เปิดตัวยิ่งใหญ่ ไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019 (THAI WATER EXPO 2019) งานเดียวในประเทศไทย ที่รวมเทคโนโลยีและการจัดงานประชุม ด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสีย ระดับภูมิภาค - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, June 6, 2019

เปิดตัวยิ่งใหญ่ ไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019 (THAI WATER EXPO 2019) งานเดียวในประเทศไทย ที่รวมเทคโนโลยีและการจัดงานประชุม ด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสีย ระดับภูมิภาคงานหนึ่งเดียวที่จะตอบโจทย์การบริหารจัดการน้ำครบทุกบริบท ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน6 มิถุนายน-ไบเทคบางนา // นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ไทยวอเตอร์ 2019 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียระดับภูมิภาค เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่ดีสำหรับอนาคต โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล -กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การประปานครหลวง (กปน.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม -กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฯลฯ ร่วมจัดงาน ณ ห้องนิทรรศการ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย ประเทศไทยประธานการจัดงาน
กล่าวว่าปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่กำลังเดินหน้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต มาตรการด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งเรียนรู้ คู่ขนานไปกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมบริบทอื่นๆ เพื่อก้าวเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับอนาคตอย่างแท้จริง


ไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียระดับภูมิภาค โดยจะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี และจัดงานต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ภายในงานจัดแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางเกี่ยวกับน้ำครบวงจรกว่า 1,000 แบรนด์ จาก 35 ประเทศ โดยมี 7 พาวิเลียนนานาชาติจากประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ จีน เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน และ อินเดีย ร่วมนำเทคโนโลยีจัดการน้ำเสีย และการรีไซเคิล การจัดการน้ำดี การกำจัดของเสีย-อันตรายที่ปนเปื้อนกับน้ำโดยไม่ต้องใช้สารเคมี การใช้เทคนิคการกรองขั้นสูง เทคโนโลยีแปลงของเสียเป็นพลังงาน ด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ กระบวนการไนตริฟิเคชั่น กระบวนการกำจัดไนโตรเจนทางชีวภาพ และยังมีอุปกรณ์ติดตามผลและตรวจสอบอื่น ๆ มาจัดแสดงภายในงาน


นอกจากนี้ยังมีการจัดการประชุมนานาชาติ วอเตอร์ ฟอรั่ม 2019(Water Forum 2019) โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการบำบัดของเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆด้านน้ำ การบำบัดน้ำ นวัตกรรมระบบบริหารจัดการน้ำ เทคโนโลยีเพื่อการผลิตน้ำประปาสำหรับเมืองและน้ำสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม โดยมีผู้มีชื่อเสียงระดับโลกจากประเทศ เกาหลี ญี่ปุ่น ร่วมกับผู้ชำนาญการของประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และ การสัมมนาอีกหลายหัวข้อ อาทิ สัมมนาวิชาการ หัวข้อ การใช้แบบจำลองทางชลศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการระบบส่งและจ่ายน้ำ โดยการประปานครหลวง หัวข้อ Factory 4.0 สู่อนาคตอุตสาหกรรมไทย เรื่อง เทคนิคการเก็บตัวอย่างน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม และการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 การเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน ฯลฯงานไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019 (Thai Water Expo 2019) งานแสดงเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียระดับภูมิภาค จะจัดขึ้นพร้อมกับงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK (ASE) 2019 งานแสดงนิทรรศการนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดและครบวงจรที่สุดในอาเซียน ทั้งด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562 นี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages