วิฟ เอเชีย ฉลองครบรอบ 33 ปี ด้วยพื้นที่การจัดงานที่ใหญ่ที่สุด ครอบคลุมปศุสัตว์ครบวงจร - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, March 13, 2019

วิฟ เอเชีย ฉลองครบรอบ 33 ปี ด้วยพื้นที่การจัดงานที่ใหญ่ที่สุด ครอบคลุมปศุสัตว์ครบวงจรเปิดตัวอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในไตรมาสแรกของปีนี้ที่งานแสดงสินค้านานาชาติอันดับหนึ่ง “วิฟ เอเชีย” หรืองานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตอาหารสัตว์จนถึงการแปรรูปอาหารเพื่อบริโภค โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ คือ 13 มีนาคม 2562 ที่ไบเทค บางนา โดยเป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างบริษัทระดับโลกเรื่องงานแสดงสินค้าด้านปศุสัตว์ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ ยุโรป และ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค โดยนับเป็นการจัดงานครั้งที่ 16 หรือครบรอบ 33 ปี ของการจัดงาน VIV Asia ภายใต้แนวคิด “From Feed to Food” ซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ไบเทค บางนา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.00 น. ทั้งนี้ผู้จัดงานได้เพิ่มพื้นที่ในการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากปีที่แล้วขึ้นอีกร้อยละ 30 รวมเป็น 30,000 ตารางเมตรเน็ต เต็มพื้นที่ของไบเทค และยังมุ่งเน้นเรื่องขั้นตอนการเลี้ยงและการแปรรูปเนื้อสุกร รวมไปถึง ด้านวิศวกรรมการผลิตอาหาร (Food Engineering business) ผู้มาชมงานจึงมีโอกาสได้พบกับบริษัทชั้นนำ 1,245 แห่งจาก 62 ประเทศ ในเอเชียและทั่วโลกตลอด 3 วันนี้ คาดหมายว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายภายในงานกว่าหนึ่งหมื่นแปดพันล้านบาท (18,000,000,000)

วิศวกรรมอาหาร – จุดเด่นของวิฟ เอเชีย

วิฟ เอเชีย ได้นำภาคธุรกิจใหม่ “อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร” ครอบคลุมทั้งอุปกรณ์และบริการในการผลิตอาหาร สำหรับทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็น สัตว์ปีกและไข่ เนื้อแดง ปลา และผลิตภัณฑ์จากนม ด้วยแนวคิดที่จะเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมปศุสัตว์และอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ โดยมีโซนวิศวกรรมอาหารที่ ฮอลล์ 98 ซึ่งมีบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศร่วมกันนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง รวมไปถึงการบริการครบวงจรมาให้บริการ โดยจะมีการสาธิตการทำงานก่อนการผลิต การชำแหละ ส่วนผสม สารแต่งเติม เครื่องปรุงรส อุปกรณ์ในการหมักต่างๆ การแช่เย็นและแช่แข็ง การขึ้นรูปชิ้นเนื้อ การขนส่ง การจัดการความปลอดภัยทางอาหาร เทคโนโลยีไอทีและดิจิทัล สุขอนามัย การบำบัดน้ำเสีย และการจัดการด้านพลังงาน


คำปราศรัยในพิธีเปิดงาน

พิธีเปิดงานวิฟ เอเชีย 2019 อย่างเป็นทางการ ได้รับเกียรติจาก นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ เอกอัครราชทูต และผู้แทนจากนานาประเทศ ผู้แทนหน่วยงานราชการ สมาคม และเอกชนรวมไปถึงมีการมอบรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งเอเชียหรือ “Asian Personality Awards” แก่ผู้ที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมปศุสัตว์แห่งเอเชีย


รมช.ลักษณ์ เปิดงาน VIV Asia 2019 งานแสดงเทคโนโลยีและสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำในระดับเอเชีย


นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวิฟ เอเชีย (VIV Asia 2019) ณ ลานกิจกรรมวิฟ สแควร์ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ว่า การจัดงานดังกล่าว เป็นการแสดงเทคโนโลยีและสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำในระดับเอเชีย โดยมีรูปแบบเน้นการแสดงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับปศุสัตว์และการจัดสัมมนาในหัวข้อที่นำไปสู่การต่อยอดความรู้เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจปศุสัตว์ได้ นอกจากนี้ ยังมุ่งที่จะยกระดับการเกษตรไทยผ่านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ และการทำประมง มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล เกิดความยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ในการจัดการฟาร์มมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตว์มาโดยตลอด โดยได้มอบหมายกรมปศุสัตว์เข้าร่วมการจัดงานดังกล่าว และร่วมจัดงานประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อ “การจัดการการป้องกันโรคในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อส่งออก” อีกทั้งยังเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญในการรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ของกำลังแรงงาน และการจัดการกับความท้าทายที่สำคัญเหล่านี้ โดยอาศัยมาตรการต่าง ๆ ทั้งการทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของฟาร์มและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร รวมถึงส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมในการทำการเกษตรด้วย

ทั้งนี้ ภายในงานมีการนำเสนอธุรกิจใหม่ขยายมายังหมวดวิศวกรรมอาหาร ที่เป็นงานที่ตอบโจทย์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และเปิดโอกาสให้นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในธุรกิจการเกษตรและปศุสัตว์ในภูมิภาคเอเชีย การจัดงานดังกล่าว จึงเป็นส่วนสำคัญในการนำเสนอประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) และยังเป็นจุดหมายหลักทางธุรกิจของเอเชียที่ได้รับการสนับสนุนจากความพร้อมของสถานที่จัดงานไมซ์และผู้ประกอบวิชาชีพด้านไมซ์ที่มีความสามารถทัดเทียมนานาประเทศ


นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กล่าวว่า “จากการที่มูลค่าทางการตลาดของเนื้อสัตว์ที่ใช้ปรุงอาหารสูงกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์ รวมทั้งของอาหารสัตว์อีกหกพันล้านดอลลาร์ ผมจึงเชื่อมั่นว่า เราทุกคนในที่นี้ต่างตระหนักดีถึงบทบาทของนิทรรศการนี้ที่มีต่อการค้าโลก และต่อความเป็นอยู่ด้วยความสุขของมนุษยชาติ ทีเส็บ ร่วมสนับสนุนการประชุมและนิทรรศการนานาชาติที่สำคัญเช่นนี้ ตามแนวนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งถือได้ว่า วิฟ เอเชีย คือ งานที่อยู่ในเวทีระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นขนาดของงานและผู้เข้าชมงาน ซึ่งได้รับคะแนนนิยมสูงสุดจากผู้เข้าชมงานและผู้เข้าแสดงงาน ในครั้งที่ผ่านมามีการบันทึกยอดจำนวนผู้เข้าชมงานเป็นสถิติใหม่ โดยมีผู้เข้าชมงานทั้งหมด 45,952 คน จาก 127 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสูงกว่าตัวเลขในปี พ.ศ. 2558 เกือบร้อยละ 20 ซึ่งเราคาดการณ์ว่า งานวิฟ เอเชีย 2019 ครั้งนี้ จะต้อนรับผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนสูงสุดในประวัติการณ์ถึง 50,000 รายในช่วงสัปดาห์ของการจัดงาน”


นางสาวปนัดดา ก๋งม้า หัวหน้าสายงานธุรกิจปศุสัตว์ ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ผู้ดูแลโครงการ วิฟ เอเชีย กล่าวว่า “ในการจัดงาน VIV Asia ทุกครั้ง ทีมของเราพยายามพัฒนางานแสดงในด้านต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ในห่วงโซ่อาหาร และสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้กับตลาดปศุสัตว์เอเชีย วิฟ เอเชีย 2019 จึงมุ่งเน้นที่ธุรกิจผลิตอาหาร เนื่องจากเราได้นำเสนอผลงานใหม่คือ “วิศวกรรมอาหาร” ในฮอลล์ 98 อนึ่ง เรายังมุ่งเสนอธุรกิจการเลี้ยงสุกรด้วยอัตราการเติบโตร้อยละ 30 จากบริษัทที่เข้าร่วมในนิทรรศการ เราได้สร้างการเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดต่อกับประเทศอื่น โดยจัดแสดงพาวิลเลียนต่างประเทศ จำนวน 10 ประเทศ จาก เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ ประเทศไทย สหรัฐ ญี่ปุ่น แคนาดา จีน และสเปน ทั้งนี้นอกจากการจัดแสดงแล้วยังมีกิจกรรมภาควิชาการด้วย โดยจัดเตรียมเวทีเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้จากการสัมมนาและการประชุมมากกว่า 100 งาน อนึ่ง งานนี้ยังมีการร่วมมือกับการจัดประชุม Global Feed and Food Congress (GFFC) ครั้งที่ 6 ซึ่งตรงกับงาน วิฟ เอเชีย ในสัปดาห์เดียวกัน”


วิฟ เอเชีย 2019 จะจัดงานระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 ถึง 18.00 น. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าชมงานนี้ โปรดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ www.vivasia.nl

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-670-0900

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages