ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรม “Visual Explain เล่าเป็น เห็นภาพชัด” ให้แก่กลุ่มวิทยากร - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, December 31, 2023

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรม “Visual Explain เล่าเป็น เห็นภาพชัด” ให้แก่กลุ่มวิทยากร


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตร “Visual Explain เล่าเป็น เห็นภาพชัด” ให้แก่กลุ่มวิทยากรของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย วรัตม์ เชิดเกียรติตระกูล และศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ Learning Designer และทีม Facilitators จากบริษัท แบล็คบ็อกซ์ทีม จำกัด ร่วมแชร์ความรู้และฝึกปฏิบัติ เทคนิคการออกแบบและอธิบายเนื้อหาที่ซับซ้อน เข้าใจยาก ให้ง่าย สนุก ด้วยการใช้ภาพมาช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น เมื่อ 16 ธ.ค. 2566 ถือเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ หาแนวทางใหม่ ๆ ในการนำเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเผยแพร่ความรู้ทางการเงินและการลงทุนให้แก่คนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้มีสุขภาพทางการเงินที่เข้มแข็งเกิดเป็นสังคม “Happy Money สุขเงิน สร้างได้” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages