“คุณหญิงกัลยา” ตั้ง “ดรุณวรรณ” เป็นโฆษกประจำรัฐมนตรีช่วยศึกษาฯ ช่วยสื่อสาร ผลักดันนโยบาย สร้างความเข้าใจต่อเนื่อง - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Saturday, May 9, 2020

“คุณหญิงกัลยา” ตั้ง “ดรุณวรรณ” เป็นโฆษกประจำรัฐมนตรีช่วยศึกษาฯ ช่วยสื่อสาร ผลักดันนโยบาย สร้างความเข้าใจต่อเนื่อง


ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามแต่งตั้งนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย เป็นโฆษกประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดนโยบายและภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้ความรับผิดชอบของคุณหญิงกัลยา เผยแพร่ไปยังสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นางดรุณวรรณ มีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสารการตลาดให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน มามากกว่า 10 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการสื่อสารประยุกต์(Applied Communications) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า และปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง ที่วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

นางดรุณวรรณ ได้เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการภายใต้ความรับผิดชอบของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายหลายส่วนที่ได้เริ่มต้นไว้เป็นอย่างดี เป็นประโยชน์กับวงการการศึกษาไทย โดยเฉพาะเรื่อง Coding ที่ได้ขับเคลื่อนมาโดยตลอดให้เป็นพื้นฐานการศึกษาของไทยและขยายผลออกไปในวงกว้าง ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน รวมถึงงานด้านอาชีวะเกษตร งานด้านการอ่านเขียนเรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย งานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งมีหลายประเด็นที่สามารถนำมาสื่อสารให้เห็นผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ก่อนหน้านี้นางดรุณวรรณ ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานด้านการอ่าน เขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัยของคุณหญิงกัลยา และปัจจุบันนางดรุณวรรณ ยังดำรงตำแหน่งรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์อีกด้วย

“ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความตั้งใจที่จะผลักดันการศึกษาของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในฝั่งของนักเรียน ครูผู้สอน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบพระคุณคุณหญิงกัลยา และท่านที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบาย รมช.ศธ. คุณภูมิสรรค์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ที่ให้โอกาสในการทำงานเพื่อสื่อสารนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้ความรับผิดชอบของท่านรัฐมนตรีช่วยไปยังสาธารณะ นับว่าเป็นเกียรติและเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมงานกับคุณหญิงและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการที่มีความรู้ ความสามารถ หลายท่าน ในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับวงการการศึกษาของไทย” นางดรุณวรรณ กล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages