“ดีป้า” เตือนประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ เรียกรับผลประโยชน์จากการก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจ-สังคมดิจิทัล - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, May 28, 2020

“ดีป้า” เตือนประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ เรียกรับผลประโยชน์จากการก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจ-สังคมดิจิทัล

28 พฤษภาคม 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เตือนประชาชนอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพในการเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมแนะนำตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ทุกครั้งก่อนการตัดสินใจเลือกใช้ หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายมิจฉาชีพสามารถแจ้งเบาะแสมาที่สำนักงานฯ ได้ทันที
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า การเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลส่งผลให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเป็นช่องทางให้เหล่ามิจฉาชีพฉวยโอกาส หลอกลวงประชาชน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ทั้งในรูปแบบของการหลอกโอนเงิน หรือเรียกเก็บเงินค่าหัวคิว เพื่อเป็นหลักประกันในการดำเนินโครงการต่าง ๆ

“ในส่วนของ ดีป้า จะมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนมีสิทธิเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้วยตนเองจากรายการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ขึ้นทะเบียนมาตรฐาน หรือได้รับการรับรองจากสำนักงานฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวแนะนำ

ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน จึงขอความร่วมมือจากประชาชนเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่มีมาตรฐาน หรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หากไม่มั่นใจสามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของผู้ประกอบการด้านดิจิทัล (ดิจิทัลโพรไวเดอร์) หรือขอรับคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้งก่อนการตัดสินใจเลือกใช้ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพในที่สุด

หากประชาชนพบเห็นการกระทำดังกล่าวของเหล่ามิจฉาชีพ หรือมีการนำชื่อสำนักงานฯ หรือหน่วยงานภาครัฐไปแอบอ้าง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ โปรดแจ้งเบาะแสกลับมาที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โทร 0 2026 2333 หรือเพจเฟซบุ๊ก depa Thailand ได้ทันที ซึ่งสำนักงานฯ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages