ยูนิโคล่ เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรชั้นนำอันดับหนึ่ง ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาศักยภาพพนักงาน การส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม และวัฒนธรรมการทำงานอันเป็นเอกลักษณ์ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, March 29, 2021

ยูนิโคล่ เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรชั้นนำอันดับหนึ่ง ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาศักยภาพพนักงาน การส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม และวัฒนธรรมการทำงานอันเป็นเอกลักษณ์

26 มีนาคม 2564, กรุงเทพฯ - ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลกชั้นนำจากญี่ปุ่น ย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรชั้นนำสำหรับทุกคน ชูการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้เติบโตไปกับองค์กร พร้อมส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียม และวัฒนธรรมการทำงานอันเป็นเอกลักษณ์ของยูนิโคล่ สอดคล้องกับพันธกิจ “ปลดล็อกพลังแห่งเสื้อผ้า” ที่สามารถเปลี่ยนพลังของเสื้อผ้าให้กลายเป็นพลังแห่งความดีได้โดยเน้นการพัฒนาในสามด้าน ได้แก่ ผู้คน ชุมชน และโลก รวมถึงการพัฒนาพนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจของยูนิโคล่


นางสาวจันทร์จิรา ตอชะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) 
กล่าวถึงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลว่า “เพราะการให้บริการกับลูกค้าคือหัวใจของยูนิโคล่ และ พนักงานคือส่วนสำคัญสำหรับการให้บริการ ยูนิโคล่เองจึงให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกและสรรหา การมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพ และการให้โอกาสในการเติบโตด้วยหลักพื้นฐานคือ การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมทุกระดับ และยอมรับในความแตกต่าง ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้ยูนิโคล่เป็นองค์กรชั้นนำในระดับประเทศ ที่ทำให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ มีความสุขไปกับการทำงานและเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัท”


ยูนิโคล่ ประเทศไทย จึงให้ความสำคัญกับ 3 พันธกิจหลัก ได้แก่

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน

ยูนิโคล่ให้ความสำคัญในด้านการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากองค์กรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากร ยูนิโคล่จึงมีระบบการสรรหาและคัดเลือกที่เป็นธรรมและเปิดโอกาสให้แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม อาทิ

• ตำแหน่งงาน ผู้จัดการร้านฝึกหัด หรือ UNIQLO Manager Candidate (UMC) เป็นตำแหน่งงานที่เปิดรับผู้ที่กำลังมองหางานที่มีความท้าทาย สามารถแสดงศักยภาพผ่านการทำงานจริง และมีโอกาสเติบโตไปเป็น Global Business Leader ในอนาคต โดยผู้ที่ทำงานในตำแหน่งนี้จะมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในร้านค้าของยูนิโคล่ เช่น การวางแผนและวิเคราะห์แผนการขาย การบริหารจัดการสินค้า การให้บริการลูกค้า และการบริหารทีมงาม

2. การสนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลาย

ยูนิโคล่เป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจทั่วโลก จึงใส่ใจในความเท่าเทียมและความหลากหลายของพนักงาน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สัญชาติ จุดยืนทางสังคม รสนิยมทางเพศ หรืออายุ สำหรับประเทศไทย ยูนิโคล่มีผู้ทำงานจากหลากหลายประเทศในหลากหลายแผนกนอกเหนือจากคนไทย ทั้ง ชาวญี่ปุ่น ชาวเกาหลี ชาวมาเลเซีย รวมถึงการให้โอกาสในการเติบโตในสายงานต่างๆ อย่างเท่าเทียม โดยไม่ว่าพนักงานจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม ทั้งนี้ยูนิโคล่ดำเนินโครงการที่เน้นความเท่าเทียมและความหลากหลายของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

o การสนับสนุนการจ้างงานผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาและร่างกาย

เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติในระดับโลกที่ต้องจ้างงานผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาและร่างกายอย่างน้อย 1 คนต่อ 1 ร้านค้า เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและร่างกาย สามารถดูแลตัวเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างกลมกลืน สำหรับประเทศไทย ยูนิโคล่จับมือกับพันธมิตรหลักคือสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต จัดตั้งโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการทำงานให้แก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและร่างกาย ปัจจุบันมีพนักงานผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาและร่างกายจำนวน 23 คนทำงานร่วมกับยูนิโคล่ และตั้งเป้าที่จะจ้างงานผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญาและร่างกายให้ได้จำนวน 1-2 คนสำหรับร้านขนาดมาตรฐาน และ 2 คนสำหรับร้านขนาดใหญ่

3. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี


บริษัทฯ ยังส่งเสริมการพัฒนาพนักงานให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอด้วยการให้พนักงานจัดทำ IDP (Individual Development Plan) ที่พนักงานจะเขียนแผนพัฒนาตนเองว่ามีความสนใจ หรือเป้าหมายการเติบโตอย่างไร ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกำหนดการวางแผนอนาคตของตนอีกด้วย ตลอดจนโอกาสในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ปัจจุบันยูนิโคล่ ประเทศไทย ได้มอบหมายให้พนักงานไปปฏิบัติงานอยู่ในหลายประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ญี่ปุ่น อังกฤษ และสเปน

นอกจากนี้ยูนิโคล่ยังตระหนักดีว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นส่วนสำคัญต่อประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งรวมถึงความพึงพอใจในการทำงาน จึงส่งเสริมการมีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและใส่ใจกับสุขภาพของพนักงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการออกแบบพื้นที่ทำงานที่เปิดให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนความคิดเชิงสร้างสรรค์ระหว่างทีม หรือการทำงานข้ามสายงาน เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนาผลสำเร็จของงานร่วมกันทั้งองค์กร

“เรายังคงเดินหน้าในการสร้างให้ยูนิโคล่เป็นองค์กรชั้นนำสำหรับทุกคน โดยวันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ยูนิโคล่ มีการเปิดรับสมัคร UNIQLO Manager Candidate (UMC) สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับ ยูนิโคล่และต้องการเติบโตในบริษัทระดับโลก พร้อมหาความท้าทายและพัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเอง โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ยูนิโคล่ (http://s.uniqlo.com/UMC-2021)” นางสาวจันทร์จิรา กล่าวสรุปเกี่ยวกับ ยูนิโคล่ และ ฟาสต์ รีเทลลิ่ง


ยูนิโคล่เป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม ฟาสต์ รีเทลลิ่ง ทั้ง 8 แบรนด์ ซึ่งแบรนด์ที่เหลือได้แก่ GU, Theory, Helmut Lang, PLST (Plus T), Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam และ J Brand บริษัทฯ มียอดจำหน่ายทั่วโลกประมาณ 2.01 ล้านล้านเยนในปีบัญชี 2020 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2020 (ประมาณ 19.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ ต่อ 105.4 เยน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2020) ฟาสต์ รีเทลลิ่ง เป็นหนึ่งในบริษัทค้าปลีกสินค้าเครื่องแต่งกายที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยูนิโคล่เป็นแบรนด์ค้าปลีกสินค้าเฉพาะทางชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

ยูนิโคล่ยังคงเดินหน้าเปิดร้านสาขาขนาดใหญ่ในเมืองใหญ่และในทำเลที่สำคัญต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในฐานะแบรนด์ระดับโลก ในปัจจุบันยูนิโคล่มีจำนวนร้านสาขากว่า 2,200 แห่งใน 25 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา จีน เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สเปน สวีเดน ไต้หวัน ไทย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม นอกจากนี้ ในปี 2010 ยูนิโคล่ยังได้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมขึ้นร่วมกับธนาคาร Grameen Bank ในบังกลาเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีร้าน Grameen-UNIQLO เปิดดำเนินงานอยู่มากกว่า 15 สาขา โดยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงธากา

ฟาสต์ รีเทลลิ่ง มีพันธกิจที่จะเปลี่ยนโฉมเสื้อผ้า พลิกโฉมหน้าของภูมิปัญญาเดิมๆ และเปลี่ยนแปลงโลก โดยบริษัทฯ ทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์เสื้อผ้าชั้นเยี่ยมด้วยค่านิยมใหม่ที่พิเศษไม่เหมือนใคร เพื่อร่วมสร้างสรรค์ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้คนทุกหนแห่ง ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิโคล่และฟาสต์ รีเทลลิ่ง ได้ที่เว็บไซต์ www.uniqlo.com และ www.fastretailing.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages