รมว.ดีอีเอส ลงตรวจพื้นที่มอบนโยบายจัดระเบียบสายสื่อสาร ทีโอที - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, December 16, 2020

รมว.ดีอีเอส ลงตรวจพื้นที่มอบนโยบายจัดระเบียบสายสื่อสาร ทีโอทีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ดีอีเอส)ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดระเบียบสายสื่อสารของบมจ.ทีโอที พร้อมด้วย นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้านครหลวง ตรวจสภาพความเรียบร้อยสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน บริเวณถนนหลังสวน พื้นที่เขตปทุมวัน ปากซอยศาลาแดง ปากซอยคอนแวนต์ เขตบางรัก กรงเทพมหานคร รองรับมหานครอัจฉริยะ Smart Metro ช่วยปรับทัศนียภาพให้สวยงามมีความปลอดภัย ภายใต้การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) เพื่อสนองตอบต่อนโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารของภาครัฐ ในการนำสายสื่อสารลงดินตามโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการมหานครแห่งอาเซียน โครงการ Smart City เป็นต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กล่าวว่า ดีอีเอสมอบหมายให้ ทีโอที ดำเนินการในโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามแนวถนนสายหลัก บริเวณย่านธุรกิจและสถานที่สำคัญ โดยวันนี้ ทีโอที ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณพื้นที่เขตปทุมวัน และ เขตบางรัก เป็นไปตามเป้าหมาย มีการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมให้มีทัศนียภาพที่สวยงามและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กระทรวงฯ มองว่าการลงทุนดำเนินการครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดี เมื่อ ทีโอที ควบรวมกิจการกับ กสท โทรคมนาคม เป็น บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) จะทำให้เกิดความแข็งแกร่งของธุรกิจ เพราะจะเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Telecom Infrastructure) ที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านกิจการ โทรคมนาคมของประเทศไทย ให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนได้รับประโยชน์และใช้บริการโทรคมนาคมที่ทันสมัย และไม่ก่อให้เกิดภาระต่อการใช้งานของประชาชน ตั้งเป้าหมายการดำเนินการในโครงการ
จัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนงาน ให้แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564

นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า ทีโอที พร้อมที่จะดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีดีอีเอสมาโดยตลอด ในการดำเนินการเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน นักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางสัญจร ขณะเดียวกัน ทีโอที พร้อมเป็นผู้ให้บริการ Infrastructure sharing เพื่อให้ผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ได้มาใช้บริการส่งผลให้เกิดการสนับสนุนงานในแต่ละภาคส่วนอย่างเต็มศักยภาพในอนาคตต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages