การเงินธนาคาร มอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020 ธนาคารออมสิน ครองธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, December 18, 2020

การเงินธนาคาร มอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020 ธนาคารออมสิน ครองธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี


ธนาคารออมสิน รับรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2563 Best Retail Bank of the Year 2020 ควบธนาคารยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก ธนาคารกสิกรไทย - ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี ธอส. - ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบ้าน ธนาคารไทยพาณิชย์ - ธนาคารยอดเยี่ยมด้านสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต - บริษัทยอดเยี่ยมด้านประกันชีวิต จากผลโหวตของประชาชนผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 6 แห่งทั่วประเทศ พร้อม 20รางวัลบูธสวยงาม งานมหกรรมการเงิน Money Expo 2020

วารสารการเงินธนาคาร จัดพิธีมอบพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020 ในกลุ่มรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2563 และรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2020 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ เวทีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Money & Banking Awards 2020” Hall EH103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ประธานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020 เปิดเผยว่า งานมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020 จัดขึ้นในปีนี้เป็นปีที่ 13 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนความสำเร็จของบุคลากร สถาบันการเงิน ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงิน การลงทุนของประเทศและสังคมส่วนรวม

สำหรับ รางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020 ในกลุ่มรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2563 และรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม งานมหกรรมการเงิน Money Expo 2020 รวม 27 รางวัล จาก 21 องค์กร ดังนี้

1. รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2563 Best Retail Bank of the Year 2020 เป็นรางวัลที่ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ สวนดุสิตโพล ทำการสำรวจผู้เข้าชมงานและสมัครใช้บริการทางการเงินและการลงทุนในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่มีความชื่นชอบในบริการทางการเงินและการลงทุน และตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุดในงานทั้ง 6 ครั้งตลอดปีทั่วประเทศ และรางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยมในแต่ละด้านที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในงานมหกรรมการเงิน Money Expo ได้แก่ ธนาคารออมสิน

 ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านเงินฝาก 2563 ได้แก่ ธนาคารออมสิน

 ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบ้าน 2563
ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

 ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี 2563
ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบุคคล 2563
ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านบัตรเครดิต 2563
ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 บริษัทที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านประกันชีวิต 2563
ได้แก่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

2. รางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม งานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 20 Money Expo 2020 เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคาร สถาบันการเงิน และองค์กรที่เข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2020 ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลบูธสวยงาม ซึ่งประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและจิตรกรรม โดยมีเกณฑ์การตัดสินที่พิจารณาจากแนวความคิดสร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดการ จัดงานในแต่ละปี การออกแบบและประโยชน์ใช้สอย ดังนี้

o ประเภทพื้นที่ขนาด 1,500 ตร.ม.

    ธนาคารออมสิน

o ประเภทพื้นที่ขนาด 850-1,000 ตร.ม.

    ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

    ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

    บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

    ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

    ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

o ประเภทพื้นที่ขนาด 300-500 ตร.ม.

    ธนาคารอาคารสงเคราะห์

    ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

    ธนาคารทีเอ็มบี/ธนชาต

    บริษัท เอไอเอ จำกัด

o ประเภทพื้นที่ขนาด 200-262 ตร.ม.

    ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

    บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

    บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

    บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

o ประเภทพื้นที่ขนาด 100-137 ตร.ม.

    ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

    ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

    ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สำหรับอีก 5 สาขารางวัลเกียรติยศ Money& Banking Awards 2020 คือ รางวัลนักการเงินแห่งปี 2562 รางวัลธนาคารแห่งปี 2563 รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 และรางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 ได้จัดพิธีมอบรางวัลในรูปแบบ Live Virtual เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อรับ New Normal โดยรับชมผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์ การเงินธนาคาร และยูทูป การเงินธนาคาร ออนไลน์

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages