เอกราชาแห่งแผ่นดินสยาม เสียงดังกึกก่องทั้งโลกใบนี้ - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, May 12, 2020

เอกราชาแห่งแผ่นดินสยาม เสียงดังกึกก่องทั้งโลกใบนี้


“พระมหากษัตริย์ไทยทุกราชวงศ์ ทุกพระองค์ คือเอกราชา” แปลว่า ทุกพระองค์ คือ พระมหากษัตริย์อันดับ 1 ของโลก เราทำความดีด้วยหัวใจ มีความสุขเหลือเกิน เมื่อได้ยินประกาศพระราชทานมาแล้ว คำขวัญอันยิ่งใหญ่

“โอ้ ทูลกระหม่อมแก้ว แห่งปวงชนชาวไทย ทรงหล่อหลอมดวงใจ ให้กับพระสกนิกรของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน”

ล้นกล่าวล้นกระหม่อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์ทรงพระราชทานเป็นของขวัญ ให้ประชาชนจิตอาสาของพระองค์ 🇹🇭

🇹🇭ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานในพระองค์ร่วมกับหน่วยงาน ราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน ปัญหาการจราจรและอื่น ๆ

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ โดยดำเนินการจากการเริ่มต้นสัปดาห์จิตอาสา

🇹🇭“เราทำความดีด้วยหัวใจ” ❤ โดยจัดให้มีการลงทะเบียนจิตอาสา จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ณ อาคารรับร้องพระราชวังดุสิต อาคาร 606 สำนักพระราชวังสนามเสือป่า โดยประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม

“เราทำความดีด้วยหัวใจ” ❤

จะได้รับสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำความดีต่อไป ได้แก่ หมวกพระราชทาน ผ้าพันคอประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และสมุดบันทึกความดีประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงได้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ เป็นโครงการทำความดีร่วมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

🇹🇭จากวันนั้นถึงวันนี้จิตอาสาพระราชทานได้ทำหน้าที่ ตามพระราชปณิธานในการทำความดี เพื่อส่วนรวม ในการพัฒนาประเทศ ในการช่วยผู้ประสบภัย ในกรณีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เหตุการณ์น้ำท่วม แม้กระทั่งภัยที่เกิดจากไวรัสโคโรน่าที่เข้ามาทำลายสุขภาพของชาวไทย

“เราคือคนไทย คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน” จากคำสอนของพระมหากษัตริย์แห่งสยาม ที่จะให้คนไทยรักและช่วยเหลือกัน❤

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงเป็นผู้นำในการทำความดี ดั่งคำขวัญพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นปลูกต้นกล้าแห่งความดีเราทำความดีด้วยหัวใจ และปัจจุบันนี้พวกเราจะทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์🇹🇭🇹🇭🇹🇭

#จิตอาสา🇹🇭 #เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์🇹🇭

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages