กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน แต่งตั้งนายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Friday, April 30, 2021

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน แต่งตั้งนายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ประกาศแต่งตั้งนายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้าสถาบันวิจัยตลาดทุน (CMRI) มีผล 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เปิดเผยว่า กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เห็นสมควรแต่งตั้งนายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ ด้านงานวิจัย (Executive Vice President – Research) และหัวหน้าสถาบันวิจัยตลาดทุน (CMRI) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


นายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ มีประสบการณ์การทำงานในด้านการทำวิจัยมากกว่า 19 ปีในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยตำแหน่งล่าสุดก่อนเข้ามาร่วมงานกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เป็นผู้อำนวยการฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนักวิจัย (Research Associate) ณ EDHEC Risk Institute ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งดูแลรับผิดชอบงานด้านบริหารจัดการข้อมูลตลาดทุน การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยตลาดทุน รวมถึงข้อมูลในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งเป็นอาจารย์สอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่งในประเทศ

นายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก University College London ประเทศอังกฤษ และปริญญาเอก สาขาการเงิน จาก EDHEC (l’E’cole des hautes e´tudes commerciales du nord; Grande E´cole) ประเทศฝรั่งเศส

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เชื่อมั่นว่า นายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages