เอสซีลอร์ บริจาคอุปกรณ์เฟซชีลด์และสิ่งของจำเป็น แก่มูลนิธิคนตาบอด 4 แห่งในกรุงเทพฯ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, May 22, 2020

เอสซีลอร์ บริจาคอุปกรณ์เฟซชีลด์และสิ่งของจำเป็น แก่มูลนิธิคนตาบอด 4 แห่งในกรุงเทพฯ


ภาพข่าว: บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ดร. ศุภชัย อาชีวระงับโรค (ขวา) ผู้จัดการทั่วไป และจันทนา บุญสง่า (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริจาคอุปกรณ์เฟซชีลด์ จำนวน 1,000 ชิ้น และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่มูลนิธิคนตาบอดในเขตกรุงเทพฯ 4 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี จรัสศรี ศรีมณี (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ สำหรับนำไปใช้สวมใส่ป้องกันการติดเชื้อและเยียวยาความเดือดร้อนในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

กรุงเทพ – การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคน บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายเลนส์แว่นตาจากประเทศฝรั่งเศส ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาความเดือดร้อนภายใต้วิกฤตการณ์นี้ ด้วยการบริจาคอุปกรณ์หน้ากากป้องกันเชื้อ (เฟซชีลด์) จำนวน 1,000 ชิ้น และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่หน่วยงาน 4 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดและส่งเสริมสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่มูลนิธิและผู้พิการทางสายตา ตามวิสัยทัศน์ของเอสซีลอร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนด้วยการแก้ปัญหาด้านสายตาและป้องกันสุขภาพดวงตาแก่ผู้คนทั่วโลก

ดร. ศุภชัย อาชีวระงับโรค ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เอสซีลอร์ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส ตามคำมั่นสัญญาในการสร้างสรรค์ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการมองเห็นที่ดีขึ้น เราจึงภูมิใจที่ได้ร่วมบริจาคหน้ากากป้องกันเชื้อ (เฟซชีลด์) จำนวน 1,000 ชุด รวมถึงสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิและผู้พิการทางสายตาทั้ง 4 แห่งในยามวิกฤติ กิจกรรมครั้งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคณะผู้บริหารและพนักงานของเอสซีลอร์ทุกคน ซึ่งอาสาจัดหาหน้ากากเฟซชีลด์และรวบรวมสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเยียวยาความเดือดร้อนของผู้พิการทางสายตาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนเช่นนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน และจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขอย่างแน่นอน”

ภาพบรรยากาศการบริจาคอุปกรณ์หน้ากากป้องกันเชื้อ (เฟซชีลด์) และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน


ตัวแทนบริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบอุปกรณ์เฟซชีลด์ จำนวน 1,000 ชิ้น และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่หน่วยงาน 4 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้สวมใส่ป้องกันการติดเชื้อและเยียวยาความเดือดร้อนในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

                                                # # # #


เกี่ยวกับ บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด คือผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบ การผลิต และการประกอบเลนส์สายตาจากประเทศฝรั่งเศส โดยดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 10 ปี บริษัทฯ มีโรงงานผลิตสินค้าสำหรับดวงตา 2 แห่งซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตาคุณภาพสูง บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ยังมีพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยในแต่ละเดือน เอสซีลอร์จะร่วมกับมูลนิธิเอสซีลอร์ วิชชั่น ฟาวเดชั่น จัดกิจกรรมอาสาเพื่อให้บริการตรวจสายตาฟรี และมอบแว่นตาคุณภาพสูงแก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต่าง ๆ ของประเทศไทย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages