ศิริราชเปิดตัวแคมเปญ “มือ…แห่งการให้” - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, December 1, 2020

ศิริราชเปิดตัวแคมเปญ “มือ…แห่งการให้”วันนี้ (30 พ.ย.63) เวลา 14.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดตัวแคมเปญ “มือ…แห่งการให้” ระดมทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ พร้อมเชิญชวนคนไทยใส่ใจดูแลกัน สร้างสรรค์สังคมผู้สูงวัย คนทุกวัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ในปี 2565 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุประมาณ 13 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดในประเทศ ซึ่งถือว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จึงได้ริเริ่มแนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่เรียก “เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ” ตั้งแต่ปี 2527 เป็นต้นมา นับเป็นคณะแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่เสริมสร้างองค์ความรู้ จัดสรรให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ศึกษาต่อ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ และมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมดูแลคนไทยในสังคมผู้สูงวัย จึงเป็นที่มาของการก่อสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” เพื่อเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

สำหรับศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดหาทุน ทั้งนี้โครงการนี้จะเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการในปี 2565 โดยให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจของผู้สูงวัย พร้อมด้วยศูนย์วิจัย ศูนย์ฟื้นฟู เป็นแหล่งฝึกอบรมวิทยาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ผู้ดูแล และประชาชนทั่วไป 
 

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวถึงแคมเปญ “มือ...แห่งการให้” เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล และบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด เพื่อสื่อสารให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติของคนไทย ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สูงอายุ และผู้เตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ และที่สำคัญที่สุดคือ ครอบครัว ชุมชน คนรอบข้าง ให้มีความพร้อมในการดูแลผู้สูงวัย รวมถึงดูแลตัวเอง โดยศูนย์ฯ จะสร้างความยั่งยืน ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางสุขภาพและสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และทักษะเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุตามมาตรฐานสากล ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เราจะเป็นมือที่พร้อมให้การรักษาดูแลและเชิญชวนให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ มาร่วมมือพัฒนาสังคมผู้สูงวัย รวมถึงมือแห่งการให้จากภาคประชาชนที่จะสนับสนุนให้โครงการนี้สำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติแห่งนี้จะเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดี และทำให้คนไทย ทุกวัยอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข”

ภายในงาน พบกับเวทีเสวนา “มือ...แห่งการให้” พูดคุยถึงแคมเปญหลักของการจัดงาน และความช่วยเหลือจากองค์กรต่าง ๆ โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คุณวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคุณสุจิตา เพ็งอุ่น Chief Operating Officer Large Format บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล และคุณฐานพล มานะวุฒิเวช ผู้จัดการทั่วไป ด้านการผสานสิทธิประโยชน์ลูกค้า
บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด การให้บริการตรวจสุขภาพพื้นฐานพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้สูงวัย โดยทีมพยาบาลศิริราช กิจกรรม Guest Talk แชร์มุมมองการอยู่ร่วมกันของคนต่างวัย โดยเจ้าของเพจ "มนุษย์ต่างวัย" คุณประสาน อิงคนันท์ และเจ้าของเพจ “Mom & Me Story” คุณโย-ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และน้องขวัญ พิมพ์อัปสร เทียมเศวต พร้อมรับรู้ประสบการณ์ดูแลผู้สูงวัยในครอบครัวจาก คุณไบรท์-พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ดำเนินรายการโดย คุณหนิง-ศรัยฉัตร จีระแพทย์

จากนั้นเป็นเสวนา “Siriraj Care” แชร์ความเข้าใจเพื่อผู้สูงวัย ​พบหลากหลายเรื่องราวที่คนสูงวัยและคนทุกวัยมีคำถาม ไขข้อสงสัยโดย ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล อ.พญ.ฐิติมา ว่องวิริยะวงศ์ และ อ.พญ.ปทุมพร สุรอรุณ
สัมฤทธิ์ ดำเนินการเสวนาโดย คุณตั๊ก-มยุรา เศวตศิลา ในช่วงท้ายของงาน เชิญชม มินิคอนเสิร์ต จากศิลปินสองรุ่นสองวัยที่จะส่งความสุขให้ นำโดย คุณวินัย- คุณวิตดิวัต พันธุรักษ์ คุณวิชัย ปุญญะยันต์ และคุณยะหยา-นฤทัย
เรืองไพศาล

โอกาสนี้ได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด “Father & Son” ในวันที่ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบ “ศิริราชเชื่อว่าความรัก ความห่วงใย และความเข้าใจจากคนในครอบครัว คนใกล้ตัว และคนรอบข้าง จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสุขให้คนทุกวัย เพียงเริ่มจากการหยิบยื่นความใส่ใจ ดูแลกันและกัน จะทำให้เกิด “การให้” ที่จะเติมเต็มความสุขทางกายและทางใจ นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับสังคมไทย” ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย 


มาร่วมกันสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ “ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” ร่วมบริจาคเงินวันนี้ได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช หรือบริจาค
ผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ (ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย)” เลขที่บัญชี ธนาคารกรุงเทพ 901-7-06044-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ 016-4-57906-4 ธนาคารกสิกรไทย 063-3-16546-7


และบริจาคผ่าน Application ธนาคาร
ที่ท่านมีบัญชีเงินฝากด้วยการสแกน QR Code

นอกจากนี้ ยังสามารถบริจาคผ่านกล่องบริจาคได้ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์,เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์,ท็อปส์ เดลี่,แฟมิลี่มาร์ท ทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages