การแข่งขัน ‘BBG Princess Cup 2020’ จัดแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทาน - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, January 5, 2020

การแข่งขัน ‘BBG Princess Cup 2020’ จัดแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทาน


การแข่งขัน ‘BBG Princess Cup 2020’ จัดแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สโมสรกีฬาบีบีจี (BBG : Bounce Be Good) ก่อตั้งขึ้นโดยความตั้งใจที่จะให้โอกาส พัฒนาทักษะในด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อไปสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาอาชีพ จึงจัดการแข่งขันกีฬา “BBG Princess Cup 2020” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2563 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2562 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สามย่านมิตรทาวน์ การแข่งขันแบดมินตัน ระหว่างวันที่ 1 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามแบดมินตันพรหมลิขิต โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา BBG Princess Cup 2020 ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ บริเวณชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

งานแถลงข่าวการแข่งขัน มี คุณเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว พร้อมด้วย คุณสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คุณพีรเดช พฤฒิพฤกษ์ นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย และ คุณคณาพจน์ อุ่นศร ดีไซเนอร์แบรนด์ KANAPOT AUNSORN ร่วมแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันฯ พร้อมเปิดตัวแฟชั่นโชว์ “Collection BBG × KANAPOT” ครั้งแรกในงาน มี แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, บิ๊ก-ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ ฯลฯ ร่วมแสดงแบบ

คุณเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี กล่าวแนะนำสโมสรกีฬาบีบีจีว่า เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่มีสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านกีฬา โดยทรงมีพระราชดำริ ริเริ่มโครงการจนกลายเป็นสโมสรกีฬาบีบีจี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาส ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เคยผ่านการกระทำผิดและเสี่ยงต่อการกระทำผิด รวมทั้งเด็กที่ขาดโอกาสทางสังคม จนสามารถยืนหยัดเป็นนักกีฬามืออาชีพในระดับประเทศ ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกีฬาได้ ซึ่งแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ยังได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอีกด้วย

“ ปีนี้ผมได้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานกว่าครึ่งทศวรรษของสโมสรกีฬาบีบีจี ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผ่านกีฬาได้สำเร็จเป็นรูปธรรม จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติจากการประชุมสหประชาชาติที่ผ่านมา

เพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ สโมสรยังคงให้ความสำคัญกับกระบวนการการพัฒนาศักยภาพทักษะเพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่นักกีฬาทีมหลักของสโมสรเป็นรายบุคคล เราใช้ระบบบูรณาการรอบด้าน ทั้งด้านเทคนิค ทักษะกีฬา ร่างกาย จิตใจ สังคม รวมไปถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาของนักกีฬา ซึ่งทำให้ในปีที่ผ่านมานักกีฬาในสโมสรของเราได้รับชัยชนะในการแข่งขัน และได้ติดอันดับนักกีฬาอาชีพระดับประเทศ และยังคงมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาต่อเพื่อไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพระดับสากล

จึงอยากเชิญชวนเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่รักกีฬา สมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส และกีฬาแบดมินตัน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา “BBG Princess Cup 2020” ที่ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวถึงการมีส่วนร่วมและแสดงทัศนคติในด้านการให้โอกาสเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและต่อยอดพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดามีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการ Bounce Be Good : BBG เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิด เสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำ โดยใช้ทักษะทางด้านกีฬาในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ในฐานะกระทรวงยุติธรรมที่มีหน้าที่สร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ให้เข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย ตลอดจนพัฒนางานเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยความยุติธรรมและสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน ควบคู่กับการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ และเชื่อว่าสโมสรกีฬาบีบีจีเป็นต้นแบบในการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนถือเป็นโครงการที่ให้โอกาสเด็กๆ และเยาวชนที่เคยกระทำผิดได้กลับตัวเป็นคนดีและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริง กระทรวงยุติธรรมขอให้การสนับสนุนทุกกิจกรรมของสโมสรกีฬาบีบีจีอย่างเต็มที่ เพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของสมาคมกีฬาแบดมินตันว่า การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา “BBG Princess Cup 2020” นับเป็นพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาที่ทรงพระกรุณามอบถ้วยพระราชทาน อีกทั้งทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 31 มกราคมนี้ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และปลาบปลื้มในพระจริยวัตรอันงดงาม และพระปรีชาสามารถในการใช้กีฬาช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา และสร้างชีวิตที่ดีขึ้น

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ ร่วมสนองพระปณิธานในการนี้ กับโครงการแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาศักยภาพ และเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ช่วยให้เด็กและเยาวชนมีแนวโน้มในการสนใจในกีฬามากขึ้น สามารถนำความรู้และประสบการณ์ จากกีฬาไปพัฒนาแนวคิด สร้างทัศนคติที่ดี มีจิตใจแข็งแกร่ง มีสมาธิ มีสติยั้งคิด รู้จักวิธีการจัดการกับปัญหาที่เข้ามา รู้จักการควบคุมอารมณ์ มีทางเลือกในการประกอบสัมมาอาชีพ และมีความพร้อมในการดำรงตนได้อย่างถูกต้องและมีความสุข เป็นคนดีของครอบครัวและสังคมสืบไปค่ะ

กีฬาช่วยปลูกฝังการทำงานร่วมกันเป็นทีม ความเสียสละ และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น กีฬาจึงเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา การก่ออาชญากรรม หรือการกระทำผิดคดีอาญา ที่สำคัญ กีฬาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับเยาวชนที่เคยกระทำความผิด ช่วยให้เยาวชนเหล่านี้พัฒนาทักษะเชิงบวกในการใช้ชีวิต และสามารถกลับสู่สังคมได้อย่างสง่างาม และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีสุข

คุณพีรเดช พฤฒิพฤกษ์ นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย อีกหนึ่งกำลังหลักซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กล่าวเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสครั้งนี้ว่า นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทอดพระเนตรถึงความสำคัญของกีฬาชนิดนี้ ซึ่งกีฬาเทเบิลเทนนิส กำลังจะเป็นอีก 1 ประเภทกีฬา ที่นักกีฬาจะสามารถก้าวไปสู่การเล่นแบบอาชีพได้สำเร็จ ซึ่งในส่วนของสมาคมฯเองก็มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการฝึกนักกีฬาเทเบิลเทนนิสไทยให้มีความสามารถทัดเทียมกับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสชาติอื่นได้

การแข่งขัน เทเบิลเทนนิส “BBG Princess Cup 2020” จึงถือเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิส ให้มีความเจริญก้าวหน้า สู่ระดับสากล และส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย หันมาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รวมทั้งให้เด็ก และเยาวชน เล่นกีฬาเพื่อห่างไกลและหลีกไกลจากยาเสพติดอีกด้วย

ปิดท้ายที่ คุณคณาพจน์ อุ่นศร ดีไซเนอร์แบรนด์ KANAPOT AUNSORN เล่าเกี่ยวกับการเข้ามามีส่วนร่วมกับ บีบีจี และเผยถึงแนวคิดการออกแบบคอลเล็กชั่น ยูนิคอร์น บีบีจี เอ็กซ์ คณาพจณ์ ว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ KANAPOT Brand ได้ทำงานร่วมกับ BBG Club ในการนำเสนอคอลเลคชั่นสุดพิเศษภายใต้ชื่อ UNICORN CLUB ด้วยเสื้อผ้าสไตล์ Sport Casual ที่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน นำเสนอเรื่องราวความสามัคคีของความเป็นทีม ภายใต้โลโก้ของ Unicorn ที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ ผ่านเทคนิค การสกรีน การปัก การพิมพ์ลาย ลงบน Items ที่หลากหลายเช่น เสื้อยืด เสื้อสเวตเตอร์ เสื้อเชิ้ต แจคเกต กางเกงขาสั้น กางเกงขายาว เดรส หมวก กระเป๋าผ้า และอื่นๆ ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเหมือนกำลังใส่ Uniform ที่มีกลิ่นไอของความร่วมสมัย โดยในคอลเลคชั่นนี้ KANAPOT Brand ได้นำเอาลายเอกลักษณ์ของแบรนด์นั่นก็คือ ลาย Camouflage มาผสมผสานกับตัวโลโก้ Unicorn club กลายมาเป็นลายผ้าพันคอสุดพิเศษ

ภายในงานวันศุกร์ที่ 31 มกราคมนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาเสด็จฯเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด จะมีการแสดงและนิทรรศการ อาทิ การแสดงเฉพาะพระพักตร์, ละครเวทีโดยศิลปินชั้นนำ, โชว์พิเศษจากวงดนตรี ดาราและศิลปิน รวมทั้งรายการมีตแอนด์กรี๊ด, นักกีฬาชื่อดังให้สัมภาษณ์ พร้อมบอกเคล็ดลับที่ใช้ในการแข่งขัน และร่วมชม BBG Exhibition บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรที่มีจุดเริ่มต้นมาจากแนวพระราชดำริ, Show Case Table Tennis Rackets Wall สำหรับไม้ปิงปองที่ผ่านการสร้างสรรค์ ดีไซน์และตกแต่งโดยบุคคลผู้มีชื่อเสียง นักแสดง และศิลปินชื่อดัง และที่น่าสนใจก็คือ ในนิทรรศการนี้ มีไม้ที่ทรงลงพระนาม จัดแสดงไว้ให้ชมด้วย

สำหรับตารางการแข่งขัน BBG Princess Cup 2020 สามารถติดตามได้ทางwww.facebook.com/bbgprincesscup การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 31มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ส่วนในวันที่ 1– 6 กุมภาพันธ์ 2563 พบการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ณ สนามแบดมินตันพรหมลิขิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.facebook.com/bbgprincesscup

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages