เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ รณรงค์ลดปริมาณการเหลือทิ้งอาหาร กำหนดเป้าหมายลดลง 50 เปอร์เซ็นภายในปี 2562 - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, June 23, 2019

เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ รณรงค์ลดปริมาณการเหลือทิ้งอาหาร กำหนดเป้าหมายลดลง 50 เปอร์เซ็นภายในปี 2562


หลังจากประสบความสำเร็จจากการลดการเหลือทิ้งอาหาร ของห้องอาหารเจดับบลิว คาเฟ่ และ ห้องอาหารบีบีโค เมื่อปีที่แล้ว โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ได้เตรียมความพร้อมลำดับต่อไปเพื่อนำอาหารที่เหลือไปใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เชฟเควิน ทอมสัน
หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ ของโรงแรมเจดับบลิวแมริออท กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการอธิบายว่าเราได้ขอให้ บริษัท ไลท์บลู เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลติ้ง บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ให้คำแนะนำเรื่องของการปฏิบัติเรื่องเศษอาหารและสร้างความตระหนักพนักงานของโรงแรมฯ ให้ใส่ใจต่อปัญหาขยะอาหารให้มากขึ้น ซึ่งพบว่าในแต่ละวันเรามีอาหารส่วนที่เหลือทิ้งเยอะมาก การกำหนดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากสองห้องอาหาร โดยนำตัวเลขจากที่เก็บเป็นสถิติมาเป็นตัวกำหนดค่าพื้นฐานเบื้องต้นในการคำนวนปริมาณอาหารเหลือในแต่ละวัน ซึ่งมีแนวแน้มในการลดการสูญเสียอาหารโดยรวมอย่างมากเมื่อเทียบกับฐานของเรา

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ปฏิบัติคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ เพื่อการลดการทิ้งเศษอาหารและลดการฝังกลบของเสียเป็นศูนย์ ถึงแม้จะยากแต่เราจะมุ่งมั่นไปให้ถึงยังเป้าหมายในการลดขยะให้เป็นศูนย์ในปี 2562 โรงแรมเจดับบลิวแมริออท กรุงเทพฯ ประสบความสำเร็จในการลดการสูญเสียอาหาร ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ที่จะลดปริมาณการทิ้งเศษอาหารลง 50 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2568 โดยมุ่งเน้นที่ขั้นตอนการเตรียมและเสิร์ฟเราจะสามารถการเหลือทิ้งของอาหารได้

ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา เราเห็นผลลัพธ์ในเชิงบวกจากการรณรงค์ลดการทิ้งอาหารที่ดีขึ้น โดยการสุ่มตัวอย่างพื้นฐานคำนวณจากน้ำหนักรวมของอาหารที่รวบรวมจากบุฟเฟ่ต์และระหว่างการเตรียมอาหาร ในช่วงสองสัปดาห์เห็นได้ว่ามีการลดขยะอาหารอย่างมีความสำคัญต่อแขกต่อท่านอย่างมาก โรงแรมเจดับบลิวแมริออท กรุงเทพฯ ให้เครดิตความสำเร็จนี้กับ บริษัท ไลท์บลู เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลติ้ง ซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำฝึกอบรมให้กับพนักงานของเราเกี่ยวกับการปฏิบัติตามและประโยชน์ของการรณรงค์ จากคำมั่นสัญญาจากพนักงานและลูกค้าที่สนับสนุนนโยบายนี้ทำให้เห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนว่าปริมาณอาหารเหลือได้ลงลง

เพื่อตอกย้ำความสำเร็จในปี 2019 ให้ลุล่วงด้วยดี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ได้กำหนดแนวทางนโยบายที่ชัดเจนเพื่อลดปริมาณการทิ้งอาหารเหลือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังคงพัฒนาความสามารถบุคคลากรด้วยการฝึกอบรมเกี่ยวกับโครงการลดปริมาณอาหารเหลือ เริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศเมื่อผลักดันให้ความสำคัญของการลดปริมาณอาหารเหลือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร นอกจากนี้มาตรการลดของเสียอื่นๆ ที่กำลังพิจารณารวมถึงกระบวนการเปลือกหอยนางรมไปเป็นอาหารสัตว์ และเปลี่ยนเปลือกสับปะรดให้เป็นน้ำหมักสำหรับรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น นอกจากนี้เรายังได้เข้าร่วมโครงการบริจาคอาหารให้กับมูลนิธิเอสโอเอส ประเทศไทย (Scholar of Sustenance Foundation Thailand) เพื่อจัดการกับอาหารที่เหลือมากเกินไปเพื่อส่งต่อให้กับผู้ด้อยโอกาสและชุมชนที่ขาดแคลนในกรุงเทพฯ อีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages