กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน CLMVT Forum 2019 ชูศักยภาพ 5 ประเทศในการเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่แห่งเอเชีย - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, June 13, 2019

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน CLMVT Forum 2019 ชูศักยภาพ 5 ประเทศในการเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่แห่งเอเชีย
กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน “CLMVT Forum 2019” ภายใต้แนวคิด “CLMVT as the New Value Chain Hub of Asia” หรือ “CLMVT ศูนย์กลางห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่แห่งเอเชีย” อันประกอบด้วย กัมพูชา สสป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายนนี้ ณ โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยสุดยอดผู้นำ

ทางความคิดจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมหารือ แสดงวิสัยทัศน์ และร่วมพัฒนาภูมิภาคสู่การเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนของห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่ รองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และก้าวทันความท้าทายใหม่ๆ  โดยในปีนี้มีหน่วยงานพันธมิตร 11 แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง


นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CLMVT Forum เป็นครั้งที่ 3 ต่อยอดความสำเร็จจากการประชุม CLMVT Forum 2016 และ CLMVT Forum 2018 ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการเชื่อมโยงด้านต่างๆ ระหว่างภูมิภาค โดยงาน CLMVT Forum 2019 มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนศักยภาพอันโดดเด่นของทั้ง 5 ประเทศสมาชิก อันได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ที่ตั้งอยู่ใจกลางจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการค้า การลงทุนสมัยใหม่ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทุนมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุนที่น่าสนใจที่สุดในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก”

นางสาวพิมพ์ชนก กล่าวย้ำว่า กลุ่มประเทศ CLMV เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย มีมูลค่าการส่งออกช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน 2562) อยู่ที่ 9,128 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.3 ของมูลค่าการส่งออกรวม และมีการขยายตัวร้อยละ 2.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

การจัดงานในครั้งนี้ จะมีตัวแทนผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจาก 14 ประเทศ เข้าร่วมประชุม และยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงวิสัยทัศน์ ในแต่ละประเด็นที่มีความเชี่ยวชาญ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานในการจุดประกายความคิดการพัฒนาการค้าการลงทุน เพื่อต่อยอดความร่วมมือเรื่องการพัฒนาห่วงโซ่การค้าของภูมิภาค (Regional Value Chain) ให้สามารถแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่ที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของประเทศสมาชิกอีกด้วย

โดยการจัดงานจะแบ่งเป็น 2 วันด้วยกัน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เป็นงานเลี้ยงรับรองและงานเสวนาซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คีชอร์ มาห์บูบานี นักบริหาร นักคิด นักเขียนจากสิงคโปร์ที่โด่งดังระดับโลก อดีตทูตสิงคโปร์ประจำสหประชาชาติ ผู้ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Professor in the Practice of Public Policy จาก National University of Singapore จะกล่าวปาฐกถาแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ “Are the US and China doomed to enmity?” ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ Trade War: What it means for ASEAN? โดยนักธุรกิจ/นักวิชาการแถวหน้าของไทยและอาเซียน เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบของสงครามการค้าที่มีต่อภูมิภาคอาเซียน

สำหรับการประชุมในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษ จากนั้น Mr. Aditya Srinath ผู้บริหาร JP Morgan Singapore จะบรรยายในหัวข้อ “Setting the Scene : CLMVT Strategy” นอกจากนี้ รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจจากกลุ่มประเทศ CLMVT จะร่วมหารือในประเด็น “CLMVT: Region of Endless Opportunities” ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ จะร่วมถกในประเด็น “Trade and Investment Linkage – CLMVT and Beyond” นอกจากนี้ ดร. วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติแสดงวิสัยทัศน์ในช่วง Inspirational Talk อีกด้วย

CLMVT Forum 2019 นับเป็นเวทีหารือสำคัญที่รวบรวม “สุดยอดผู้นำทางความคิด” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า การลงทุนในภูมิภาค CLMVT สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ของ CLMVT ที่ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.25 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราการขยายตัวโลกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และมีสัดส่วนต่อ GDP ของอาเซียนและโลก เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความพร้อมของกำลังแรงงาน รวมกว่าร้อยละ 50 ของภูมิภาคอาเซียน แสดงให้เห็นว่า CLMVT มีศักยภาพและความพร้อมสำหรับการทำหน้าที่เป็นข้อต่อสำคัญที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าอย่างไร้รอยต่อกับภูมิภาคเอเชียและตลาดโลก

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถส่งรายละเอียดไปยังกระทรวงพาณิชย์ ที่อีเมล์ clmvtforum2019@gmail.com หรือโทร 0 2507 8506 หรือสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.clmvtforum.com

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages