เลขาธิการ สำนักงาน กกพ. สนับสนุนเครือข่ายสื่อมวลชนไทย ส่งต่อองค์ความรู้ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานสู่ภาคประชาชน - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Friday, May 1, 2020

เลขาธิการ สำนักงาน กกพ. สนับสนุนเครือข่ายสื่อมวลชนไทย ส่งต่อองค์ความรู้ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานสู่ภาคประชาชน


สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) สนับสนุนเครือข่ายสื่อมวลชนไทย ส่งต่อองค์ความรู้ สร้างความมั่นคงด้านพลังงานสู่ภาคประชาชน เผยเดินหน้าโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าได้รับการตอบรับที่ดีจากสื่อมวลชนทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมสนใจเข้าร่วมเครือข่าย 
นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) กล่าวว่า เรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประชาชนทุกคน อยากให้ประชาชนใช้พลังงานอย่างตระหนัก และมีความรู้ ความเข้าที่ถูกต้อง ดังนั้นการให้องค์ความรู้ด้านพลังงานที่ถูกต้อง และครบถ้วนถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ส่งสาร หรือสื่อมวลชนซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องสู่ประชาชน

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า เพื่อเป็นเครือข่ายสำคัญในการดำเนินการส่งต่อความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงานจากเชื้อเพลิงขยะ และแสงอาทิตย์ไปสู่ภาคประชาชน

“เป้าหมายของเราคือให้เกิดเครือข่ายสื่อมวลชนก่อน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพลังงานระหว่างสื่อมวลชนกันเอง รวมไปถึงการรับความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กกพ. ก็สามารถให้ข้อมูลและความรู้ด้านพลังงาน รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนเข้ามาในระบบค่อนข้างเยอะ อยากให้มีความรู้ ความเข้าที่ถูกต้อง ว่าพลังงานหมุนเวียนมีประโยชน์อย่างไร เสริมกับระบบที่เป็นพลังงานจากฟอสซิลอย่างไร เพื่อทำให้ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถ้าสื่อมวลชนในฐานะผู้ที่กระจายข่าวสารมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วก็จะสามารถสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปสู่ประชาชนได้อย่างครบถ้วน” นายคมกฤช กล่าว

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวต่อว่า โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินกิจกรรมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกสื่อมวลชน (Focus Group) การไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ การให้ความรู้ด้านพลังงานแก่สื่อมวลชนใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ รวมกรุงเทพมหานคร ทำให้สื่อมวลชนมีความรู้ ความเข้าใจ ได้ดียิ่งขึ้น เกิดการรวมตัวของสื่อมวลชนที่สนใจ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนที่เข้มแข็งในอนาคต

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสำรวจและค้นหาองค์กรสื่อและสื่อมวลชนที่ใส่ใจเรื่องพลังงานทางเลือก เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนไทย พร้อมสร้างการมีส่วนร่วม รณรงค์และขยายผลให้ประชาชนและสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และขยะ

“โครงการฯ นี้ ได้เห็นความสำคัญในการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทย ซึ่งคาดว่าหลังจบโครงการจะมีสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมเครือข่ายกว่า 30 ท่าน จากทุกภาคส่วนทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ รวมทั้งกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิด หรือ Macro Influencers เพื่อเป็นต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการรณรงค์และสื่อสารความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้องสู่สาธารณะ โดยมีเป้าหมายที่ต้องการเห็นผลเป็นรูปธรรม คือ ทำให้ภาคประชาชนหรือสาธารณชนได้เข้าใจถึงความจำเป็นของการมีพลังงานทางเลือกอื่น ๆ เพื่อเอามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า เพราะฉะนั้นเมื่อภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้อย่างถ่องแท้แล้ว จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วม และได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน สังคม และประชาชนโดยทั่วไป” นางดรุณวรรณ กล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages