เปิดตัวยิ่งใหญ่ ไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019 (THAI WATER EXPO 2019) งานเดียวในประเทศไทย ที่รวมเทคโนโลยีและการจัดงานประชุม ด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสีย ระดับภูมิภาค - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Thursday, June 6, 2019

เปิดตัวยิ่งใหญ่ ไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019 (THAI WATER EXPO 2019) งานเดียวในประเทศไทย ที่รวมเทคโนโลยีและการจัดงานประชุม ด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสีย ระดับภูมิภาคงานหนึ่งเดียวที่จะตอบโจทย์การบริหารจัดการน้ำครบทุกบริบท ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน6 มิถุนายน-ไบเทคบางนา // นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ไทยวอเตอร์ 2019 งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียระดับภูมิภาค เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่ดีสำหรับอนาคต โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล -กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การประปานครหลวง (กปน.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม -กระทรวงอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฯลฯ ร่วมจัดงาน ณ ห้องนิทรรศการ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคนายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย ประเทศไทยประธานการจัดงาน
กล่าวว่าปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่กำลังเดินหน้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต มาตรการด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งเรียนรู้ คู่ขนานไปกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมบริบทอื่นๆ เพื่อก้าวเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับอนาคตอย่างแท้จริง


ไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียระดับภูมิภาค โดยจะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี และจัดงานต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ภายในงานจัดแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางเกี่ยวกับน้ำครบวงจรกว่า 1,000 แบรนด์ จาก 35 ประเทศ โดยมี 7 พาวิเลียนนานาชาติจากประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ จีน เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน และ อินเดีย ร่วมนำเทคโนโลยีจัดการน้ำเสีย และการรีไซเคิล การจัดการน้ำดี การกำจัดของเสีย-อันตรายที่ปนเปื้อนกับน้ำโดยไม่ต้องใช้สารเคมี การใช้เทคนิคการกรองขั้นสูง เทคโนโลยีแปลงของเสียเป็นพลังงาน ด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ กระบวนการไนตริฟิเคชั่น กระบวนการกำจัดไนโตรเจนทางชีวภาพ และยังมีอุปกรณ์ติดตามผลและตรวจสอบอื่น ๆ มาจัดแสดงภายในงาน


นอกจากนี้ยังมีการจัดการประชุมนานาชาติ วอเตอร์ ฟอรั่ม 2019(Water Forum 2019) โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการบำบัดของเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆด้านน้ำ การบำบัดน้ำ นวัตกรรมระบบบริหารจัดการน้ำ เทคโนโลยีเพื่อการผลิตน้ำประปาสำหรับเมืองและน้ำสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม โดยมีผู้มีชื่อเสียงระดับโลกจากประเทศ เกาหลี ญี่ปุ่น ร่วมกับผู้ชำนาญการของประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และ การสัมมนาอีกหลายหัวข้อ อาทิ สัมมนาวิชาการ หัวข้อ การใช้แบบจำลองทางชลศาสตร์สำหรับการบริหารจัดการระบบส่งและจ่ายน้ำ โดยการประปานครหลวง หัวข้อ Factory 4.0 สู่อนาคตอุตสาหกรรมไทย เรื่อง เทคนิคการเก็บตัวอย่างน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม และการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 การเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน ฯลฯงานไทย วอเตอร์ เอ็กซ์โป 2019 (Thai Water Expo 2019) งานแสดงเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ำดีและน้ำเสียระดับภูมิภาค จะจัดขึ้นพร้อมกับงาน ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK (ASE) 2019 งานแสดงนิทรรศการนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดและครบวงจรที่สุดในอาเซียน ทั้งด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5-8 มิถุนายน 2562 นี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages