ดร. อิทธิกร ศรีจันบาล เจ้าพ่อขยะเดลิเวอรี่ กับ บทบาท “พ่อดีเด่นแห่งชาติ” ปี 2566จาก บจก สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, December 4, 2023

ดร. อิทธิกร ศรีจันบาล เจ้าพ่อขยะเดลิเวอรี่ กับ บทบาท “พ่อดีเด่นแห่งชาติ” ปี 2566จาก บจก สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ


วันแห่งเกียรติประวัติ ดร. อิทธิกร ศรีจันบาล เจ้าพ่อขยะเดลิเวอรี่ ผู้พลิกโฉมตลาดรับซื้อขยะ สู่โมเดลใหม่ล้ำหน้า Waste Buy Delivery ในฐานะประธานกรรมการบริหาร บจก สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ เข้ารับรางวัล “พ่อดีเด่นแห่งชาติราชภัฏพระนคร” ประจำปี 2566 จาก รศ เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ หอประชุมภัทรมหาราช เร็วๆ นี้ โดย นางลักษณ์บวร กฤศสวัสดิรัตน์ และ นางสาวอัญกร ศรีจันบาล บุตรสาว ร่วมวันแห่งความภาคภูมิใจ

อนึ่ง รางวัลนี้ ได้จัดติดต่อกันมาถึง 8 ปี เพื่อเผยแพร่ยกย่องเกียรติคุณของพ่อ ผู้ซึ่งทำหน้าที่พ่อได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมๆ กับบทบาทการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยได้จัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย” และ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “ศูนย์รีไซเคิล” ให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับภาครัฐและเอกขน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกถึงคุณค่าของขยะ โดยได้สร้างเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับประชาชน และ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages