สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนมษายน 2563 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, May 12, 2020

สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนมษายน 2563


ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,301.66 จุด เพิ่มขึ้น 15.6% จากเดือนก่อน มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 68,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 2562 ด้านผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 46,782 ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดในเอเชีย
นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในเดือนเมษายน 2563 ตลาดหลักทรัพย์ไทยฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคมซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของตลาดโลก โดยในเดือนเมษายน SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.6% จากสิ้นเดือนก่อนซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19 ที่เริ่มคลี่คลาย ทั้งนี้ปัจจัยที่ต้องติดตามในระยะต่อไป นอกจากประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาดแล้ว ผู้ลงทุนควรให้ความสำคัญกับการปรับตัวของประชาชน และผู้ประกอบการในประเทศเพื่อป้องกันการระบาดซ้ำ และการเดินหน้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศในระยะต่อไป

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย

• ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 ปิดที่ 1,301.66 จุด เพิ่มขึ้น 15.6% จากสิ้นเดือนก่อน โดย กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเพิ่มขึ้นมากกว่า SET Index

• ในเดือนเมษายน 2563 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 46,782 ล้านบาท

• มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ 68,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 2562

• Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ระดับ 17.7 เท่า และ 15.1 เท่าตามลำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 13.3 เท่า และ 14.0 เท่าตามลำดับ

• อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ระดับ 4.0% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.3%

• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ 14.2 ล้านล้านบาท ลดลง 16.4% จากสิ้นปี 2562

• ใน 4 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าการระดมทุนครั้งแรก (IPO) ของไทยอยู่ที่ระดับ 56,127 ล้านบาท ในขณะที่การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (SPO) มีมูลค่ารวม 11,666 ล้านบาท


ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

• ในเดือนเมษายน 2563 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 365,223 สัญญา ซึ่งลดลง 51.6% จากเดือนก่อน


                        “SET…Make it Work for Everyone” 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages