ที่ประชุมผู้ถือหุ้น SKY อนุมัติจับมือคิงเพาเวอร์และเมืองไทยประกันภัย - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, April 29, 2020

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น SKY อนุมัติจับมือคิงเพาเวอร์และเมืองไทยประกันภัย


นายสิริวัฒน์ โตวชิรกุล ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย), นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ กรรมการ (ที่ 4 จากขวา),นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) และนางสาวกุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน (ที่ 3 จากขวา) บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ บมจ.สกาย ไอซีที เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ (1) นางสาวอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา (2) นางสาวบุศรา อุไรกุล และ (3) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนดังกล่าวแล้ว นักลงทุนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรวมร้อยละ 3.59 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages