งานสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ Restart Thailand 2021 รมว. จุรินทร์ ชี้เศรษฐกิจผ่านช่วงวิกฤติมาแล้ว ส่งออกจะเป็นกำลังสำคัญ ขยายตัวถึงร้อยละ 8.5 ในขณะที่ ดร.สาธิต รมช.สาธารณสุข เชื่อมั่นจะฉีดวัคซีนให้คนไทยได้เกือบทั้งประเทศภายในสิ้นปี 64 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, April 27, 2021

งานสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ Restart Thailand 2021 รมว. จุรินทร์ ชี้เศรษฐกิจผ่านช่วงวิกฤติมาแล้ว ส่งออกจะเป็นกำลังสำคัญ ขยายตัวถึงร้อยละ 8.5 ในขณะที่ ดร.สาธิต รมช.สาธารณสุข เชื่อมั่นจะฉีดวัคซีนให้คนไทยได้เกือบทั้งประเทศภายในสิ้นปี 64


งานสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ Restart Thailand 2021 จัดโดยนักศึกษาปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ รุ่น 6 กรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านได้สร้างปรากฏการณ์เชิงความคิดรูปแบบใหม่ และแนวทางในการพลิกฟื้น หาทางออกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ ไปสู่วิถีชีวิตแบบ Next Normal ที่มั่งคง และยั่งยืนอย่างแท้จริง งานสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ได้รับเกียรติ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์,ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และตัวแทนภาคเอกชน เป็นผู้ถ่ายทอดนโยบายหาแนวทางกลไกขับเคลื่อนประเทศในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวไว้บางส่วนว่า ในเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สิ่งที่จะขับเคลื่อน นอกจากตัว G คือ การลงทุนภาครัฐ การบริโภคภาคเอกชนแล้ว การส่งออกก็ถือเป็นกลไกหลักสำคัญในการที่จะทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตัวเลขการส่งออกขยายตัวมากถึงร้อยละ 8.5 หากภาครัฐและเอกชนทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด จะสามารถทำให้การส่งออกทั้งปี 2564 ขยายตัวเป็นบวกตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ถึงร้อยละ 3.5 – 4

ในขณะที่ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเน้นย้ำว่า การแก้ปัญหาโควิด-19 ต้องขอความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากคนไทยทุกคน รักษามาตรการในการดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด โดยเรื่องที่สามารถทำได้เลย คือ 1.ใส่หน้ากากอนามัย 2. ล้างมือบ่อยๆ 3. เว้นระยะห่าง และภายในสิ้นปี 2564 นี้ ทางกระทรวงสาธารณสุข ก็จะจัดหาและฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้คนไทยสามารถฉลองปีใหม่ในปี 2565 ให้ได้

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาวิชาการผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก และนายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ต่างลงความเห็นเหมือนกันว่า เรายังมีความหวัง ที่จะ Restart ประเทศไทยของ เราอีกครั้ง ซึ่งทุกคนจะต้องช่วยกันให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤต จากปัญหา โควิด-19 ไปให้ได้

ซึ่งในปีนี้ภาคอุตสาหกรรมจะยังคงเน้นย้ำว่า จะยังเป็นอุตสาหกรรมแบบ Industry Transformation คือการสร้างความเข้มแข็งกับเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมไทยยกระดับ SME และส่งเสริมการผลิตในไทยเสริมสร้างธรรมาภิบาล ยกระดับทักษะ ความรู้และคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์ ของคนทำงานและที่สำคัญคือ ต้องปรับตัวให้ทันกับยุคดิจิทัล

ในขณะที่ด้านการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักมากกว่าธุรกิจด้านอื่นๆ เพราะประเทศไทยมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลับมองวิกฤต เป็นโอกาส เห็นว่าในช่วงเวลานี้ เราต้องเลือกใช้ประโยชน์ หันกลับมาซ่อม สร้าง upskill reskill เสนอกลยุทธ์ให้นักประสบการณ์กับนักวิชาการทำงานร่วมกัน ผ่านรูปแบบงานวิชาการเชิงสร้างสรรค์ที่เตรียมการท่องเที่ยวให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวในอนาคต

ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เป็นการระดมความคิดจากทุกภาคส่วน เพื่อเสนอแนวทาง หาทางออกให้กับประเทศ ร่วมมือร่วมใจ ผ่านการสัมมนาวิชาการ ออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “Restart Thailand 2021” หรือ รับชมการสัมมนาวิชาการได้ที่ facebook : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages