พาณิชย์ขนสินค้าดีของเด่นร่วมจัดงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2019” สร้างแรงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวรู้จัก “ตลาดประชารัฐต้องชม” มากยิ่งขึ้น - Siam Outlook

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, January 11, 2019

พาณิชย์ขนสินค้าดีของเด่นร่วมจัดงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2019” สร้างแรงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวรู้จัก “ตลาดประชารัฐต้องชม” มากยิ่งขึ้นนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศ และผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ที่เป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นพลังสำคัญในการเร่งรัดการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จึงได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชน ภายใต้ชื่อ “ตลาดประชารัฐต้องชม” โดยส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์พาณิชย์ มีราคาเป็นธรรม และน้ำหนักเที่ยงตรง แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว อันจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้การบริโภคภายในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน และนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันกรมการค้าภายในได้ดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐต้องชมแล้ว 216 แห่งทั่วประเทศ และมีแผงค้า รวมทั้งสิ้น 28,319 แผงค้า

ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศและนักท่องเที่ยว ได้รับทราบถึงตลาดประชารัฐต้องชมที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของชุมชน เป็นสถานที่ที่ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องในชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว จึงได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2019” ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2562 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยภายในงานจะมีร้านค้าจากตลาดประชารัฐต้องชม มาร่วมออกบูธกว่า 60 บูธ จากหลายภูมิภาค โดยบรรยากาศภายในงานเป็นการจำลองตลาดประชารัฐต้องชมทั่วประเทศมาไว้ในงานนี้ อาทิ โซนตลาดบก ตลาดน้ำ และถนนคนเดิน และมีการสาธิตการทำอาหาร การแสดงและกิจกรรมบนเวทีจากศิลปิน และเยาวชนมาสร้างความสุขให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในงานได้เพลิดเพลินตลอดทั้งวัน 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการในตลาดประชารัฐต้องชม ที่นำสินค้าของดีของเด่นมาจัดแสดงและจำหน่ายให้ชาวกรุงเทพและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ชมและลิ้มรสความอร่อย กระทรวงพาณิชย์จึงเชื่อมั่นว่าจะทำให้ตลาดประชารัฐต้องชมเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม Expo 2019” และอุดหนุนสินค้าของชุมชนในช่วงวันดังกล่าวด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages