สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 Best Bond Awards 2019 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, February 28, 2020

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 Best Bond Awards 2019


สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 (ThaiBMA Best Bond Awards 2019)
วันพฤหัสที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.15 – 22.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 โรงแรม The Athenee (ถนนวิทยุ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้ และส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน การตัดสินรางวัล Best Bond Awards นั้นมาจากผลการลงคะแนนของคณะกรรมการตัดสิน สถิติ และการลงคะแนนจากผู้มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ทุกภาค โดยรางวัลต่างๆ จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มีดังต่อไปนี้

1. Best Bond Dealer รางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่สถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ (Dealer) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความสามารถในการให้บริการกับคู่ค้าในตลาดรองที่ยอดเยี่ยม
สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุธีร์ โล้วโสภณกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริหารเงิน ธุรกิจขนาดใหญ่

2. Most Innovative Deal รางวัลสำหรับตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นในการระดมทุนอย่างสร้างสรรค์เปิดมิติใหม่ในการใช้ตราสารหนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จในตลาด
หุ้นกู้ที่ได้รับรางวัลคือ หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 5/2562 
และผู้จัดการการจัดจำหน่าย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

1. บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณเยาวลักษณ์ วุฒิภดาดร ผู้อำนวยการฝ่าย ส่วนงานบริหารเงิน

2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย คุณสอาด ธีรโรจนวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงิน


3 Deal of the Year รางวัลที่มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นที่สุดในทุกๆ ด้าน และเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างในปี 2562
หุ้นกู้ที่ได้รับรางวัลคือ หุ้นกู้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 
ชุดที่ 1 – 6 และผู้จัดการการจัดจำหน่าย 6 สถาบัน ได้แก่

1.บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดย คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2.ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย คุณแจ่มจันทร์ ศิริกาญจนาวงศ์ Head of Debt Capital Markets Department

3.ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุวรรณา วงศ์สวัสดิ์ไพศาล Vice President ฝ่ายทุนธนกิจ
สายวานิชธนกิจ

4.ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดย คุณรณฤทธิ์ วิระชะนัง ผู้บริหารงานตลาดทุนธนกิจ

5.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤชกร นนทะนาคร Head of Debt Capital Markets Department

6.บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) โดย คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน
สายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุน


7.ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด (มหาชน) โดย คุณเกตุรัตน์ วิริยประไพกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสายงานตลาดเงินและตลาดทุน


4. Distinguished Issuer Award รางวัลที่มอบให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยการออกตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
ผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับรางวัลคือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการการจัดจำหน่าย 6 สถาบัน ได้แก่ 

1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดย คุณจิตศักดิ์ สุนทรพันธุ์ รักษาการ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์

2.ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดย คุณแจ่มจันทร์ ศิริกาญจนาวงศ์ Head of Debt Capital Markets Department

3.ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คุณประเสริฐ ดีจงกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ

4.ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดย คุณรณฤทธิ์ วิระชะนัง ผู้บริหารงานตลาดทุนธนกิจ

5.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย คุณกฤชกร นนทะนาคร Head of Debt Capital Markets Department

6.ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณอัศมาภรณ์ ปัญจนวพร ผู้อำนวยการ
ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้

7.ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด (มหาชน) โดย คุณเกตุรัตน์ วิริยประไพกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสายงานตลาดเงินและตลาดทุน


5. Best Bond Securities Firm รางวัลยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเป็นเลิศในการทำธุรกรรมตราสารหนี้
ทั้งในตลาดแรกและตลาดรองตลอดจนมีบทบาทที่โดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย คุณอภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้

6. Best Bond House รางวัลยอดเยี่ยมสำหรับสถาบันการเงินที่มีความเป็นเลิศในการทำธุรกรรมตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกตลาดรองและบทบาทที่โดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย
สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย คุณสอาด ธีรโรจนวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
สายบริหารการเงิน

7. Top Underwriter รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ ที่มีมูลค่ารวมของการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในปี 2562
สถาบันที่ได้รับรางวัลคือธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดย คุณธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน

8. Top Underwriting Securities Firm รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่ารวมของการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในปี 2562
สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โดย คุณอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ 
หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน สายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุน

9. Most Active Securities Firm in Corporate Bond Secondary Market รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนมากที่สุดในปี 2562
สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย คุณอภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้

10. Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market รางวัลที่มอบให้แก่ธนาคารที่ส่งเสริมให้เกิด สภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนมากที่สุดในปี 2562
สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุธีร์ โล้วโสภณกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริหารเงิน ธุรกิจขนาดใหญ่

11. Sales Staff of the Year รางวัลยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าหน้าที่การตลาดตราสารหนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความสามารถด้านการบริการลูกค้า และความมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
ผู้ได้รับรางวัลคือ คุณนิภาพร วัฒนมงคลสิริ ผู้อำนวยการ ทีมการตลาดตราสารเพื่อการลงทุน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

12. Most Prominent Fund House in Corporate Bond Market รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจัดการกองทุนที่โดดเด่นในการบริหารกองทุนรวมตราสารหนี้โดยมีมูลค่ารวมของตราสารหนี้ภายใต้การบริหารสูงสุดในปี 2562
สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด โดย คุณสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ 

รางวัลจากกระทรวงการคลัง Ministry of Finance Awards (MOF Awards) 2 รางวัล ได้แก่

1. Best Primary Market Contributor รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้าพันธบัตรของกระทรวงการคลังที่มีบทบาทโดดเด่นในตลาดแรกของพันธบัตรรัฐบาล โดยได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุดในปี 2562
สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย คุณสอาด ธีรโรจนวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
สายบริหารการเงิน

2. Best Secondary Market Contributor รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้าพันธบัตรของกระทรวงการคลัง
ที่มีบทบาทโดดเด่นในการส่งเสริมสภาพคล่องของพันธบัตรรัฐบาล โดยมีมูลค่าธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองสูงสุดในปี 2562
สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย โดย คุณนฤมล จิวังกูร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานตลาดเงินตลาดทุน และหลักทรัพย์บริการ

รางวัลจากธนาคารแห่งประเทศไทย Bank of Thailand Awards (BOT Awards) 2 รางวัล ได้แก่

1. Best Repo Primary Dealer รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้า Bilateral Repo ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรม Bilateral Repo กับ ธนาคารแห่งประเทศไทยและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องในตลาดเงินไทย
สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยคุณนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการ

2. Best Outright Primary Dealer รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้า e-Outright ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย และส่งเสริมสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรไทย
สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดย คุณธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages