Thailand’s First Blockchain Corporate Bond under SEC Regulatory Sandbox - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, January 16, 2020

Thailand’s First Blockchain Corporate Bond under SEC Regulatory Sandbox


“เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้วย Distributed Ledger Technology (DLT) หรือ Blockchain ภายใต้โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน หรือ Sandbox ของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีธนาคารกรุงเทพเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใต้โครงการ Registrar Service Platform Phase 1 (RSP1)”

โครงการ Registrar Service Platform Phase 1 (RSP1) เป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบงานในตลาด ตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยประยุกต์ใช้ Distributed Ledger Technology (DLT) หรือ Blockchain มาช่วยทำให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลผู้ถือครองตราสารหนี้ที่ผู้ร่วมตลาดทุกคนใช้ข้อมูลชุดเดียวที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของนายทะเบียน ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้แทนผู้รับฝากทรัพย์สิน สำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันทำงานภายใต้อนุกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบ Registrar Service Platform Phase 1 (RSP1)

คุณชื่นกมล บุปผาคำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ด้วย Blockchain รายแรก มูลค่าการออก 500 ล้านบาท อายุ 11 เดือน 29 วัน เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ กล่าวว่า บริษัทมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมในตลาดทุนไทย โดยเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ออกหุ้นกู้โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ ทำให้บริษัทสามารถทราบข้อมูลผู้ถือครองตราสารหนี้จากนายทะเบียนได้ทันทีแบบ realtime ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนในตลาดแรกของตราสารหนี้

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้ RSP1 ดังกล่าวบรรจุอยู่ในโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน (Sandbox) และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมทดสอบใน Sandbox เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ได้สำเร็จ นับเป็นก้าวแรกของการพัฒนาครั้งใหญ่ของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนไทยที่จะรองรับการเติบโตที่รวดเร็ว ดังจะเห็นได้จาการที่ในปี 2562 มูลค่าการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนได้ทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 1 ล้านล้านบาท

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages