ประกวด Viral clip หัวข้อ “More Fun@ตะวันออก" ภายใต้แนวคิด "สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า...ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร" - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, March 10, 2019

ประกวด Viral clip หัวข้อ “More Fun@ตะวันออก" ภายใต้แนวคิด "สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า...ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร"การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก ขอเชิญ นักเดินทาง ส่งผลงาน Viral clip หัวข้อ “More Fun@ตะวันออก ภายใต้แนวคิด " สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า...ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร" ของจังหวัด ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว

ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก

รางวัลการประกวด รางวัลรวม ๒ จังหวัด มูลค่ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัล จังหวัดละมูลค่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท )

ประเภทการประกวดคลิป ( มูลค่ารวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท )

- รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จังหวัดละ จำนวน ๑ รางวัล

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ประเภทไวรัล คลิป ( VIRAL CLIP ) ยอดนิยมสูงสุด ( POPULAR VOTE )

- รางวัลคลิปยอดนิยม จังหวัดละ ๑ รางวัล

โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

ประเภทผู้เข้ารอบ และผู้ชนะเลิศ รวม ๑๐ เรื่อง/จังหวัด ( รอบสุดท้าย )

- รางวัลใบประกาศเกียรติคุณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก พร้อมของรางวัลพิเศษ

หลักเกณฑ์การประกวด

เปิดรับผลงานการประกวดไวรัล คลิป ( เปิดรับสมัครพร้อมกัน ๒ จังหวัด )

เปิดรับ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

การตัดสินการประกวดไวรัล คลิป ( ตัดสินรอบละ ๑ จังหวัด )

จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๖๒

จังหวัดสระแก้ว วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

การตัดสินคัดเลือกผู้เข้ารอบจังหวัดละ ๑๐ รางวัล

ใช้เกณฑ์การตัดสินและให้คะแนนผลงานการประกวดไวรัล คลิป ตามที่ผู้จัดฯ กำหนด

จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คำตัดสินจากคณะกรรมการจะถือเป็นที่สิ้นสุด

การตัดสินการประกวดไวรัล คลิป ประเภท POPULAR VOTE จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

***เปิดโอกาสให้บุคคล ประชาชนทั่วไปร่วมให้คะแนนการตัดสิน รางวัล POPULAR VOTE

ผ่านทางระบบออนไลน์ จากผู้ที่ได้รับการตัดสินเข้ารอบ ๑๐ รางวัล ( ในแต่ละจังหวัด )

สามารถร่วมให้คะแนนโหวตได้ทางแฟนเพจ เที่ยวตะวันออก ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก

***กำหนดการให้คะแนนจากยอด LIKE และ ยอด SHARE

ประกาศผลรางวัล
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ประเภทรางวัลประกวดคลิป ) ของทั้งสองจังหวัด

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ประเภทรางวัลยอดนิยม POPULAR VOTE) ของทั้งสองจังหวัด

เผยแพร่ออนไลน์

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และผู้ดำเนินการจัดประกวดฯ

มอบรางวัล
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท. ) สำนักงานใหญ่

***ผู้ที่ได้รับรางวัล ทุกรางวัล จะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง

ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานใหญ่ หรือส่งตัวแทนรับรางวัล

โดยมีเอกสารประกอบการรับรางวัล ดังนี้ บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของตัวแทนที่มารับรางวัล พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล ลงลายมือชื่อและรายละเอียดพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้เรียบร้อย (ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามระเบียบที่กำหนด)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. ๐๙๕-๙๕๐-๑๕๕๙ , ๐๘๕-๕๕๓-๙๘๗๒, ๐๙๗-๙๒๑-๒๙๒๙No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages