ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สรุปประเด็นสำคัญ สัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 ที่พึ่งจบไป มุ่งเน้นย้ำพัฒนาทักษะคนทุกด้าน - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, May 29, 2020

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สรุปประเด็นสำคัญ สัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 ที่พึ่งจบไป มุ่งเน้นย้ำพัฒนาทักษะคนทุกด้าน


จบลงไปอย่างงดงามสำหรับการประชุมสัมมนาออนไลน์ The ASAIHL Online World Congress 2020 ภายใต้หัวข้อ “COVID-19: the Global New Reality” ครั้งแรกของประเทศไทยในการผนึกกำลังครั้งใหญ่ระหว่างสุดยอดองค์กรทางการศึกษาของประเทศไทยและสุดยอดองค์กรทางการศึกษาในภูมิภาคและในระดับโลก ที่เป็นองค์กรเสาหลักของประเทศและระดับนานาชาติจัดประชุมผ่าน Zoom Webinar นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning : ASAIHL) เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า เวทีนี้มีการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศในหลายสาขาทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข การศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วย และประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งของการประชุมครั้งนี้ คือจะเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย โดยมุ่งมาที่การพัฒนาทักษะของคนในทุกด้านทั้งโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล และความคิดสร้างสรรค์ โดยจะต้องทำให้ดีขึ้น ลดสิ่งที่ไม่ดีลง ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม ลดการพึ่งพาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ภาคการท่องเที่ยวอย่างเดียวเพราะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน และต่อไปไม่ว่าเราจะเจอกับวิกฤตใดๆ ประเทศไทยเราต้องอยู่ได้

วิกฤต COVID-19 ทำให้คนไทยมองเห็นอะไรหลายๆ อย่าง ที่ซ่อนอยู่ ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขของไทยดีที่สุดในโลก เครือข่ายสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความเข้มแข็ง ความคิดริเริ่มของคนไทยก็ไม่แพ้คนชาติใดในโลก คนไทยมีความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นการระดมสมองดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการจัดประชุมสัมมนาออนไลน์ผ่าน ZOOM Webinar ครั้งนี้ ถือเป็นการจุดประกายการทำงานระดับโลกครั้งแรกที่มีบุคลากรจากหลายๆ มหาวิทยาลัยที่อยู่เบื้องหลังมาช่วยกันทำงาน

“ต่อไปการสร้างคนรุ่นใหม่จะให้ความรู้ทางวิชาการด้านเดียวไม่ได้ ต้องพัฒนาความเป็นมนุษย์ด้วย มีความเห็นใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ความมีน้ำใจของคนไทยเป็นจุดเด่นที่ต่างชาติมองเห็น เลิกดูถูกคนไทยด้วยกัน เราต้องมีความเชื่อว่าคนไทยเก่ง คนไทยทำได้ เพราะการที่ประเทศไทยเราชนะวิกฤต COVID-19 ถือว่าผ่านด่านแรกที่ยากๆ ไปแล้ว และต่อให้มีอะไรเข้ามาอีกเรามีประสบการณ์ที่จะบริหารจัดการและไปต่อได้เสมอ” ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวสรุปทิ้งท้าย 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages