ซีพีเอฟ โชว์คลิปกระบวนการผลิตอาหารมาตรฐานปลอดภัยสูงสุด พร้อมคุมเข้มมาตรการสุขอนามัย - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, April 15, 2020

ซีพีเอฟ โชว์คลิปกระบวนการผลิตอาหารมาตรฐานปลอดภัยสูงสุด พร้อมคุมเข้มมาตรการสุขอนามัย


14 เมษายน 2563 – บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพิ่มมาตรการคุมเข้มด้านสุขอนามัยตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ยืนยันส่งมอบอาหารที่ดี สดและสะอาดให้คนไทยอย่างเพียงพอทุกวัน พร้อมเปิดตัววีดีโอ คลิป กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ
ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก ที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety Management System) ตามมาตรฐานสากล Codex ซึ่งครอบคลุมข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปฏิบัติตามพื้นฐานวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) และมาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันอันตรายและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP)
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด19) บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานทุกระดับอย่างเคร่งครัดครอบคลุมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป ระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า ภายใต้นโบบายมาตรฐานเดียว (Single Standard) โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในสายการผลิต มีการเพิ่มมาตรการสุขอนามัยเข้มงวดโดยการเพิ่มจำนวนรถรับ-ส่ง การตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่อง Thermographic Bullet Body Camera ที่มีความอย่างแม่นยำระดับสูงสุดก่อนเข้าโรงงานและในระหว่างปฏิบัติงาน การล้างมือ สวมถุงมือและใส่หน้ากากตลอดเวลา ตลอดจนให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนช่วงอยู่ที่บ้านกับครอบครัว ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ผลิตวีดีโอ คลิป เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อลดการสัมผัสมือและมาตรการป้องกันโรคตามหลักสุขอนามัยที่เข้มงวดตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าได้รับอาหารที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถชมคลิปได้ที่https://www.youtube.com/watch?v=_dnKffv-irA&feature=youtu.be
“ซีพีเอฟ มุ่งมั่นส่งมอบอาหารที่ดี สะอาด อร่อยและปลอดภัย ได้มาตรฐานขั้นสูงสุดของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกซึ่งเป็นหัวใจการผลิตของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรา และไม่เคยหยุดสายการผลิต ทุกคนจึงมั่นใจได้ว่าอาหารมีอย่างเพียงพอไม่ขาดแคลนในทุกสถานการณ์” นายประสิทธิ์ กล่าวย้ำ

นอกจากให้ความสำคัญกับผู้บริโภคแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นสนับสนุนอาหารปลอดภัยให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง และยังขยายการส่งมอบอาหารไปยังครอบครัวแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐที่มีผู้ป่วยโควิด19 เพื่อให้คลายกังวลและช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบ./

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages