กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดการประชุม Thailand Rice Convention 2019 พร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ชูนวัตกรรมนำข้าวสู่ไลฟ์สไตล์ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, May 16, 2019

กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดการประชุม Thailand Rice Convention 2019 พร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ชูนวัตกรรมนำข้าวสู่ไลฟ์สไตล์


กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ แถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมข้าวนานาชาติครั้งที่ 9 “Thailand Rice Convention 2019” (TRC 2019) ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ตอกย้ำภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการค้าและส่งออกข้าวของโลก ชูแนวคิด “RICE STYLE: ข้าวยุคใหม่…ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต” มุ่งใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม ภาครัฐ – เอกชนย้ำไทยต้องเร่งส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพที่ตรงความต้องการของตลาด (Demand Driven) และผลักดัน ข้าวไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวให้เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ทั่วโลก


นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เปิดเผยว่า “การประชุมข้าวนานาชาติ Thailand Rice Convention ถือเป็นงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากจะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศและ ข้าวไทย ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้า รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วทุกทวีปให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยงาน Thailand Rice Convention 2019 นี้ มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นห้วงเวลาเดียวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเป็นโอกาสดียิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะได้ร่วมน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ทรงมีต่อการพัฒนาข้าวและชาวนาไทยมาอย่างยาวนาน”


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมี นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และ ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นำทีมผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน อาทิ นายวัชรพล บุญหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวรวุฒิ โปษะกานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯ นายชูเกียรติ โอภาศวงศ์ นายกกิตติศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกกิตติมศักด์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นายวัลลภ มานะธัญญา อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่งพร้อมสื่อมวลชนหลากแขนง ภายในงานมีการแสดงตัวอย่างนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าว และ Rice Bar เสิร์ฟเครื่องดื่มจากข้าว โดย เจน แก้วยอด เจ้าของตำแหน่ง Bartender of the Year 2018

ในโอกาสเดียวกันนี้ กรมการค้าต่างประเทศได้จัดเสวนาในหัวข้อ “ข้าวยุคใหม่…ไทยต้องเปลี่ยน” โดย นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และ ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากร


“การประชุมข้าวนานาชาติ TRC 2019 นี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Rice Style: ข้าวยุคใหม่…ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต’ ซึ่งได้ต่อยอด ขยายผลจากแนวคิดหลักเดิม คือ ‘ข้าว + นวัตกรรม’ ที่ชูข้าวคุณภาพและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเชื่อมต่อสู่ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นที่จะให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยรับรู้ถึงความสำคัญในการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ความงาม วิถีชีวิตแบบสังคมเมือง หรือสังคมผู้สูงอายุ พร้อมๆ ไปกับการประชาสัมพันธ์ความหลากหลายของพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะข้าวคุณลักษณะพิเศษที่มีความโดดเด่นทั้งด้านรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการและโภชนบำบัด ตลอดจนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น” นายอดุลย์ฯ กล่าว

ในขณะที่ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้ความเห็นว่า “รัฐต้องมุ่งเน้นนโยบายที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตให้ได้คุณภาพและตรงความต้องการของตลาด เพื่อให้ข้าวไทยแข่งขันได้ และครองความเป็นผู้นำในตลาดโลกอย่างยั่งยืนต่อไป”

ประเทศไทย เป็นผู้นำด้านการค้าและการส่งออกข้าวของโลก โดยส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของโลกมายาวนานต่อเนื่องกว่า 3 ทศวรรษ และปัจจุบัน ไทยส่งออกข้าวไปยังกว่าทั่วทุกภูมิภาคของโลก มีส่วนแบ่ง ในตลาดประมาณร้อยละ 20-25 สร้างรายได้และนำเงินตราเข้าสู่ประเทศเฉลี่ยปีละกว่า 150,000 ล้านบาท

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวรวม 11.09 ล้านตัน เป็นมูลค่า 1.8 แสนล้านบาท โดยเน้นการส่งออกข้าวคุณภาพดีและข้าวที่มีคุณลักษณะพิเศษ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวสีชนิดต่างๆ และข้าวออร์แกนิก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาพัฒนาต่อยอดข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวที่สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดได้อย่างมหาศาล ซึ่งเป็นมิติใหม่ของวงการค้าข้าวโลก

Thailand Rice Convention ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2544 และจัดต่อเนื่องทุกสองปีมาจนปัจจุบัน เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการค้าข้าวของไทยและของโลก ได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ รับทราบข้อมูลใหม่ๆ ตลอดจนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรและพันธมิตรจากวงการค้าข้าวนานาชาติ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้รับทราบถึงทิศทางและแนวโน้มของตลาดโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลา ช่วยให้สามารถปรับตัวและปรับปรุงการผลิตทั้งผลิตผลและผลิตภัณฑ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตลาดข้าวไทยอย่างยั่งยืน


Thailand Rice Convention 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ มีผู้ร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 800 คน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก อาทิ จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อิรัก อิหร่าน สหรัฐอเมริกา แคนาดา สเปน และรัสเซีย เป็นต้น รวมทั้งเกษตรกรไทยจากทั่วประเทศ พร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ข้าวโลก แนวโน้มและปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคา การเจาะตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวและโอกาสของไทย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้ร่วมดูงานและทัศนศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนา (นาเฮียใช้) จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมงาน THAIFEX-World of Food 2019 ที่ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อีกด้วย

ในขณะที่นิทรรศการ ‘เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี’ พร้อมกิจกรรม TRC 2019 RICE Style โชว์พัฒนาการข้าวยุค 4.0 จะจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานของการประชุม ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 บริเวณชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และเปิดให้สาธารณชนเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องข้าวที่หลากหลายเพื่อเปิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ผ่านแนวคิด “TRC2019 Rice Style” นำเสนอวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมข้าวไทยยุค 4.0 ที่สะท้อนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ และคุณประโยชน์ของข้าวต่อผู้บริโภค ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรไทย เร่งพัฒนาการผลิตให้ตรงความต้องการของตลาด พร้อมส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมมาต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับประชาชนผู้สนใจ ในงานนี้จะมีการคัดสรรข้าวคุณภาพดีและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวมาให้ได้ซื้อหากันอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thailandriceconventions.go.th

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages