ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ แห่งที่ 15 สานต่อเจตจำนง ให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, December 15, 2023

ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ แห่งที่ 15 สานต่อเจตจำนง ให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้


ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ แห่งที่ 15 สาน
ต่อเจตจำนง 
ให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้

‘อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ต้องไม่มีที่ห้วยป่าน’ คือวลีบนแผ่นป้ายไม้หน้าโรงเรียนบ้านห้วยป่าน จังหวัดเลย เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจให้กับคุณครู 13 คน และนักเรียนทั้ง 132 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาที่ปี 6 ที่ได้เข้ามาสอน เสริมสร้างความรู้ และร่ำเรียนในพื้นที่แห่งนี้ นับเป็นเวลากว่า 62 ปี ตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียน ห้องสมุดคือหนึ่งในความต้องการของโรงเรียน ที่จะมาเป็นแหล่งหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแก่เยาวชน และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งแนวทางของโรงเรียนบ้านห้วยป่านนั้นอยากที่จะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุก ให้เด็กแต่ละชั้นเรียนสามารถมาใช้เวลาร่วมกัน และ ‘เรียนปนเล่น’ ไปด้วยกันได้ ทาง ‘กรุงศรี ออโต้’ ได้ลงสำรวจพื้นที่และเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์และวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยป่าน จึงเป็นที่มาของห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ แห่งที่ 15 นี้


นายคงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจ
สินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 (มหาชน) 
กับห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ แห่งที่ 15 ที่โรงเรียนบ้าน
ห้วยป่าน จังหวัดเลย

นายคงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการส่งมอบห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ แห่งที่ 15 ว่า “ความปรารถนาที่จะเรียนรู้เป็นตัวแปรสำคัญที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่ความสำเร็จ การอ่านเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ในปัจจุบันเยาวชนสามารถเข้าถึงการค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียน ผ่านเล่มหนังสือ ควบคู่กับการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลได้มากขึ้น กรุงศรี ออโต้ มองเห็นถึงคุณค่าของการอ่าน และให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมมาโดยตลอด เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ห้องสมุด กรุงศรี ออโต้ จะเป็นแหล่งความรู้ สร้างความสุข เสียงหัวเราะให้กับเด็ก ๆ รวมไปถึงบุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้มี Better Everyday Life หรือชีวิตที่ดีขึ้นในทุก ๆ วัน”


นางสาวเดือนเพ็ญ โคตรก่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยป่าน

จากแผ่นป้ายไม้เตือนใจ จนมาถึงวันที่ได้รับมอบห้องสมุด นางสาวเดือนเพ็ญ โคตรก่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยป่าน กล่าวถึงความรู้สึกว่า “หัวใจหลักของการศึกษาในโรงเรียนคือการที่นักเรียนทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ นี่คือเหตุผลหลักที่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนตั้งใจส่งลูกมาเรียน ป้ายหน้าโรงเรียนที่สานต่อเจตนารมณ์มาจากผู้อำนวยการท่านก่อน จึงเป็นเสมือนปลายทางที่เราต้องเดินไปร่วมกัน ย้ำและเตือนสติ บุคลากรและครูทุกคนในทุกวัน ขอขอบคุณทาง กรุงศรี ออโต้ ที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยตรงจุดนี้ ผ่านการสร้างห้องสมุด สร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีอิสระในการเรียนรู้ที่หลากหลายและกว้างขึ้น เพราะในห้องสมุดแห่งนี้ นักเรียนจะสามารถเลือกหยิบหนังสือได้ตามที่ตัวเองชอบ ทำให้อยากอ่านหนังสือ ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านไปโดยปริยาย”

การออกแบบและตกแต่งห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ แห่งที่ 15 นี้ มีรูปลักษณ์สวยงาม โปร่งสูงด้วยกระจกใส และสีสันสดใส เชื้อเชิญให้เข้าไปผ่อนคลาย มีเพลงเปิดคลอเบา ๆ คล้ายกับคาเฟ่เก๋ ๆ ในเมือง ไอเดียนี้มาจากการหารือระหว่างทีมอาสาสมัคร กรุงศรี ออโต้ และภาพในใจของคุณครูโรงเรียนบ้านห้วยป่าน ที่อยากให้ห้องสมุดเป็นพื้นที่สำหรับการ ‘เรียนปนเล่น’ เปิดโอกาสให้เด็กทุกชั้นเรียน แม้เด็กเล็กที่อาจจะยังอ่านไม่ได้ รู้สึกไม่เกร็งเวลาเดินเข้าไป เพราะห้องสมุดนี้นอกจากจะมีหนังสือที่หลากหลาย ทั้งหนังสือรูปภาพ และนวนิยายสำหรับเยาวชนต่าง ๆ แล้ว ยังมีชุดของเล่นเสริมพัฒนาการ และคอมพิวเตอร์ที่ไว้ใช้หาข้อมูลบนโลกออนไลน์ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ทาง กรุงศรี ออโต้ ยังได้ส่งมอบสวนมะนาวออร์แกนิค ในชื่อ ‘สวนมะนาวบ้านห้วยป่าน’ จำนวน 20 ต้น ซึ่งระดมทุนมาจากพันธมิตรดีลเลอร์ในภูมิภาค ให้กับโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการเกษตร การขาย การตลาด และการเงิน อีกด้วย


ครูอ้อม หรือ นางสาวกันยรัตน์ ด้วงเกต ครู
บรรณารักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน

ครูอ้อม หรือ นางสาวกันยรัตน์ ด้วงเกต ครูบรรณารักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าน เล่าว่า “รู้สึกดีใจมาก ๆ ที่โรงเรียนได้มีห้องสมุดแห่งนี้ อยากเปิดพื้นที่ให้เป็นแนวเพื่อนสอนเพื่อน เด็กเล็กหรือเด็กพิเศษบางคนที่อาจจะยังอ่านหนังสือได้ไม่คล่อง ก็สามารถเข้ามาใช้เวลากับเพื่อนเด็กโต เพื่อนคนอื่น ๆ และครูบรรณารักษ์ ที่จะช่วยสอนและแนะแนวทางกันได้ บรรยากาศสบาย ๆ ไม่ตึงเครียด นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ต่อยอดในห้องเรียนต่อไป ซึ่งครูมีแผนที่จะเสริมกิจกรรมอื่น ๆ เข้าไปในอนาคต มองหาสิ่งที่เด็กสนใจเอามาเสริมทักษะ ให้ความสนุกสนาน ได้ความรู้ และเพิ่มประสบการณ์”


(จากซ้ายไปขวา) น้องหยก หรือ ด.ญ. รุ่งนภา เสนาวัน 
และ น้องนุ่น หรือ ด.ญ. อรัญญา รวงงาม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับหนังสือในห้อง
สมุดใหม่ของโรงเรียน

น้องหยก หรือ ด.ญ. รุ่งนภา เสนาวัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กล่าวว่า “ ตอนครูมาบอกว่าโรงเรียนเรากำลังจะได้มีห้องสมุด รู้สึกดีใจมาก ปกติไม่ชอบอ่านหนังสือ เพราะไม่มีหนังสือให้อ่าน อยากอ่านแนวอาชีพ จะได้หาความรู้ เตรียมความพร้อม โตไปแล้วอยากเป็นหมอ ในห้องสมุดอยากให้มีโซนของเล่น โซนอ่านหนังสือ โซนอินเตอร์เน็ต และพื้นที่ให้เล่นกับเพื่อนได้ด้วย”


(ซ้าย) มุมหนังสือหลังห้องเรียนก่อนการก่อสร้างห้องสมุด (ขวา) ภาพห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ แห่งที่ 15

ส่วน น้องนุ่น หรือ ด.ญ. อรัญญา รวงงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กล่าวว่า “โรงเรียนไม่เคยมีห้องสมุดมาก่อน ทำให้ไม่ได้รู้สึกสนใจหรือชอบอ่านหนังสือ แต่พอได้มาเห็นห้องสมุดจริงๆ ดีใจมากที่มีห้องสมุดสวยงามแบบนี้ ทำให้อยากขอยืมหนังสือมาอ่านที่บ้าน เพราะที่บ้านไม่มีหนังสือและไม่ค่อยได้ดูโทรทัศน์ ห้องสมุดในฝันชอบสไตล์มินิมอล กว้าง ๆ ใหญ่ ๆ มีหนังสือให้เลือกเยอะ ๆ ทั้งที่เป็นการ์ตูน แอนิเมชัน หรือเกี่ยวกับอาชีพ ยิ่งถ้ามีอินเตอร์เน็ตให้ก็จะได้ใช้ได้ด้วย”

โครงการ ‘ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้’ ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ของ กรุงศรี ออโต้ ที่ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครจากสำนักงานใหญ่และสาขาในพื้นที่ ในการร่วมก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง และดูแลห้องสมุด รวมไปถึงปัจจัยขั้นพื้นฐาน สร้างพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และทุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ในการเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ทันสมัยเช่นเดียวกับเยาวชนในชุมชนเมือง ปัจจุบัน ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ มีทั้งหมด 15 แห่ง ทั่วประเทศไทย
                                                           ###

ประสบการณ์ใหม่กับ กรุงศรี ออโต้

“กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร ได้แก่ สินเชื่อเพื่อคนมีรถ “คาร์ ฟอร์ แคช” สินเชื่อรถบ้าน ”กรุงศรี รถบ้าน” สินเชื่อรถใหม่ “กรุงศรี นิว คาร์” สินเชื่อรถเต็นท์ “กรุงศรี ยูสด์ คาร์” สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ และ “กรุงศรี ทรัค” สินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ “กรุงศรี ฟลีท แอนด์ ลีสซิ่ง” ซึ่งให้บริการโดยกลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สินเชื่อรถจักรยานยนต์ “กรุงศรี มอเตอร์ไซค์” สินเชื่อบิ๊ก ไบค์ “กรุงศรี บิ๊ก ไบค์” สินเชื่อบิ๊ก ไบค์ มือสอง “กรุงศรี มอเตอร์ไซค์มือสอง (ซื้อจากเจ้าของ)” สินเชื่อเพื่อคนมีรถ “คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์” สินเชื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ “กรุงศรี อินเวนทอรี่ ไฟแนนซ์” รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้านการประกันภัย “กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์” ซึ่งให้บริการโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่อของกรุงศรี ออโต้ พร้อมรับคำปรึกษาทั้งเรื่องรถและเรื่องเงิน ช่วยให้เรื่องเงินเป็นเรื่องง่าย ผ่านสาขากรุงศรี ออโต้ 52 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ หรือติดต่อ "กรุงศรี ออโต้ คอล เซ็นเตอร์" โทร 02-740-7400 กด 1 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.krungsriauto.com หรือ www.facebook.com/krungsriauto

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages