โรงเรียนนายร้อยตำรวจจับมือกรุงไทยพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสด - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, January 15, 2020

โรงเรียนนายร้อยตำรวจจับมือกรุงไทยพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสดพลตำรวจโท อาชวันต์ โชติกเสถียร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และนายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในบันทึกประสานความร่วมมือในการพัฒนาบัตรประจำตัวนักเรียน เพื่อให้บริการแก่นักเรียน ความร่วมมือศึกษาและพัฒนาระบบบริการจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ KTB Digital Platform เพื่อพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สู่สังคมไร้เงินสด (RPCA Cashless Society) (ฉบับที่ 1)

พลตำรวจโท อาชวันต์ โชติกเสถียร เปิดเผยว่า โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้รับความร่วมมือที่ดีจากธนาคารกรุงไทย ในการพัฒนาบัตรประจำตัวนักเรียนนายร้อยตำรวจ กรุงไทย IPAC และร่วมศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงเชื่อมต่อระบบการบริหารจัดการเงินแบบครบวงจร ผ่าน Krungthai Digital Platform เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันอัจฉริยะ ภายใต้นโยบาย RPCA Smart Academy

นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม กล่าวว่า บัตรประจำตัวนักเรียนนายร้อยตำรวจที่ธนาคารจัดทำนั้น เป็นทั้งบัตรประจำตัวนักเรียนและบัตรเดบิตวีซ่า ที่สามารถใช้ในการเช็คเวลาเข้าเรียน การเข้าใช้ห้องสมุด หรือเข้ายิม รวมถึงใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการในร้านค้าสวัสดิการ ชำระค่าลงทะเบียน ตลอดจนร้านค้าอื่นๆที่ติดตั้งเครื่อง EDC นอกจากนี้ ยังมีสิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครองอุบัติเหตุ ในวงเงินสูงสุด 100,000 บาท โดยครอบคลุมอุบัติเหตุที่เกิดจากการฝึกภาคสนาม

“เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ถือบัตรดังกล่าว ธนาคารได้ขยายการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังร้านค้าต่างๆรอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยครอบคลุมการใช้จ่ายด้วยบัตรประจำตัวนักเรียน ตลอดจนการชำระผ่าน QR Code ด้วยแอปพลิเคชั่น กรุงไทย NEXT อีกทั้งยังได้พัฒนาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการทางการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเจ้าหน้าที่ธนาคารไปให้ความรู้กับบุคลากรภายในสถาบัน เพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเพื่อให้สามารถต่อยอดไปยัง Platform อื่นๆของธนาคารในอนาคต”

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages