งานสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ Restart Thailand 2021 รมว. จุรินทร์ ชี้เศรษฐกิจผ่านช่วงวิกฤติมาแล้ว ส่งออกจะเป็นกำลังสำคัญ ขยายตัวถึงร้อยละ 8.5 ในขณะที่ ดร.สาธิต รมช.สาธารณสุข เชื่อมั่นจะฉีดวัคซีนให้คนไทยได้เกือบทั้งประเทศภายในสิ้นปี 64 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, April 27, 2021

งานสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ Restart Thailand 2021 รมว. จุรินทร์ ชี้เศรษฐกิจผ่านช่วงวิกฤติมาแล้ว ส่งออกจะเป็นกำลังสำคัญ ขยายตัวถึงร้อยละ 8.5 ในขณะที่ ดร.สาธิต รมช.สาธารณสุข เชื่อมั่นจะฉีดวัคซีนให้คนไทยได้เกือบทั้งประเทศภายในสิ้นปี 64


งานสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ Restart Thailand 2021 จัดโดยนักศึกษาปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ รุ่น 6 กรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านได้สร้างปรากฏการณ์เชิงความคิดรูปแบบใหม่ และแนวทางในการพลิกฟื้น หาทางออกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปสู่วิถีชีวิตแบบ Next Normal ที่มั่งคง และยั่งยืนอย่างแท้จริง งานสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ได้รับเกียรติ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์,ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และตัวแทนภาคเอกชน เป็นผู้ถ่ายทอดนโยบายหาแนวทางกลไกขับเคลื่อนประเทศในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวไว้บางส่วนว่า ในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สิ่งที่จะขับเคลื่อน นอกจากตัว G คือ การลงทุนภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชนแล้ว การส่งออกก็ถือเป็นกลไกหลักสำคัญในการที่จะทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตัวเลขการส่งออกขยายตัวมากถึงร้อยละ 8.5 หากภาครัฐและเอกชนทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด จะสามารถทำให้การส่งออกทั้งปี 2564 ขยายตัวเป็นบวกตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ถึงร้อยละ 3.5 – 4

ในขณะที่ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเน้นย้ำว่า การแก้ปัญหาโควิด-19 ต้องขอความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากคนไทยทุกคน รักษามาตรการในการดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด โดยเรื่องที่สามารถทำได้เลย คือ 1.ใส่หน้ากากอนามัย 2. ล้างมือบ่อยๆ 3. เว้นระยะห่าง และภายในสิ้นปี 2564 นี้ ทางกระทรวงสาธารณสุข ก็จะจัดหาและฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้คนไทยสามารถฉลองปีใหม่ในปี 2565 ให้ได้

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาวิชาการผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก และนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ต่างลงความเห็นเหมือนกันว่า เรายังมีความหวัง ที่จะ Restart ประเทศไทยของ เราอีกครั้ง ซึ่งทุกคนจะต้องช่วยกันให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤต จากปัญหา โควิด-19 ไปให้ได้

ซึ่งในปีนี้ภาคอุตสาหกรรมจะยังคงเน้นย้ำว่า จะยังเป็นอุตสาหกรรมแบบ Industry Transformation คือการสร้างความเข้มแข็งกับเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมไทยยกระดับ SME และส่งเสริมการผลิตในไทยเสริมสร้างธรรมาภิบาล ยกระดับทักษะ ความรู้และคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์ ของคนทำงานและที่สำคัญคือ ต้องปรับตัวให้ทันกับยุคดิจิทัล

ในขณะที่ด้านการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักมากกว่าธุรกิจด้านอื่นๆ เพราะประเทศไทยมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลับมองวิกฤต เป็นโอกาส เห็นว่าในช่วงเวลานี้ เราต้องเลือกใช้ประโยชน์ หันกลับมาซ่อม สร้าง upskill reskill เสนอกลยุทธ์ให้นักประสบการณ์กับนักวิชาการทำงานร่วมกัน ผ่านรูปแบบงานวิชาการเชิงสร้างสรรค์ที่เตรียมการท่องเที่ยวให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวในอนาคต

ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เป็นการระดมความคิดจากทุกภาคส่วน เพื่อเสนอแนวทาง หาทางออกให้กับประเทศ ร่วมมือร่วมใจ ผ่านการสัมมนาวิชาการ ออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “Restart Thailand 2021” หรือ รับชมการสัมมนาวิชาการได้ที่ facebook : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages