ซีพีเอฟ คว้า Thailand’s Most Admired Company 2019 หมวดอาหาร เป็นสุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภคติดต่อกัน 2 ปีซ้อน - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, February 22, 2020

ซีพีเอฟ คว้า Thailand’s Most Admired Company 2019 หมวดอาหาร เป็นสุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภคติดต่อกัน 2 ปีซ้อน


นิตยสารแบรนด์เอจ (BrandAge) รายงานผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการทำวิจัยร่วมกับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องความน่าเชื่อถือขององค์กร หรือบริษัท ในเรื่องการมีภาพลักษณ์ที่ดี การมีความสามารถในการแข่งขันที่โดดเด่น การขับเคลื่อนองค์กรผ่านนวัตกรรมที่สามารถสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่ม White Collar ทำให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร จากการวิจัยใน 17 กลุ่มธุรกิจ พบว่า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มประเภทอาหาร โดยมีหัวข้อหลักที่ประเมิน ได้แก่ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR) การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Performance) ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand) และผู้บริหาร (Management) ถือเป็นการรักษาตำแหน่งอันดับ 1 สุดยอดองค์กรครองใจผู้บริโภค 2 ปีติดต่อกัน

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังได้รับรางวัล Brand Leadership Award จากเวที Thailand Best Brand Awards ประจำปี 2019 มอบโดย World Marketing Congress องค์กรนานาชาติที่มุ่งพัฒนาด้านการตลาดที่ยั่งยืน ในฐานะองค์กรชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านการตลาด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอกย้ำ ซีพีเอฟ เป็นแบรนด์ระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอาหารแบบครบวงจร คุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล เพื่อสุขภาพผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages