ซิโน-ไทย ปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ เพิ่มความหลากหลายในธุรกิจ เสริมทัพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างความแข็งเกร่ง มุ่งสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, December 13, 2023

ซิโน-ไทย ปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ เพิ่มความหลากหลายในธุรกิจ เสริมทัพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างความแข็งเกร่ง มุ่งสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว


บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เดินหน้าปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดตั้ง บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(“บริษัทโฮลดิ้ง”) ให้มีการแบ่งการบริหารและกำหนดนโยบายของกลุ่มธุรกิจเดิมและกลุ่มธุรกิจใหม่ที่มีการเติบโตสูง เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่และรองรับแผนการเติบโตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน


คุณภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ
เปิดเผยว่า จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีของโลกในปัจจุบัน ทำให้เรามองเห็นธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้ นอกจากงานก่อสร้าง และนั่นถือเป็นโอกาส ในการพัฒนาธุรกิจ บริษัทจึงได้มีการวางกลยุทธ์ในการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีการเติบโตสูง (New S-Curve) และธุรกิจก่อสร้างเดิมที่มี Backlog แข็งแกร่งกว่าแสนล้านบาท รวมถึงผลักดันให้รายได้ประจำ (Recurring income) มีสัดส่วนที่มากขึ้น เรายังคงให้ความสำคัญในธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเรา

โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจหลักและกลุ่มธุรกิจอื่น

ในส่วนของกลุ่มธุรกิจหลัก เราจะแยกออกเป็นกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ดำเนินการภายใต้ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงาน โดยมีแผนจะลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานและพลังงาน

และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการขนส่ง โดยมีแผนจะลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการขนส่ง รวมถึงโครงการสัมปทานอื่นๆ ของภาครัฐ

ในส่วนกลุ่มธุรกิจอื่น เรามีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความสามารถในการเติบโตสูง โดยจะพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ และผลตอบแทนของธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นต้น แผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการนี้ จะสามารถเพิ่มความสามารถในการเติบโตของบริษัทและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งในระยะยาว

ปัจจุบันเราได้เริ่มเดินหน้าจัดตั้ง บริษัท วิสดอม เซอร์วิสเซส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การขายและให้เช่าเครื่องจักรขนาดใหญ่ ด้วยมาตรฐานระดับสากล จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและบริการ ภายใต้การนำเข้าแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อย่างเช่น Liebherr จากประเทศเยอรมันนี และ Kato จากประเทศญี่ปุ่น บริษัท เอส เอ็น ที คอนกรีต โซลูชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การรับผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ที่ใช้ในโครงการสำคัญต่างๆ เช่น โครงการรถไฟฟ้า โครงการทางยกระดับ สะพาน รวมถึงงานอุโมงค์ขนาดใหญ่ เป็นต้น เราได้บริหารจัดการ บริษัท สเตคอน เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเดิมที่อยู่ในกลุ่ม ซิโน-ไทย เข้าดูแลในส่วนงานด้านพลังงาน ปัจจุบันได้จับมือกับพันธมิตรจัดตั้ง บริษัท DC Power BN1 จำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิจ Data Center บนพื้นที่ติดถนนบางนา-ตราด กม.4 ทั้งหมดนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์ครั้งใหญ่ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับ ซิโน-ไทย ซึ่งเป็นการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ


วันนี้ STECON GROUP และกลุ่มบริษัท พร้อมเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง ที่จะทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาธุรกิจ ให้เติบโต มั่นคง แข็งแกร่ง พร้อมกับการพัฒนาประเทศต่อไป

- จากกรณีการแถลงข่าว บริษัทคาดการณ์รายได้จากธุรกิจในกลุ่มก่อสร้าง 5-10 ปีข้างหน้า
ประมาณ 40,000 ล้านบาท
- สัดส่วน กำไร จะสามารถแบ่งเป็น 50% จากธุรกิจก่อสร้าง และอีก 50% จากธุรกิจอื่น

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages