“ดีป้า” ปรับงบต่อ! คลอดมาตรการที่สาม ติดอาวุธคนดิจิทัล หวังช่วยพัฒนาทักษะ รองรับการเปลี่ยนงาน - หางาน เตรียมพร้อมสู้ภัยเศรษฐกิจ หลังผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, April 17, 2020

“ดีป้า” ปรับงบต่อ! คลอดมาตรการที่สาม ติดอาวุธคนดิจิทัล หวังช่วยพัฒนาทักษะ รองรับการเปลี่ยนงาน - หางาน เตรียมพร้อมสู้ภัยเศรษฐกิจ หลังผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19


17 เมษายน 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เคาะมาตรการ ที่สาม เร่งพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านการส่งเสริมใน 3 ด้าน ทั้งกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล ทักษะด้าน Cyber Security และ Data Analytic ผ่านการเรียนออนไลน์ หวังช่วยพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนงาน – หางานใหม่ เตรียมพร้อมสู้ภัยเศรษฐกิจ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า เนื่องด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จึงได้สั่งการให้ ดีป้า ปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ประจำปี 2563 พร้อมส่งมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund)

“มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลถือเป็นมาตรการช่วยเหลือลำดับที่สาม ถัดจากมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น และมาตรการช่วยเหลือ SMEs โรงงาน โรงแรม ธุรกิจบริการ ธุรกิจขนาดเล็ก ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย เกษตรกร และชุมชน โดยมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาคน ทำให้เกิดการเรียนรู้งานใหม่ New Skill Upskill และ Reskill ทักษะด้านดิจิทัล เป็นส่วนช่วยในการเปลี่ยนงาน หรือหางานใหม่ อีกทั้งสร้างงาน และเยียวยาเศรษฐกิจไทยหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ผ่านการเรียนการสอนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยการส่งเสริมกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล การส่งเสริมทักษะด้าน Cyber Security แก่ SMEs และคนรุ่นใหม่ รวมถึงการส่งเสริมทักษะด้าน Data Analytic” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

โดยการส่งเสริมกำลังคนและบุคลากรดิจิทัล ดีป้า ตั้งเป้าพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัลไม่น้อยกว่า 700 รายทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่บุคลากรทางการศึกษา อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงพนักงาน แรงงาน ลูกจ้างในอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจ SMEs ซึ่งประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 5 โครงการ ภายใต้กลุ่มหลักสูตรห้องเรียนโค้ดดิ้ง Programming Cloud Service และ Digital Content โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 24 เมษายน 2563

ส่วนการส่งเสริมทักษะด้าน Cyber Security แก่ SMEs และคนรุ่นใหม่ ดีป้า ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการเสริมทักษะด้าน Cyber Security จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ป้องกันรับมือภัยออนไลน์ เกมเมอร์สร้างความตระหนักรู้ หล่อหลอมเกมเมอร์น้ำดี โปรแกรมเมอร์ต่อยอดทักษะเข้าสู่สาย White Hacker และ SMEs พัฒนาทักษะเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ โดยตั้งเป้าพัฒนาทักษะแก่กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1,250 ราย ซึ่งเปิดรับข้อเสนอโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ขณะที่การส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน Data Analytic เพื่อสร้างกำลังคนดิจิทัลต่อยอดการใช้ข้อมูล จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนทำงาน นักศึกษาที่กำลังจะจบ - จบใหม่ ไม่น้อยกว่า 400 คนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์การเอกชน โดยลักษณะโครงการจะให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรดิจิทัล รองรับความต้องการของประเทศในหลักสูตรระดับ Digital Professional สาขาการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และ Upskill ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเปิดรับข้อเสนอโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563

ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจะช่วยเสริมศักยภาพและยกระดับทักษะด้านดิจิทัลในมิติต่าง ๆ ผ่านการพัฒนาหลักสูตรตามสาขาที่ประเทศกำลังขาดแคลน รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นส่วนช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่ง ดีป้า พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนด้านดิจิทัลในทุกมิติ เพื่อให้ประเทศไทยพร้อมเดินหน้าต่อทันทีหลังผ่านพ้นวิกฤติต่าง ๆ

ทั้งนี้ ดีป้า วางแผนนำเสนอมาตรการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน กระตุ้นการลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายหลังผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.depa.or.th/thaifightcovid หรือ Scan QR Code

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages