ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดโครงการ “INVESTORY Mobile Exhibition on Schools” ต่อเนื่องปีที่ 5 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, December 8, 2020

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดโครงการ “INVESTORY Mobile Exhibition on Schools” ต่อเนื่องปีที่ 5

ยกคาราวานความรู้การออมและวางแผนการเงิน เข้าถึงเยาวชน 10 จังหวัด 64 โรงเรียน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปลูกฝังวินัยการออมและส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้แก่เยาวชนทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “INVESTORY Mobile Exhibition on Schools” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยจำลองนิทรรศการจาก INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ยกคาราวานความรู้สู่ภูมิภาค 10 จังหวัด เข้าถึงเยาวชนกว่า 200,000 คน ใน 64 โรงเรียน


นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า หนึ่งในพันธกิจสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า 20 ปี คือการเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน (financial literacy) ให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย สำหรับกลุ่มเยาวชนนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านการออมและวางแผนการเงิน โดยโครงการ “INVESTORY Mobile Exhibition on Schools” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เป็นการจำลองเนื้อหาจาก INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน สนับสนุนความรู้ด้านการออมและการวางแผนการเงินให้เข้าถึงเยาวชน เพื่อเป็นทักษะชีวิต สร้างวินัย ปลูกฝังนิสัยประหยัดอดออม ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs) ข้อที่ 4 “Quality Education”

“นิทรรศการเคลื่อนที่ INVESTORY Mobile Exhibition on Schools จะทำให้เยาวชนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสเรียนรู้และทดลองปฏิบัติตามหลักการบริหารการเงิน 4 ข้อ ที่เรียกว่า “4 รู้ สู่ความมั่งคั่ง” ได้แก่ รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ขยายดอกผล ซึ่งเป็นหลักความรู้พื้นฐานที่จะสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดีให้กับเยาวชนทุกคนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต สถานการณ์โควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการต้องมีเงินออมที่เพียงพอไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ทั้งนี้ INVESTORY Mobile Exhibition on Schools ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดี รวมกิจกรรมปีนี้จะสามารถเข้าถึงนักเรียนได้กว่า 200,000 คน 64 โรงเรียน ในพื้นที่ 10 จังหวัด” นายกฤษฎากล่าว

INVESTORY Mobile Exhibition on Schools จะยกคาราวานไปพบกับน้องๆ เยาวชนใน 10 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร ชลบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ลพบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี และชัยนาท ระหว่างเดือนธันวาคม 2563-กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ โรงเรียนที่สนใจความรู้ด้านการออมและวางแผนการเงินสามารถพานักเรียนเข้ามาเยี่ยมชม INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ หรือเยี่ยมชมเสมือนจริงผ่าน INVESTORY Virtual Museum ได้ที่ www.set.or.th/INVESTORY

                             “SET…Make it Work for Everyone”
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages