SCBLIFE ห่วงใยสุขภาพคนไทย ขับเคลื่อนแนวคิด “The Greatest Wealth is Health”หนุนพนักงานร่วมสร้างสุขภาพดี พร้อมทำความดีเพื่อสังคมตลอดปี 62 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, January 3, 2020

SCBLIFE ห่วงใยสุขภาพคนไทย ขับเคลื่อนแนวคิด “The Greatest Wealth is Health”หนุนพนักงานร่วมสร้างสุขภาพดี พร้อมทำความดีเพื่อสังคมตลอดปี 62


การมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงเปรียบเสมือนมีสินทรัพย์คุณภาพอยู่กับตัว และเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เพียงสร้างรายได้และความมั่งคั่ง แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และนำพาความสุขมาให้ชีวิต การมีสุขภาพที่ดีจึงหมายถึงการสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตได้อย่างแท้จริง

ด้วยเชื่อว่าสังคมจะมีสุขภาพดี หากสมาชิกในสังคมมีสุขภาพดีและสามารถส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับคนอื่นๆ ต่อได้ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE บริษัทในเครือ FWD Group จึงมุ่งส่งเสริมให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพอย่างจริงจัง โดยเริ่มจากการปลูกฝังพนักงานภายในองค์กรให้ตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดีอย่างเป็นรูปธรรม และขยายต่อยอดสู่สังคมภายนอก เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมร่วมกัน โดยผ่านทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงานภายในองค์กร ภายใต้แคมเปญ “Let’s Talk Health” และกิจกรรมทำประโยชน์เพื่อสังคมภายใต้แคมเปญ “Let’s Charity” ที่จัดขึ้นควบคู่กันไปตลอดทั้งปี

ภายใต้แนวคิด ‘สุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงของชีวิต’ หรือ ‘The Greatest Wealth is Health’ SCBLIFE เชื่อว่า สุขภาพของพนักงานมีความสำคัญต่อองค์กรมากที่สุด ถ้าพนักงานสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ก็จะสามารถให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าและสังคมตามมา บริษัทฯ จึงมุ่งจุดประกายให้พนักงานเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและยั่งยืน เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น จนสามารถสร้างสรรค์และส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับสังคมและผู้ด้อยโอกาสได้ต่อไป

SCBLIFE จึงจัดกิจกรรม “Let’s Talk Health” อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในรูปแบบ Knowledge Learning โดยมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพดีแบบองค์รวม ตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานเกิดพลังที่จะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนตัวเองสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การส่งเสริมความรู้ให้พนักงานเข้าใจความเสี่ยงและภาวะโรคที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนเวิร์คช็อปการทำอาหารเพื่อสุขภาพและเทคนิคการออกกำลังกาย

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยต่อยอดให้ครอบครัวของพนักงานได้มีส่วนร่วมด้วยเพื่อขับเคลื่อนสังคมสุขภาพดีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยล่าสุดได้ชวนพนักงานและครอบครัวร่วมสนับสนุนงานเดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 (CRA Charity Run 2019) จัดโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วประเทศ รวมถึงร่วมสมทบบริจาคให้แก่ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

นางสาวปิติกัลยา เหลี่ยมศิริวัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ส่วนบัญชีและการเงิน หนึ่งในพนักงาน SCBLIFE ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง กล่าวว่า “ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปอย่างไร คำกล่าวที่ว่า ‘ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ’ ยังคงใช้ได้เสมอ การที่เรามีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้ร่างกายเรามีพลังต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาและพร้อมจะทำงานทุกอย่างให้ประสบผลสำเร็จ ดิฉันดีใจและภูมิใจที่องค์กรให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน และยังส่งต่อไปถึงครอบครัวด้วย กิจกรรมที่จัดขึ้นนอกจากจะทำให้มีสุขภาพดีขึ้นแล้ว ยังได้ทำบุญช่วยเหลือสังคมร่วมกับบริษัทฯ และการออกมาทำกิจกรรมร่วมกันทั้งครอบครัวเช่นนี้ยังเป็นการสร้างสายใยในครอบครัวให้แน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย”

นอกจากกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “Let’s Talk Health” แล้ว ตลอดปี 2562 นั้น SCBLIFE ยังมุ่งส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันทำประโยชน์กลับคืนสู่สังคม ผ่านแคมเปญ “Let’s Charity” จัดกิจกรรมสร้างความสุขที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ (โรงเรียนศรีสังวาลย์ ปากเกร็ด) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันตามหลักสุขภาพของ สสส. การแสดงมายากล และการแสดงดนตรีลูกทุ่ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจให้กับเด็กๆ ด้อยโอกาส

นายเกียรติศักดิ์ ไตรสุนทร เจ้าหน้าที่บริหารส่วน Contact Center พนักงานจิตอาสาจากฝ่ายคอลเซนเตอร์ SCBLIFE กล่าวว่า “ผมเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเวิร์คช็อปส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมวิ่ง รวมถึงงานจิตอาสาต่างๆ อย่างกิจกรรมสร้างความสุขให้กับน้องๆ ผู้พิการครั้งที่ผ่านมา ผมและเพื่อนๆ ในแผนกยังร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของเพิ่มเติมให้กับน้องๆ พวกเราอยากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆ ให้กับน้องๆ และช่วยเหลือสังคม ผมประทับใจที่บริษัทฯ ไม่เพียงแต่จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้มีสุขภาพกายใจที่ดีพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้าไปพร้อมกับองค์กร แต่ยังต่อยอดไปสู่สังคมภายนอก โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมอยู่เสมอ และผมก็อยากให้มีกิจกรรมเหล่านี้ทุกปี”

เพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงของชีวิต SCBLIFE จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขและสุขภาพดีให้กับพนักงาน เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์และส่งต่อความสุขและสุขภาพดีไปสู่ลูกค้าและสังคมภายนอกได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages