“สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จัดสัมมนา "Sustainability Bond Forum" - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, January 31, 2020

“สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จัดสัมมนา "Sustainability Bond Forum"“สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ได้จัดสัมมนา "Sustainability Bond Forum" เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 9.00 – 13.30 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโครงการเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านการระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ประเภท Green, Social, and Sustainability Bond โดยมีผู้แทนจากองค์กรต่างๆ เข้ารับฟังการสัมมนากว่า 120 ท่าน”

นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งให้ข้อมูลการออกหุ้นกู้ประเภท Green, Social, and Sustainability Bond ในประเทศไทย จากนั้นผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ได้ร่วมบรรยายแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ได้แก่ คุณพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บางจากคอร์ปอเรชัน ปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บีบีจีไอ) บรรยาย ในหัวข้อ “พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม” Mr. Jens Radschinski, Head of the Regional Collaboration Centre Bangkok, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) บรรยายในหัวข้อ “Practical aspect of sustainable finance” และ Mr. Nicholas Gandolfo, Associate Director Sustainable Finance Solutions, Sustainalytics บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการระดมทุนที่ถือเป็น Sustainable finance และกระบวนการประเมินโครงการตามมาตรฐานสากลในหัวข้อ “The Power of Purposes (Social and Sustainability)”

ในช่วงของการเสวนาในหัวข้อ “ศักยภาพในการออกหุ้นกู้ เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของประเทศไทย” สมาคมได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชนจำนวน 4 องค์กร มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงโอกาสรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน ได้แก่ ดร. ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ซึ่งได้ให้มุมมองเกี่ยวกับโครงการระดมทุนเพื่อสังคมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย ดร. กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทยซึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์ในการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) คุณสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง แบ่งปันประสบการณ์การออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) และคุณพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา แบ่งปันประสบการณ์การออกหุ้นกู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพของสตรี (Gender Bond)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages