“คุณหญิงกัลยา” ร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ นำผู้บริหาร-บุคลากร-นักเรียน ศธ. ร่วมกิจกรรม “เสมา จิตอาสา รักษ์ป่าชายเลน” ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน สมุทรสงคราม - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, March 12, 2021

“คุณหญิงกัลยา” ร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ นำผู้บริหาร-บุคลากร-นักเรียน ศธ. ร่วมกิจกรรม “เสมา จิตอาสา รักษ์ป่าชายเลน” ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน สมุทรสงคราม


“คุณหญิงกัลยา” ร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ นำผู้บริหาร-บุคลากร-นักเรียน ศธ. ร่วมกิจกรรม “เสมา จิตอาสา รักษ์ป่าชายเลน” ที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน สมุทรสงคราม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและเด็กนักเรียน “รู้จัก-รักษา-หวงแหน-เรียนรู้-ถ่ายทอด” เรื่องสิ่งแวดล้อม เน้นลงมือทำจริง

(12 มีนาคม 2564)
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ นำข้าราชการส่วนกลางและในพื้นที่ รวมทั้งบุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรม “เสมา จิตอาสา รักษ์ป่าชายเลน” ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายพีร์นิธิ รัตนพงศ์ธระ หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน นำข้าราชการในพื้นที่ต้อนรับ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า กิจกรรม “เสมา จิตอาสา รักษ์ป่าชายเลน” เป็นการแสดงถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นป่าบกหรือป่าชายเลนต่างก็มีประโยชน์และมีความหมายกับชีวิตของคนไทย โดยป่าสามารถส่งผลกระทบถึงชีวิต สังคม การเมือง เศรษฐกิจ หากป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เศรษฐกิจก็จะดีด้วย

การจะส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักสิ่งแวดล้อมนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือการลงมือทำจริง สร้างความหวงแหนสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตชุมชน ดังนั้นมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์จึงสนับสนุนให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้มาปลูกป่าชายเลน เรียนรู้ชีวิตชุมชน เมื่อได้เรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว ก็สามารถนำไปถ่ายทอดให้คนอื่นต่อไปอีกได้

ในส่วนของการต่อยอดไปยังสถานศึกษา เมื่อผู้บริหารเข้าใจและได้สัมผัสการปลูกป่าแล้ว ก็จะนำไปถ่ายทอดให้เขตพื้นที่ในจังหวัด สถานศึกษาต่าง ๆ และอยากขอให้ร่วมกันสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าให้แผ่นดินไทย เพราะต้นไม้คือคำตอบของชีวิต

ขณะที่เร็ว ๆ นี้ ศธ.จะมีการทำงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ในด้านสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ เกษตรกรรม พลังงานทดแทน โดยจะมาร่วมกับประเทศไทยสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยกัน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การปลูกต้นโกงกาง จำนวน 500 ต้น ล่องเรือชมวิถีชาวประมงของชาวบ้านริมฝั่งชุมชนคลองโคน กิจกรรมเล่นสกีกระดานเลน และล่องเรือชมแปลงปลูกป่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกร่วมกับชาวบ้านเนื้อที่ประมาณ 6,000 ไร่

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages