไร่ และสานต่อการฟื้นฟูสู่ระยะที่สองช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังมุ่งมั่นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล โดยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาบูรณาการกับกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ช่วยควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารในขั้นสูงสุด เพื่อส่งมอบอาหารคุณภาพสูง ปลอดภัย อย่างเพียงพอ ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ รวมทั้งเอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในช่วงที่ไทยและทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตโควิดในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ในฐานะเป็น Good Corporate Citizen ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ได้ดำเนินมาตรการป้องโรคระบาดเข้มในสถานประกอบการ ดูแลสุขภาพพนักงานและกระบวนการผลิตให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภคในทุกสถานการณ์ นอกจากนี้ ได้ ส่งมอบอาหารคุณภาพปลอดภัย เครื่องอุปโภค-บริโภค และหน้ากากอนามัยซีพี ภายใต้โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” อย่างต่อเนื่อง ให้กับทีมแพทย์ พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ สถานทูต แรงงานต่างชาติ กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงในหลายพื้นที่อย่างเพียงพอ./

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages