โลกติดโควิด เปลี่ยนวิธีคิดสิ่งแวดล้อม - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, April 24, 2020

โลกติดโควิด เปลี่ยนวิธีคิดสิ่งแวดล้อม


บทเรียนวิกฤติโควิด-19 สั่งสอนมนุษย์ควรเปลี่ยนวิธีคิด “ป้องกันก่อนวิกฤติ” ปัญหาโลกร้อนถึงดีขึ้นได้เพราะหยุดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชา วิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ทำให้มนุษย์ได้รับบทเรียนในการแก้ปัญหาโลกร้อน แม้ทั้งสองปัญหาจะไม่มีความเกี่ยวข้องกัน แต่สิ่งที่วิกฤติโควิด-19 กับปัญหาโลกร้อนคล้ายคลึงกัน คือ ปัญหาสำคัญระดับโลกที่สร้างผลกระทบไปทุกประเทศ และ สิ่งที่แตกต่างกัน คือ สถานการณ์โควิด-19 เกิดวิกฤติก่อนแล้วมนุษย์จึงหาวิธีการป้องกัน ขณะที่ปัญหาโลกร้อน มนุษย์สามารถป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติได้ นั้นคือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพราะตั้งแต่เกิดวิกฤติโควิด-19 สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมนุษย์หยุดทำกิจกรรมจากมาตรการกักตัว และ เว้นระยะห่างทางสังคม จึงลดปริมาณก๊าซคาร์บอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลลงอย่างรวดเร็วในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 จากหยุดเดินทาง คาดการณ์ว่าสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 5%

นอกจากนี้มนุษย์ยังหยุดทำกิจกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทิ้งขยะลงทะเล หรือ แม่น้ำลำคลองจึงทำให้ขณะนี้มหาสมุทรหรือแม่น้ำลำคลองต่าง ๆ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสัตว์ และ พืช ได้รับการฟื้นฟูเพราะสามารถเติบโตได้ดีตามธรรมชาติ แตกต่างจากก่อนสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้นสถานการณ์โควิด-19 ในครั้งนี้ ย้ำเตือนว่าเมื่อเกิดวิกฤติถึงจึงมาหาแนวทางป้องกันด้วยการคิดค้นวัคซีนป้องกันไวรัส แต่สำหรับปัญหาโลกร้อนไม่มีวัคซีนชนิดใด ๆ ป้องกัน หรือ รักษาได้แนวทางแก้ปัญหามีหนทางเดียว คือ มนุษยชาติต้องช่วยกันป้องกันไม่สร้างผลกระทบด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องถูกทำลาย

. . .

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages